telefon: 597 608 508
sms info: 773 605 066
Integrovaný dopravní systém
Moravskoslezského kraje

Letní jízdní řády na linkách ODIS

Vážení cestující v období letních školních prázdnin dochází na linkách ODIS k prázdninovému omezení provozu. Příměstské autobusové linky a železniční linky ODIS mají konkrétní omezení uvedeno v jízdním řádu u čísla spoje.

Linky MHD Opava, Ostrava a Havířov budou provozovány podle letních jízdních řádů.

MHD Opava

Linky MHD Opava budou v pracovních dnech v období od 1. července  2017 do 31. srpna 2017 provozovány podle letních jízdních řádů. Na trolejbusových linkách 202 a 205 je po dobu letních školních prázdnin zastaven provoz ostatní linky jsou provozovány s prázdninovým omezením provozu.

Letní jízdní řády linek MHD Opava

MHD Havířov

Linky MHD Havířov budou rovněž v období od 1. července 2017 do 2. září 2017 provozovány podle letních jízdních řádů.

Letní jízdní řády linek MHD Havířov

MHD Ostrava

Letní provoz 2017

V době od 2. července do 2. září 2017 pojedou linky ODIS podle letních jízdních řádů. V tomto období platí omezení na většině linek MHD Ostrava. Kromě prodloužení intervalů mezi spoji v pracovní dny bude zastaven provoz na linkách 6, 9 (vyjma nočních spojů), 20, 92, 109 a 110. Oproti loňským letním jízdním řádům zůstává na základě žádosti cestujících v provozu linka 10, v návaznosti na tuto je upraven provoz linky 1, a dále je upraven provoz vzájemně provázaných linek 48, 49 a 54.

 • Linky 1 a 10 (Dubina – centrum)

Zachování provozu linky 10 o prázdninách jako před rekonstrukcí Nádražní ul., tzn. v době špičky na obou linkách intervaly 15 min.

 • Linky 48, 49 a 54 (Poruba – Svinov – Přívoz/Hrabůvka)

Na těchto linkách bude v době letních prázdnin zaveden interval 15 min v obou směrech. Intervaly do průmyslové zóny v době střídání směn budou zachovány.

K úpravě letního provozu oproti minulému roku dochází také u příměstských linek spojujících Havířov s Ostravou.

 • Linky 441, 442, 443 (Havířov – Ostrava)

Po dobu letních prázdnin bude oproti minulému roku zachován provoz na expresní lince 442 (Havířov – Hranečník) v přibližně 30 minutovém intervalu v době dopravní špičky, proloženě s touto linkou budou vedeny i zastávková linka 441 (Havířov – Hranečník) a linka 443 (Havířov – ÚAN).

Letní uzavírky

Letní provoz v rámci města Ostravy je ovlivněn několika probíhajícími stavbami, zejména rekonstrukcí mostů na Plzeňské ulici a rekonstrukcí Českobratrské ulice. V rámci této stavby bude po celé letní prázdniny zcela uzavřená ulice Českobratrská i pro MHD, což se dotkne zejména organizace provozu trolejbusových linek:

 • Linka 103 bude spojena s linkou 108 (vznikne trasa Koblov – Sad B.Němcové – Most M.Sýkory – Sídliště Muglinov – Hlavní nádraží a zpět)
 • Linka 102 bude spojena s linkou 105 (vznikne trasa Hlavní nádraží – Most M.Sýkory – Kamenec – Koblov a zpět)
 • Ve výlukou dotčeném úseku pak bude zavedena náhradní autobusová doprava
  v trasách Most M. Sýkory – Hulváky / Karolina U Lávky, která bude vedena po ulici 30.dubna namísto uzavřené Českobratrské ulice. Výše uvedená opatření budou realizována pouze v pracovní dny od rána do cca 18. hodiny. V pracovní dny večer a o víkendech budou tyto linky zajištěny autobusy v celých trasách.
 • Linky 104 a 107 budou zajištěny autobusy a stejně jako autobusové linky 38 a 555 budou vedeny po ul. 30. dubna.
 • z důvodu očekávaných nepravidelností budou zrušeny závazné přípoje linek 104 a 106 na Revírní Bratrské pokladně. U linky 104 jsou zrušeny i závazné přípoje na Konzervatoři a je zde pouze nezávazný přípoj s vyčkáváním max. 2 min.

