KODIS

Výluka na linkách č. 37, 40, 58, 445, 630, 673, 674, 677, 678 a 679

Od pondělí 9. 7. 2018 do neděle 19. 8. 2018 (24:00 h), z důvodu opravy komunikace na ul. 17. lis­topadu v Ostravě-Porubě (v úseku od ul. Vřesinské po ul. nábřeží SPB) a uzávěry této ulice (v úseku od ul. Dr. Sla­bihoudka po ul. K Myslivně), dojde ke změně tras autobusových linek č. 37, 40, 58, 445, 630, 673, 674, 677, 678 a 679.

 

ORGANIZACE DOPRAVY V DOBĚ KONÁNÍ VÝLUKY

 • Spoje linky č. 37 (směr Studentská / Studentské koleje) 
  pojedou v úseku zastávek ÚAN – Náměstí B. Němcové po své trase. Ze zastávky Náměstí B. Němcové pokračují v trase linky č. 40 až na konečné zastávky Studentská / Studentské koleje. 
  Zastávky Domov sester, Pod Nemocnicí a K Myslivně spoje linky č. 37 v tomto směru dočasně neobslu­hují.
 • Spoje linky č. 37 (směr ÚAN) 
  pojedou v úseku zastávek Studentské koleje / Studentská – Domov sester po své trase. Ze zastávky Domov sester pokračují odklonem bez zastavení až na zastávku Náb­řeží, a z té dále po své trase až na konečnou zastávku ÚAN. 
  Zastávku Náměstí B. Němcové spoje linky č. 37 v tomto směru dočasně neobsluhují. 
  Jízdní řád: Linka č. 37 od 1. 7. 2018 (před výlukou­) [PDF] 
  Jízdní řád: Linka č. 37 od 9. 7. 2018 (po dobu výlu­ky) [PDF] 
  Jízdní řád: Linka č. 37 od 20. 8. 2018 (po výluce) [PDF]
 • Spoje linky č. 40 (směr Studentská / Studentské koleje) 
  pojedou po své trase beze změn.
 • Spoje linky č. 40 (směr Opavská) 
  pojedou ze zastávek Studentské koleje / Studentská v trase linky č. 37 až na zastávku Domov sester. Ze zastávky Domov sester pokračují odklonem bez zastavení až na zastávku Náb­řeží, a z té dále po své trase až na konečnou zastávku Opavská. 
  Zastávky Poruba U Nemocnice, Fakultní nemocnice a Náměstí B. Němcové spoje linky č. 40 v tomto směru dočasně neobsluhují. 
  Jízdní řád: Linka č. 40 od 1. 7. 2018 (před výlukou­) [PDF] 
  Jízdní řád: Linka č. 40 od 9. 7. 2018 (po dobu výlu­ky) [PDF] 
  Jízdní řád: Linka č. 40 od 20. 8. 2018 (po výluce) [PDF]
 • Spoje linky č. 58 (směr Poruba U Nemocnice / Poruba radnice) 
  pojedou po své trase beze změn.
 • Spoje linky č. 58 (směr Martinov střed ze zastávky Poruba U Nemoc­nice) 
  pojedou po své trase beze změn.
 • Spoje linky č. 58 (směr Martinov střed ze zastávky Poruba radnice) 
  pojedou ze zastávky Poruba radnice odklonem přes zastávky Náměstí B. Němcové a Fakultní ne­mocnice až na zastávku Alšovo náměstí, a z té dále po své trase až na konečnou zastávku Martinov střed. 
  Zastávky Splavní, Domov sester, Pod Nemocnicí, K Myslivně a Poruba U Ne­mocnice spoje linky č. 58 v tomto směru dočasně neobslu­hují. 
  Jízdní řád: Linka č. 58 od 1. 7. 2018 (před výlukou­) [PDF] 
  Jízdní řád: Linka č. 58 od 9. 7. 2018 (po dobu výlu­ky) [PDF] 
  Jízdní řád: Linka č. 58 od 20. 8. 2018 (po výluce) [PDF]
 • Spoje linky č. 445 (směr Ostrava,Poruba,Stu­dentská)
  linka pojede v Ostravě Porubě po objízdné trase s obloužením všech zastávek.
 • Spoje linky č. 445 (směr Havířov,Podle­sí,aut.nádr.)
  pojede po objízdné trase přes zastávky K Myslivně (přesunutá zastávka Ostrava,Poruba,u ne­mocnice) a Domov sester (přesunutá zastávka Fakultní nemocnice).
 • Spoje linek č. 630, 673, 674, 677, 678 a 679 (směr Ostrava)
  linky pojedou v Ostravě Porubě po objízdné trase s obsloužením všech zastávek.
 • Spoje linek č. 630, 673, 674, 677, 678 a 679 (směr Klimkovice)
  linky pojedou po objízdné trase přes zastávku Domov sester (přesunutá zastávka Fakultní nemocnice).
 

SCHÉMA ORGANIZACE DOPRAVY NA LINKÁCH č. 37, 40 a 58

SCHÉMA ORGANIZACE DOPRAVY

– Trasy linek 
- Dočasně neobsluhované zastávky

 

ZMĚNY U ZASTÁVEK V DOBĚ KONÁNÍ VÝLUKY

 • Splavní (směr Martinov střed) 
  není linkou č. 58 dočasně obsluhována.
 • Domov sester (směr Studentská / Martinov střed) 
  není linkami č. 37 a 58 dočasně obsluhována.
 • Pod Nemocnicí (směr Studentská / Martinov střed) 
  není linkami č. 37 a 58 dočasně obsluhována.
 • K Myslivně (směr Studentská / Martinov střed) 
  není linkami č. 37 a 58 dočasně obsluhována.
 • Poruba U Nemocnice (směr Opavská) 
  není linkou č. 40 dočasně obsluhována.
 • Fakultní nemocnice (směr Opavská) 
  není linkou č. 40 dočasně obsluhována.
 • Náměstí B. Němcové (směr ÚAN / Opavská) 
  není linkami č. 37 a 40 dočasně obsluhována.
 

 

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.