KODIS

Výluky

Výluka na linkách č. 11 a 14

  20. 8. 2018

Od pondělí 20. 8. 2018 (00:00 h) do pátku 24. 8. 2018 (24:00 h), z důvodu sanace mostu podjezdu u dolu Odra, dojde ke změně organizace dopravy tramvajových linek č. 11 a 14. Spoje linky č. 11 budou v úseku Křižíkova – Hlučínská nahrazeny spoji souběžně jedoucích autobusových linek MHD. Spoje linky č. 14 (končící nebo začínající na zastávce Nová huť jižní brána) budou nahrazeny autobusy náhradní dopravy (NAD).


Číst více  

Výluka na linkách č. 11 a 15

  17. 8. 2018

Od pátku 17. 8. 2018 (23:30 h) do neděle 19. 8. 2018 (do 18:00 h pro linku č. 11, do 24:00 h pro linku č. 15), z důvodu výměny kolejí u zastávky Kpt. Vajdy, dojde ke změně organizace dopravy tramvajových linek č. 11 a 15. Náhradní autobusová doprava (NAD) bude za linku č. 11 zavedena v úseku Nádraží Vítkovice – Zábřeh. Za linku č. 15 bude NAD zavedena v celé délce trasy linky. Na linkách č. 2, 7, 11 a 17 budou zrušeny vybrané spoje.


Číst více  

Výluky na linkách č. 5, 7, 8, 9 a 17

  4. 8. 2018

Ve dnech 4. / 5. / 11. / 12. / 18. 8. 2018 (vždy v době od 06:30 h do 19:00 h) a v noci z 11. na 12. 8. 2018 (v době od 19:00 h do 06:30 h), z důvodu prací při rekonstrukci tramvajové tratě na ul. 17. lis­topadu v Ostravě-Porubě, dojde ke změně tras tramvajových linek č. 5, 7, 8, 9 a 17. Ve vyloučeném úseku Poruba vozovna – Vřesinská bude zavedena náhradní autobusová doprava (NAD).


Číst více  

Výluka na lince S6

  6. 8. 2018

Na lince S6 proběhne od 6. 8. 2018 od 8:00 hod. do 1. 10. 2018 do 19:00 hod. výluka traťové koleje mezi stanicemi Frýdek-Místek – Frýdlant nad Ostravicí.


Číst více  

Výluka na lince č. 783

  1. 8. 2018

Z důvodu provádění stavebních prací nebude od 1. 8. 2018 do 31. 8. 2018 linkou 783 obsluhována zastávka Jablunkov,točna Písečná. 


Číst více  

Výluka na linkách č. 66, 281 a 293

  1. 8. 2018

Od středy 1. 8. 2018 (00:00 h) do úterý 30. 10. 2018 (24:00 h), z důvodu rekonstrukce mostu přes místní potok a s ní spojené uzávěry ul. U Cihelny v Hlučíně, dojde ke změně trasy autobusové linky č. 66, 281 a 293.


Číst více  

Výluka na linkách č. 37, 40, 58, 445, 630, 673, 674, 677, 678 a 679

  9. 7. 2018

Od pondělí 9. 7. 2018 do neděle 19. 8. 2018 (24:00 h), z důvodu opravy komunikace na ul. 17. lis­topadu v Ostravě-Porubě (v úseku od ul. Vřesinské po ul. nábřeží SPB) a uzávěry této ulice (v úseku od ul. Dr. Sla­bihoudka po ul. K Myslivně), dojde ke změně tras autobusových linek č. 37, 40, 58, 445, 630, 673, 674, 677, 678 a 679.


Číst více  

Výluka na linkách č. 721, 722, 723, 724, 725 a 734

  1. 7. 2018

Z důvodu rekonstrukce ulice Nádražní v Českém Těšíně budou od 1.7.2018 do 31.8.2018 linky MHD a linka 734 začínat a končit na autobusovém stanovišti. 


Číst více  

Výluka na linkách č. 27, 39, 77 a 360

  1. 7. 2018

Od neděle 1. 7. 2018 (00:00 h) do soboty 1. 9. 2018 (24:00 h), z důvodu výstavby kruhové křižovatky ul. Paskovská x Mostní v Hrabové, dojde ke změně tras autobusových linek č. 27, 39, 77 a 360. Přepravu ces­tujících v úseku zastávek Mostní – Hrabová statek a zpět bude zajišťovat linka x39.


Číst více  

Výluka na linkách č. 28 a 71

  1. 7. 2018

Od neděle 1. 7. 2018 (00:00 h) do soboty 1. 9. 2018 (24:00 h), z důvodu opravy komunikace na ul. Václavovické (od ul. Šenovské po začátek obce Václavovice), dojde ke změně tras autobusových linek č. 28 a 71.


