telefon: 597 608 508
sms info: 773 605 066
Integrovaný dopravní systém
Moravskoslezského kraje

Inteligentní zastávky v Ostravě v „on-line“ provozu

V průběhu letních měsíců byly na zastávky MHD v Ostravě instalovány elektronické informační panely zobrazující zejména odjezdy jednotlivých spojů, případně pak i další dopravní informace prostřednictvím běžícího textu. Celkem takto bylo vybaveno 17 zastávek, na kterých je umístěno dohromady 38 panelů. Většinou se jedná o LED panely, v několika případech bylo zvoleno řešení LCD monitory.

Zpočátku byly na panelech zobrazovány pouze odjezdy podle jízdních řádů ve tvaru HH:MM, od 5. října 2015 je systém inteligentních zastávek postupně překlápěn do tzv. on-line režimu. To znamená, že informace na panelech jsou obohaceny o reálná data z provozu, kterými jsou aktuální zpoždění spojů, a také skutečná nízkopodlažnost vozidel nasazených na jednotlivé spoje.

Nyní se můžete na informačních panelech setkat s několika typy údajů:

  • 14:45“: Standardní časový údaj o plánovaném příjezdu spoje. Tento je zobrazen v případě, že nejsou informace o zpoždění, nebo u spojů s plánovaným příjezdem za 20 minut a déle.
  • 7 min“: Zbývající čas do předpokládaného příjezdu spoje již zohledňující případné aktuální zpoždění.
  •   *  *  “: Zbývající čas do předpokládaného příjezdu spoje je kratší než 1 min, spoj by již měl být na dohled, ale přesný čas jeho příjezdu může být ovlivněn dopravní situací těsně před zastávkou (křižovatkou, železničním přejezdem apod.).
  • odjezd“: Nastal čas předpokládaného odjezdu spoje ze zastávky (u spojů obsazovaných vozidly se starým palubním systémem může do konce října 2015 nastávat situace, kdy je tento text zobrazen i u spoje, který již ze zastávky odjel).Spoje, na něž jsou nasazena vozidla s novým palubním systémem (většina vozidel v síti), jsou po příjezdu do zastávky z informačního panelu smazány. Po dovybavení všech vozidel Dopravního podniku Ostrava novým palubním systémem (předpoklad k 1. listopadu 2015) se tedy text „odjezd“ na informačních panelech již neuplatní.

Systém inteligentních zastávek byl instalován Statutárním městem Ostrava a je provozován Koordinátorem ODIS.

DSCN9894


 
 
Koordinátor ODIS s.r.o., Na Hradbách 1440/16 702 00 Ostrava, tel: 596 116 308, info@kodis.cz
Vyrobilo aria-studio.cz & CyberS s.r.o.