telefon: 597 608 508
sms info: 773 605 066
Integrovaný dopravní systém
Moravskoslezského kraje

Koordinátor ODIS s.r.o. využil dotaci poskytnutou Moravskoslezským krajem

Společnost Koordinátor ODIS s.r.o. získala v roce 2014 dotaci od Moravskoslezského kraje ve výši  1.250.000 Kč na rozšíření bezpečnostního systému čipových karet ODISka a na rozšíření software pro rozdělování tržeb mezi dopravce v rámci integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS.

Bezpečnost karetního systému ODIS, jejíž garantem je právě Koordinátor ODIS, je mimo jiné realizována moduly SAM vloženými do všech zařízení u dopravců, které komunikují s kartou ODISka. Realizace nového odbavovacího zařízení ve vozidlech Dopravního podniku Ostrava si vyžádala pořízení většího počtu těchto modulů.

Současně s přechodem dlouhodobých časových jízdenek z papírové podoby na čipové karty ODISka jsou vytvořeny nové podmínky pro rozdělování tržeb, k tomuto bylo zapotřebí připravit potřebné změny v příslušném softwarovém vybavení, a to zčásti dodavatelsky a zčásti vlastními silami.

K 30.11.2015 bylo ukončeno, vyhodnoceno a vyúčtováno plnění této dotace.


 
 
Koordinátor ODIS s.r.o., Na Hradbách 1440/16 702 00 Ostrava, tel: 596 116 308, info@kodis.cz
Vyrobilo aria-studio.cz & CyberS s.r.o.