 

Trvalé změny jízdních řádů

U některých linek dochází k trvalým úpravám jízdních řádů na základě připomínek občanů, obcí a městských obvodů.

 • Linka 4 (Hranečník – Martinov)

O víkendech bude zaveden spoj ve 4:58 z Hranečníku směr Martinov, resp. i nájezdový spoj ve 4:15 z Telekom. školy směr Hranečník.

 • Linky 4 (Hranečník – Martinov) a 7 (Výškovice – Poruba)

V pracovní dny večer a o víkendech budou zavedeny přípoje linek 4 a 7 na zast. Třebovická ve směru z Poruby se závazným vyčkáváním nejvýše 2 min. Linka 4 bude z Martinova opožděna o 1 min.

 • Linka 14 (Hlučínská – NH jižní brána)

večerní spoj v pracovní dny a všechny víkendové spoje směrem do Kunčic na směny AMO budou uspíšeny o 4 min. z důvodu lepší návaznosti na vnitropodnikovou dopravu.

 • Linka 23 (Hranečník – Rychvald)

Na základě požadavku MOb Michálkovice budou uspíšeny dopolední spoje v pracovní dny ve směru z Hranečníku o 1 minutu. Jedná se o spoje s odjezdem Hranečníku mezi 8:50 h až 12:30 h. Důvodem je zajištění návaznosti v Michálkovicích na linku 104.

 • Linka 38 (Bartovice – Hranečník)

Ranní spoj s odjezdem ve 4:05 z Bartovic bude uspíšen o 2 minuty kvůli lepší návaznosti na linku 4 na Hranečníku.

 • Linka 39 (Poruba – Třebovice – Svinov – Fifejdy – Vítkovice – Hrabová)

Víkendové odjezdy z Poruby budou uspíšeny o 4 minuty. Důvodem je požadovaná návaznost na linku č. 8 směr centrum ve Svinově.

Spoj, který pokračuje z Hrabové statku ve 21:03 h do Paskova bude nahrazen spojem ve 21:43 h (požadavek města Paskov)

 • Linka 40 (Poruba,Studentské koleje – Poruba,Opavská)

Opoždění všech spojů v pracovní dny večer a o víkendech ve směru ze Studentských kolejí na Opavskou o 2 min. a zřízení přípojů s linkou 39 na zast. Čistírny v časech, kdy se zde linky sjedou ve stejnou minutu.

 • Linka 54 (Přívoz – Poruba)

Opoždění víkendových spojů linky 54 ve směru do Poruby o 8 minut. Tím bude možno vytvořit vzájemný přípoj linek č. 54 a 48 ve Svinově, stejně, jako to úspěšně funguje v opačném směru (z Poruby), tj. se závazným vyčkáváním nejvýše 2 min. Dále dojde ke zlepšení přestupních vazeb v Přívoze od Heřmanic směrem na Porubu a zlepšení prokladu linek 44 a 54 v Porubě přes Jižní svahy.

 • Linka 58 (Martinov – Poruba FN)

Souvisí s opožděním víkendových spojů linky 54. Aby byl zachován přestup z l. 54 na l. 58 na Alšově náměstí, jako návaznost směrem k Fakultní nemocnici, budou víkendové spoje linky 58 ve směru z Martinova opožděny o 9 min. Tím se zároveň zlepší proložení linek 40 a 58 v relaci Duha > Poruba vozovna.

 • Linka 73 (ÚAN – Hrabová,PZ)

Budou zavedeny nové spoje v pracovní dny v 6:29 z ÚANu a v 15:40 z Hrabové.

 • Zastávka Mariánskohorská

Zastávka na Mariánskohorské ulici bude přejmenována na „Grmelova“ (dle kolmé ulice).

Letní jízdní řády linek MHD Ostrava


 
 
Koordinátor ODIS s.r.o., Na Hradbách 1440/16 702 00 Ostrava, tel: 596 116 308, info@kodis.cz
Vyrobilo aria-studio.cz & CyberS s.r.o.