telefon: 597 608 508
sms info: 773 605 066
Integrovaný dopravní systém
Moravskoslezského kraje

MBUS

S platností od 1. února 2018 do odvolání, z důvodu stavebních prací, nebudou spoje autobusové linky č. 40 obsluhovat zastávku Globus. Zastávka Globus bude pro linku č. 40 dočasně zrušena. Od 1. února 2018 pojedou spoje autobusové linky č. 40 podle upraveného jízdního řádu.

 

V prosinci loňského roku ukončil Dopravní podnik Ostrava a.s. provoz prodejny jízdních dokladů na autobusovém nádraží v Hlučíně. Prodejnu měla převzít a provozovat v ní Dopravní infocentrum ODIS včetně prodeje jízdních dokladů společnost KODIS s.r.o., avšak až od prosince 2018, kdy začne příměstskou autobusovou dopravu na Hlučínsku provozovat dopravce vzešlý z výběrového řízení. Vedení města Hlučína se proto obrátilo […]

 

Valná hromada společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. schválila úpravy Tarifu ODIS s platností od 1. února 2018. Studenti v Ostravě Nejvýznamnější změnou je snížení ceny dlouhodobé časové jízdenky pro studenty od 15 do 26 let na území města Ostravy (zóna 77) a to pro 5měsíční jízdenky. Studenti tak mohou nově po Ostravě cestovat za stejné ceny, jako […]

 
PBUS

V rámci realizace stavby “D48 Rybí – MÚK Rychaltice” dojde od 1. 1. 2018 k uzavření mimoúrovňové křižovatky Průmyslová zóna Příbor, s umožněním pouze připojení ve směru na Frýdek-Místek. Z tohoto důvodu nebude možné všemi spoji linek veřejné linkové osobní dopravy obsloužit autobusovou zastávku Příbor, Tatra ve směru od Frýdku-Místku. Zastávka Příbor, Tatra ve směru na Frýdek-Místek bude […]

 

 
 
Koordinátor ODIS s.r.o., Na Hradbách 1440/16 702 00 Ostrava, tel: 596 116 308, info@kodis.cz
Vyrobilo aria-studio.cz & CyberS s.r.o.