telefon: 597 608 508
sms info: 773 605 066
Integrovaný dopravní systém
Moravskoslezského kraje

Výluky

PBUS

Z důvodu rekonstrukce železničního přejezdu mezi Vítkovem a Čermnou ve Slezsku bude v úterý 28. 3. 2017 od 8:00 do 17:00 vedena po objízdné trase přes Nové Těchanovice.   Autobusová zastávka Vítkov,náměstí nebude po výše uvedenou dobu obsluhována. 

 
PBUS

Z důvodu rekonstrukce železničního přejezdu u obce Heřmánky nebude v pondělí 27. 3. 2017 od 8:00 do 17:00 obsluhována autobusová zastávka Odry, Klokočůvek, restaurace.  Omezení obsluhy zastávky Odry,Klokočůvek,restaurace se týká linek ODIS 235, 238 a 682.

 
PBUS

Z důvodu konání Valašské rally 2017 dojde v sobotu 25. 3. 2017 od 10:55 do 18:40 hodin k omezení provozu linek 371 a 640. Linka 371 Ostrava – Brušperk – Hukvaldy spoje budou ukončeny na zastávce Hukvaldy,Dolní Sklenov,rozc. Autobusové zastávky Hukvaldy,hotel; Hukvaldy,Drážky; Hukvaldy,Horní Sklenov,restaurace nebudou po tuto dobu obsluhovány.   Linka 640 Kopřivnice – Příbor – […]

 
ESKO

Zobrazit ONLINE stav  

 
TRAM

Od středy 15. 3. 2017 (00:00 h) do středy 22. 3. 2017 (24:00 h), z důvodu prací v kolejišti pod mostem Mládeže, dojde ke změně organizace dopravy na trasách linek č. 6, 11 a 15, a k zavedení náhradní autobusové dopravy (NAD). Na zastávkových označnících, v trasách linek č. 6, 7, 10, 11, 15, 17 a NAD, budou vyvěšeny výlukové jízdní řády platné v době konání výluky. ORGANIZACE DOPRAVY V DOBĚ KONÁNÍ VÝLUKY Spoje linky č. 6 budou ve směru […]

 
MBUS

Z důvodu pokračující výstavby obchvatu silnice I/11 bude v termínu od 8. 3. 2017 do 31. 5. 2017 zcela uzavřena místní komunikace v úseku mezi zastávkami Třinec,Nebory,pod kravínem a Třinec,Nebory,škola. Z tohoto důvodu budou přijata následující opatření na lince 713 MHD Třinec: spoj opatření 43 pojede v upravené trase: 22:46 Třinec,Guty,konečná – 22:47 Třinece,Guty,střed – […]

 
PBUS+MBUS

Z důvodu pokračující výstavby obchvatu silnice I/11 bude zcela uzavřena silnice III/4681 v úseku mezi zastávkami Třinec,Oldřichovice,penzion a Třinec,Oldřichovice,česká škola. V období od 8. 2. 2017 do 30. 6. 2017 bude autobusová doprava linek MHD 712 a 714 a příměstských linek 764 a 766 vedena odklonem po objízdné trase po provizorní komunikaci vedenou staveništěm. Autobusová […]

 

 
 
Koordinátor ODIS s.r.o., Na Hradbách 1440/16 702 00 Ostrava, tel: 596 116 308, info@kodis.cz
Vyrobilo aria-studio.cz & CyberS s.r.o.