KODIS

Výluky na linkách č. 5, 7, 8, 9 a 17

Ve dnech 4. / 5. / 11. / 12. / 18. 8. 2018 (vždy v době od 06:30 h do 19:00 h) a v noci z 11. na 12. 8. 2018 (v době od 19:00 h do 06:30 h), z důvodu prací při rekonstrukci tramvajové tratě na ul. 17. lis­topadu v Ostravě-Porubě, dojde ke změně tras tramvajových linek č. 5, 7, 8, 9 a 17. Ve vyloučeném úseku Poruba vozovna – Vřesinská bude zavedena náhradní autobusová doprava (NAD).

ORGANIZACE DOPRAVY V DOBĚ KONÁNÍ VÝLUK

 • Linka č. 5 
  pojede po své trase. 
  Pouze v noci z 11. na 12. 8. 2018 (v době od 19:00 h do 06:30 h) 
  spoje linky č. 5 jedoucí ze Zátiší na konečnou zastávku Poruba vozovna budou ukončeny na zastávce Vřesinská.
 • Linky č. 7, 8, 9 a 17 
  budou ve směru Vřesinská ukončeny na zastávce Poruba vozovna (na ul. Sokolov­ské). 
  V opačném směru svou jízdu započnou na standardní tramvajové zastávce Poruba vozovna (na ul. Opavské). 
  Přestup cestujících z TRAM na NAD 
  bude na zastávce Poruba vozovna (na ul. Sokolovské) do protisměru.
 • NAD (za linky č. 5, 7, 8, 9 a 17) 
  bude zavedena v úseku zastávek Poruba vozovna – Vřesinská a zpět. 
  Na trase NAD 
  budou po dobu konání výluk platit výlukové jízdní řády, které budou vyvěšeny na zastávkových označnících.
 

SCHÉMA ORGANI­ZACE DOPRAVY – NÁHRADNÍ AUTO­BUSOVÁ DOPRAVA (NAD)

 

POSLEDNÍ SPOJE JEDOUCÍ PO SVÉ TR­ASE PŘED ZAHÁJENÍM VÝ­LUK

 • Linka č. 7 
  ze zastávky Výškovice v 05:32 h 
  ze zastávky Vřesinská v 06:12 h
 • Linka č. 8 
  ze zastávky Hlavní nádraží v 05:43 h 
  ze zastávky Vřesinská v 06:22 h
 • Linka č. 17 
  ze zastávky Dubina v 05:52 h 
  ze zastávky Vřesinská v 06:26 h
 

TRASY LINEK V DOBĚ KONÁNÍ VÝLUK

 • Linka č. 7 
  pojede v trase: Výškovice – Zábřeh vodárna – Karpatská – Palkovského – Hulvácká – Nová Ves vodárna – Třebovická – Svinov mosty h.z. – Poruba vozovna (přestup na/z NAD) a zpět.
 • Linka č. 8 
  pojede v trase: Hlavní nádraží – Křižíkova – Stodolní – Karolina – Mariánské náměstí – Nová Ves vodárna – Třebovická – Svinov mosty h.z. – Poruba vozovna (přestup na/z NAD) a zpět.
 • Linka č. 9 - Pouze v noci z 11. na 12. 8. 2018 (v době od 19:00 h do 06:30 h) 
  pojede v trase: Plynárny – Stodolní – Karolina – Mariánské náměstí – Nová Ves vodárna – Třebovická – Svinov mosty h.z. – Poruba vozovna (přestup na/z NAD) a zpět.
 • Linka č. 17 
  pojede v trase: Dubina – Josefa Kotase – ÚMOb Jih – Dolní – Hulvácká – Nová Ves vodárna – Třebovická – Svinov mosty h.z. – Poruba vozovna (přestup na/z NAD) a zpět.
 

TRASY NÁHRADNÍ DOP­RAVY V DOBĚ KONÁNÍ VÝLUK

 • NAD (směr Vřesinská) 
  pojede v trase: Poruba vozovna (NÁSTUPNÍ na ul. Sokolovské) – Rektorát VŠB – Hlavní třída – Poruba U Nemocnice – Domov sester – Vřesinská (VÝSTUPNÍ v TRAM smyčce).
 • NAD (směr Poruba vo­zovna) 
  pojede v trase: Vřesinská (NÁSTUPNÍ v TRAM smyčce) – Poruba radnice – Fakultní nemoc­nice (BUS) – Hlavní třída – Rektorát VŠB – Poruba vozovna (VÝSTUPNÍ na ul. Opavské).
 

PŘEMÍSTĚNÉ ZASTÁVKY V DOBĚ KONÁNÍ VÝLUK

 • Poruba vozovna – pro NAD (směr Vřesinská) 
  se přemísťuje na ul. Sokolovskou, cca 70 metrů před křižovatku s ul. Opavskou, na provizorní nás­tupiště.
 • Rektorát VŠB – pro NAD (směr Poruba vo­zovna) 
  se přemísťuje na ul. Opavskou, do prostoru parkoviště u TRAM zastávky, na provizorní nás­tupiště.
 • Fakultní nemocnice – pro NAD (směr Vřesinská) 
  se přemísťuje na ul. K Myslivně, na BUS zastávku Domov sester (směr Nábřeží).
 • Fakultní nemocnice – pro NAD (směr Poruba vo­zovna) 
  se přemísťuje na ul. 17. lis­topadu, na BUS zastávku Fakultní nemocnice (směr Studentská).

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.