KODIS

Výluka na linkách č. 5, 7, 8, 9 a 17

Od pondělí 9. 7. 2018 (00:00 h) do neděle 22. 7. 2018 (24:00 h), z důvodu výměny kolejí na ul. 17. lis­topadu v Ostravě-Porubě, dojde ke změně tras tramvajových linek č. 7, 8, 9 a 17. Ve vyloučeném úseku Poruba vozovna – Vřesinská a také v úseku Vřesinská – Zátiší, jako náhrada za linku č. 5, bude zavedena náhradní autobusová doprava (NAD2).

ORGANIZACE DOPRAVY V DOBĚ KONÁNÍ VÝLUKY

 • Linky č. 7, 8, 9 a 17 
  budou ve směru Vřesinská ukončeny na zastávce Poruba vozovna (na ul. Sokolov­ské). V opačném směru svou jízdu započnou na standardní tramvajové zastávce Poruba vozovna (na ul. Opavské). 
  Přestup cestujících z TRAM na NAD2 
  bude na zastávce Poruba vozovna (na ul. Sokolovské) do protisměru.
 • NAD2 (za linky č. 5, 7, 8, 9 a 17) 
  bude zavedena v úseku zastávek Poruba vozovna – Vřesinská – Zátiší a zpět. 
  Na trase NAD2 
  budou po dobu konání výluky platit výlukové jízdní řády, které budou vyvěšeny na zastávkových označnících. 
  Jízdní řád: NAD2 od 9. 7. 2018 [PDF]
 • Pro linku č. 5 bude výluka zahájena již od neděle 8. 7. 2018 (23:25 h). 
  V neděli 8. 7. 2018 budou již poslední spoje na trase linky č. 5 nahrazeny spoji NAD2, které budou zastavovat na obvyklých přemístěných zastávkách podél tramvajové tratě a navíc také na zastávce Vřesina Hřbitov.
 • Zároveň s touto výlukou začne VÝLUKA NA LIN­KÁCH č. 37, 40, 58, 445, 630, 673, 674, 677, 678 a 679. 
  Podrobnější in­formace…
 

SCHÉMA ORGANIZACE DOPRAVY NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY (NAD2)

SCHÉMA ORGANIZACE DOPRAVY

– Trasa NAD2 
- Dočasně neobsluhované zastávky

 

POSLEDNÍ SPOJE JEDOUCÍ PO SVÉ TRASE PŘED ZAHÁJENÍM VÝLUKY

 • Linka č. 5 
  ze zastávky Vřesinská v neděli 8. 7. 2018 v 22:41 h 
  ze zastávky Zátiší v neděli 8. 7. 2018 v 23:02 h
 • Linka č. 7 
  ze zastávky Výškovice v neděli 8. 7. 2018 v 23:17 h 
  ze zastávky Vřesinská v neděli 8. 7. 2018 v 23:22 h
 • Linka č. 8 
  ze zastávky Hlavní nádraží v neděli 8. 7. 2018 v 23:09 h 
  ze zastávky Vřesinská v neděli 8. 7. 2018 v 22:21 h
 • Linka č. 9 
  ze zastávky Plynárny v neděli 8. 7. 2018 v 22:57 h 
  ze zastávky Vřesinská v neděli 8. 7. 2018 v 23:47 h
 • Linka č. 17 
  ze zastávky Dubina v neděli 8. 7. 2018 v 23:07 h 
  ze zastávky Vřesinská v neděli 8. 7. 2018 v 22:44 h
 

TRASY LINEK V DOBĚ KONÁNÍ VÝLUKY

 • Linka č. 5 
  bude v celé délce své trasy nahrazena autobusy NAD2.
 • Linka č. 7 
  pojede v trase: Výškovice – Zábřeh vodárna – Karpatská – Palkovského – Nová Ves vodárna – Svinov mosty h.z. – Poruba vozov­na a zpět.
 • Linka č. 8 
  pojede v trase: Hl. nádraží – Křižíkova – Stodolní – Karolina – Mariánské náměstí – Nová Ves vodárna – Svinov mosty h.z. – Poruba vozov­na a zpět.
 • Linka č. 9 
  pojede v trase: Plynárny – Stodolní – Karolina – Mariánské náměstí – Nová Ves vodárna – Svinov mosty h.z. – Poruba vozov­na a zpět.
 • Linka č. 17 
  pojede v trase: Dubina – J. Kotase – Dolní – Hulvácká – Nová Ves vodárna – Svinov mosty h.z. – Poruba vozov­na a zpět.
 

TRASA NÁHRADNÍ DOPRAVY V DOBĚ KONÁNÍ VÝLUKY

 • NAD2 (směr Vřesinská / Zátiší) 
  pojede v trase: Poruba vozovna (NÁSTUPNÍ na ul­. Sokolovské) – Hlavní třída – Domov sester – Vřesinská (VÝSTUPNÍ v TRAM sm­yčce / směr Zátiší na ul. Vřesinské) – Poruba koupaliště – Vřesina hřbitov – Vřesina – Krásné Pole – Dolní Lhota – Zátiší.
 • NAD2 (směr Poruba vozovna) 
  pojede v trase: Zátiší – Dolní Lhota – Krásné Pole – Vřesina – Vřesina hřbitov – Poruba koupaliště – Vřesinská (NÁSTUPNÍ v TRAM sm­yčce / směr ze Zátiší na ul. Vřesinské) – Poruba radnice – Fakultní nemoc­nice (BUS) – Hlavní třída – Poruba vozovna.
 

