telefon: 597 608 508
sms info: 773 605 066
Integrovaný dopravní systém
Moravskoslezského kraje

Koordinátor ODIS

Koordinátor ODIS s.r.o. (KODIS) byl založen v listopadu 1995 podepsáním společenské smlouvy. Do obchodního rejstříku byla firma zapsána dne 14. února 1996. K hlavním úkolům této firmy patří správa ODIS (evidence a rozdělování tržeb mezi dopravce, koordinace výkonů, jízdních řádů, příprava podkladů pro zajištění dopravní obslužnosti apod.) a rozvoj ODIS (zapojení dalších měst a obcí, popřípadě dopravců do ODIS). Firma sídlí v Ostravě a je řízena společníky prostřednictvím valných hromad konaných 2 – 3 krát ročně. Manažerské řízení firmy zajišťují dva jednatelé. Firma poskytuje dopravně-inženýrské služby i pro obce a města, která nejsou společníky a současně jsou zapojena do ODIS.

Společníky KODIS jsou:

Moravskoslezský kraj
statutární město Ostrava

Řídící orgány společnosti

Valná hromada: Společníci
Dozorčí rada:
Ing. Radek Podstawka (předseda)
Ing. Martin Gelnar (místopředseda)
MUDr. Tomáš Málek
 Josef Šrámek
Jednatelé: Ing. Aleš Stejskal
Ing. Martin Dutko

 
 
Koordinátor ODIS s.r.o., Na Hradbách 1440/16 702 00 Ostrava, tel: 596 116 308, info@kodis.cz
Vyrobilo aria-studio.cz & CyberS s.r.o.