Číst více  

Výluka na lince č. 22

  1. 7. 2018

Od neděle 1. 7. 2018 (00:00 h) do neděle 2. 9. 2018 (24:00 h), z důvodu opravy kanalizace a s ní spojené úplné uzávěry ul. Pikartské (v úseku od ul. Petřvaldské po ul. Na Juřince), dojde ke změně trasy autobusové linky č. 22.


Číst více  

Výluka na lince č. 517

  9. 5. 2018

Z důvodu rekonstrukce ul.Lázeňská v Karviné bude linka MHD 517 ode dne 9.5.2018 od 00:00 hod. provozována podle výlukového jízdního řádu.


Číst více  

II. etapa rekonstrukce estakády Bazaly v Ostravě

  4. 5. 2018

S platností od 4.5.2018, z důvodu zahájení II. etapy rekonstrukce estakády Bazaly, dojde ke změně tras linek č. 106, 108, 109, 111, 112, 113, 555 a úpravě jízdních řádů všech trolejbusových li­nek.


Číst více  

Výluka na linkách S1, S2 a R61 - železniční zastávka Chotěbuz

  21. 4. 2018

V době od 21. 4. 2018 do 15. 10. 2018 bude probíhat rekonstrukce železniční zastávky Chotěbuz. 

Po dobu rekonstrukce bude zastávka zcela uzavřena a všechny osobní a spěšné vlaky dopravce České dráhy, a.s., pouze projíždět. Z tohoto důvodu bude zavedena kyvadlová náhradní autobusová doprava dle Výlukového jízdního řádu mezi stanicemi Český Těšín – Chotěbuz –Louky nad Olší a zpět.


Číst více  

Výluka na lince č. 41

  12. 4. 2018

Od čtvrtku 12. 4. 2018 (00:00 h) do odvolání, z důvodu opravy ul. Popinecké ve Vratimově, dojde ke změně trasy autobusové linky č. 41. Odkloněné spoje linky č. 41 nebudou po uvedenou dobu obsluhovat zastávky Nová Osada a Popinec (obě ve směru Kar­tonážka).


Číst více  

Výluka na linkách 875, 877, 879 a 921

  9. 4. 2018

Z důvodu opravy silnice mezi Rýmařovem a Jamarticemi budou od 9. 4. 2018 do 15. 10. 2018 linky 875, 877, 879 a 921 vedeny po objízdných trasách.  Na linkách budou platit výlukové jízdní řády.


Číst více  

Výluka na linkách 738, 740 a 741

  9. 4. 2018

Z důvodu uzavření části ulice Karvinské v Českém Těšíně dojde od 9. 4. 2018 do 9. 10. 2018 ke změně v organizaci provozu linek 738, 740 a 741.


Číst více  

Výluky na lince č. 260

  2. 5. 2018

Od středy 2. 5. 2018 do pátku 31. 8. 2018 dojde z důvodu rekonstrukce mostu mezi Velkými Heralticemi a místní části Košetice ke změně v organizaci provozu autobusové linky 260. 

Od úterý 3. 4. 2018 do neděle 3. 6. 2018 dojde z důvodu opravy silnice mezi Malými Heralticemi a Sosnovou ke změně v organizaci provozu autobusové linky 260.


Číst více  

Změny v organizaci provozu MHD Ostrava od 2. 4. 2018

  2. 4. 2018

S platností od 2. dubna 2018 dojde ke změně tras a úpravě jízdních řádů autobusových linek č. 50 a 73 z důvodu rekonstrukce mostu přes ul. Místeckou u bývalého Ústředního autobusového nádraží. Odkloněné spoje linky č. 50 nebudou po uvedenou dobu obsluhovat zastávku Nádraží střed.


Číst více  

Rekonstrukce mostu přes Ostravici na Rudné ulici v Ostravě

  19. 3. 2018

Od pondělí 19. března 2018 z důvodu rekonstrukce mostu přes řeku Ostravici na Rudné ulici v blízkosti hobbymarketu Hornbach dojde ke změně v organizaci provozu linek MHD Ostrava a příměstské autobusové dopravy.


Číst více  

Změny v organizaci provozu linky 40

  1. 2. 2018

S platností od 1. února 2018 do odvolání, z důvodu stavebních prací, nebudou spoje autobusové linky č. 40 obsluhovat zastávku Globus.


Číst více  

Výluka na linkách č. 362, 373, 376, 621, 639, 640 a 647

  1. 1. 2018

Na linkách 362, 373, 376, 621, 639, 640 a 647 platí výlukové jízdní řády.

V rámci realizace stavby “D48 Rybí – MÚK Rychaltice” dojde od 1. 1. 2018 k uzavření mimoúrovňové křižovatky Průmyslová zóna Příbor, s umožněním pouze připojení ve směru na Frýdek-Místek.


Číst více