PŘEMÍSTĚNÉ ZASTÁVKY V DOBĚ KONÁNÍ VÝLUKY

 • Poruba vozovna (směr Vřesinská / Zátiší) pro NAD2 
  se přemísťuje na ul. Sokolovskou, cca 70 metrů před křižovatku s ul. Opavskou, na provizorní nás­tupiště.
 • Rektorát VŠB (směr Poruba vozovna) pro NAD2 
  se přemísťuje na ul. Opavskou, do prostoru parkoviště u TRAM zastávky, na provizorní nás­tupiště.
 • Fakultní nemocnice (směr Vřesinská / Zátiší) pro NAD2 
  se přemísťuje na ul. K Myslivně, na BUS zastávku Domov sester (směr Nábřeží).
 • Fakultní nemocnice (směr Poruba vozovna) pro NAD2 
  se přemísťuje na ul. 17. listopadu, na BUS zastávku Fakultní nemocnice (směr Studentská).
 • Vřesinská (směr Zátiší) pro NAD2 
  se přemísťuje na ul. Vřesinskou, na stejnojmennou BUS zastávku linky č. 630 (směr Vřesina).
 • Vřesinská (směr Poruba vozovna) pro spoje NAD2 jedoucí ze Zátiší 
  se přemísťuje na ul. Vřesinskou, na stejnojmennou BUS zastávku linky č. 630 (směr Poruba vo­zovna).
 • Poruba koupaliště (směr Zátiší) pro NAD2 
  se přemísťuje na ul. Vřesinskou, cca 10 metrů před přechod pro chodce u křižovatky s ul. Ke Skalce.
 • Poruba koupaliště (směr Poruba vozovna) pro NAD2 
  se přemísťuje na ul. Vřesinskou, cca 40 metrů za přechod pro chodce u křižovatky s ul. Ke Skalce.
 • Vřesina (směr Zátiší) pro NAD2 
  se přemísťuje na ul. Osvobození, cca 40 metrů za křižovatku s ul. Nádražní.
 • Vřesina (směr Poruba vozovna) pro NAD2 
  se přemísťuje na ul. Osvobození, na panelové nástupiště před křižovatkou s ul. Nádražní (u trafostanice).
 • Nová Plzeň (směr Zátiší) pro NAD2 
  se přemísťuje na ul. Osvobození, na TRAM ostrůvek (směr Vřesinská).
 • Nová Plzeň (směr Poruba vozovna) pro NAD2 
  se přemísťuje na chodník před křižovatku ul. Osvobození x Písečná x Hlubočická (u bývalého ob­chodu).
 • Krásné Pole (směr Zátiší) pro NAD2 
  se přemísťuje na ul. Kyjovickou, k pravému okraji vozovky, mezi sloupy veřejného osvětlení č. 3 a 4.
 • Krásné Pole (směr Poruba vozovna) pro NAD2 
  se přemísťuje na ul. Kyjovickou, cca 70 metrů za křižovatku s ul. Družební, na panelové nás­tupiště.
 • U Obory (směr Zátiší) pro NAD2 
  se přemísťuje na ul. Kyjovickou, cca 35 metrů před křižovatku s ul. K Oboře, na panelové nás­tupiště.
 • U Obory (směr Poruba vozovna) pro NAD2 
  se přemísťuje na ul. Kyjovickou, cca 115 metrů za křižovatku s ul. K Oboře, na panelové nás­tupiště.
 • Dolní Lhota (směr Zátiší) pro NAD2 
  se přemísťuje na ul. Kyjovickou, na TRAM ostrůvek (směr Vřesinská).
 • Dolní Lhota (směr Poruba vozovna) pro NAD2 
  se přemísťuje na ul. Kyjovickou, cca 50 metrů za křižovatku s ul. Čs. tankistů, na panelové nás­tupiště.
 • Dolní Lhota osada (směr Zátiší) pro NAD2 
  se přemísťuje na ul. Kyjovickou, cca 90 metrů zpět od TRAM zastávky, na panelové nás­tupiště.
 • Dolní Lhota osada (směr Poruba vozovna) pro NAD2 
  se přemísťuje na ul. Kyjovickou, přibližně na úroveň příchodu k TRAM zas­távce.
 • Horní Lhota (směr Zátiší) pro NAD2 
  se přemísťuje na ul. Kyjovickou, cca 40 metrů za křižovatku do Horní Lhoty, na panelové nás­tupiště.
 • Horní Lhota (směr Poruba vozovna) pro NAD2 
  se přemísťuje na ul. Kyjovickou, na úroveň přístupové cesty k TRAM zastávce, na panelové nás­tupiště.
 • Zátiší (směr Poruba vozovna) pro NAD2 
  se přemísťuje do prostoru křižovatky ul. Kyjovická x silnice č. 465, naproti bývalé res­taurace.
 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.