KODIS

Výluka linky 236

Od úterý 3. 4. 2018 do čtvrtku 31. 5. 2018 dojde z důvodu uzavření ulice Budišovské ve Vítkově ke změně v organizaci provozu autobusové linky 236.

Spoje linky 236 budou mezi Vítkovem a Čermnou ve Slezsku vedeny objízdnou trasou přes Nově Těchanovice. 

Zastávka Vítkov, nám. nebude po uvedenou dobu obsloužena a bude přemístěna na zastávku Vítkov, aut. st.

Na objízdné trase mohou být spoje linky 236 opožděny o cca 5 minut.