telefon: 597 608 508
sms info: 773 605 066
Integrovaný dopravní systém
Moravskoslezského kraje

Integrované mobilitní centrum Ostrava

Dopravní infocentrum

 

Integrované mobilitní centrum Ostrava

(Dopravní infocentrum)

Integrované mobilitní centrum (IMC) je definováno jako informační bod, ve kterém jsou poskytovány informace a služby v oblasti mobility, a to zejména pro veřejnou dopravu, ale i pro další způsoby dopravy (cyklistická doprava, půjčovny automobilů apod.).

 

Společnost Koordinátor ODIS s.r.o. byla společně s Moravskoslezským krajem a statutárními městy Ostrava a Opava zapojena do evropského projektu PIMMS CAPITAL, jehož cílem byla vzájemná výměna a následná realizace dobrých příkladů a zkušeností s dalšími evropskými městy a regiony. Vzorem pro IMC v Ostravě jsou obdobná centra mobility ve Frankfurtu nad Mohanem (D) nebo Birminghamu (GB). Konkrétní náplň pro ostravské IMC byla přizpůsobena reálným možnostem, zvyklostem a potřebám v Ostravě a celém Moravskoslezském kraji.

Projekt IMC Ostrava byl úspěšně přihlášen ke spolufinancování Evropskou unií prostřednictvím ROP Moravskoslezsko z Evropského fondu pro regionální rozvoj (85%), zbývající část prostředků (15%) poskytnul Moravskoslezský kraj.

 

K realizaci IMC Ostrava byly vybrány prostory nově adaptovaného přízemí budovy ředitelství ostravského dopravního podniku v bezprostředním sousedství frekventované zastávky Karolina a obchodního centra Nová Karolina. V nových prostorách je rovněž umístěna hlavní prodejna jízdenek dopravního podniku, který je partnerem projektu. Koordinátor ODIS s.r.o. převzal pronajaté prostory k 1. 7. 2014 a ihned začal realizovat připravený projekt.

 

IMC Ostrava poskytuje tyto služby:

Informace o veřejné dopravě především na území Moravskoslezského kraje:

 • Informace o Integrovaném dopravním systému Moravskoslezského kraje ODIS,
 • Informace o jízdních řádech a vyhledávání optimálního spojení,
 • Informace o aktuálním stavu provozu při výlukách a při mimořádných situacích v dopravě, zpožděních, apod.),
 • Informace o cenách jízdného, o tarifních a přepravních podmínkách jednotlivých dopravců,
 • Informace o možnostech prodeje jízdních dokladů,
 • Informace o přepravní kontrole,
 • Řešení reklamací na funkčnost jízdenkových automatů MHD Ostrava,
 • Prodej tištěných zastávkových, linkových a knižních jízdních řádů,
 • Smluvní prodej jízdních dokladů pro dopravce LEO Express (platba pouze v hotovosti)

 

Informace o alternativní dopravě:

 • Informace o cyklistické dopravě (cyklomapy)
 • Informace o půjčovnách automobilů

Nabídka informačních a propagačních materiálů s dopravní tématikou

 

Připravuje se:

 • Propagace cyklopůjčovny Cooltour

 

Shrnutí stavu po realizaci projektu

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření krajského multifunkčního informačního pracoviště se zaměřením na poskytování dopravních informací nejen o veřejné dopravě, ale i o alternativních možnostech dopravy. Pracoviště bylo postupně vybaveno příslušnými informačními materiály, navázána byla spolupráce s dopravní společností LeoExpress, jejíž jízdenky jsou na tomto pracovišti prodávány.

Za uplynulé období, tj. do 30.11.2015, lze konstatovat, že pracoviště svou činností naplňuje původní záměr a nadále se postupně rozvíjí.

Pracoviště, pro styk s veřejností nazývané Dopravní infocentrum, je otevřeno v pracovní dny od 6.00 do 19.00 a v soboty od 7.00 do 12.45, personálně zabezpečují činnost 2 pracovnice doplňované podle potřeby střídajícími pracovnicemi.

Integrované mobilitní centrum Ostrava (IMC Ostrava) je definováno jako informační bod, ve kterém jsou poskytovány informace a služby v oblasti mobility, a to zejména pro veřejnou dopravu, ale i pro další způsoby dopravy (cyklistická doprava, půjčovny automobilů apod.).

Společnost Koordinátor ODIS s.r.o. byla společně s Moravskoslezským krajem a statutárními městy Ostrava a Opava zapojena do evropského projektu PIMMS CAPITAL, jehož cílem byla vzájemná výměna a následná realizace dobrých příkladů a zkušeností s dalšími evropskými městy a regiony. Vzorem pro IMC v Ostravě jsou obdobná centra mobility ve Frankfurtu nad Mohanem (D) nebo Birminghamu (GB). Konkrétní náplň pro ostravské IMC byla přizpůsobena reálným možnostem, zvyklostem a potřebám v Ostravě a celém Moravskoslezském kraji.

Projekt IMC Ostrava byl úspěšně přihlášen ke spolufinancování Evropskou unií prostřednictvím ROP Moravskoslezsko z Evropského fondu pro regionální rozvoj (85%), zbývající část prostředků (15%) poskytnul Moravskoslezský kraj.

K realizaci IMC Ostrava byly vybrány prostory nově adaptovaného přízemí budovy ředitelství ostravského dopravního podniku v bezprostředním sousedství frekventované zastávky Karolina a obchodního centra Nová Karolina. Realizace projektu IMC Ostrava byla podmíněna Dohodou o partnerství a Smlouvou o pronájmu nebytových prostor uzavřenými mezi Koordinátorem ODIS s.r.o. a Dopravním podnikem Ostrava a.s.

Koordinátor ODIS s.r.o. převzal pronajaté prostory včetně zaměstnanců, kteří působili na původním informačním pracovišti Dopravního podniku Ostrava, k 1. 7. 2014 a ihned začal realizovat připravený projekt. Slavností představení pracoviště IMC Ostrava médiím za účasti představitelů Moravskoslezského kraje (náměstek hejtmana Mgr. Havlík), Regionální rady (zástupce ředitele Ing. Gelnar) a dalších proběhlo 22. 10. 2014.

 

Projekt byl realizován za podpory:

 


 
 
Koordinátor ODIS s.r.o., Na Hradbách 1440/16 702 00 Ostrava, tel: 596 116 308, info@kodis.cz
Vyrobilo aria-studio.cz & CyberS s.r.o.