KODIS

Návrh jízdního řádu železniční dopravy 2018 / 2019

Předkládáme vám návrh jízdního řádu železniční dopravy platný od 9. 12. 2018. 
Jedná se o návrh jízdních řádů, který bude na základě připomínek objednatele, obcí, cestujících a Koordinátora ODIS ještě upravován. 

Připomínky k návrhu jízdního řádu zasílejte nejpozději do 15. 7. 2018  na kodis@kodis.cz.

 

Návrh jízdního řádu železniční dopravy