telefon: 597 608 508
sms info: 773 605 066
Integrovaný dopravní systém
Moravskoslezského kraje

Nový systém odbavení ve vozidlech Dopravního podniku Ostrava

Vážení cestující,

od 1. 11. 2015 spouští Dopravní podnik Ostrava a.s. nový odbavovací systém. Nový systém tak od 1. 11. 2015 doplní současné formy prodeje jízdenek.

Základní výhodou nového systému prodeje jednotlivých jízdenek je, že cestující má VŽDY PLATNOU A SPRÁVNOU JÍZDENKU. Stačí pouze mít na vědomí, že při každém nástupu či přestupu musí cestující přiložit svou ODISku k terminálu ve vozidle. Cestující tak nemusí hlídat čas své jízdy.

Povinnost přiložení ODISky neplatí pro držitele dlouhodobých časových jízdenek v zakoupených tarifních zónách. Takový cestující musí svou ODISku k terminálu ve vozidle přiložit pouze v autobusech nebo trolejbusech v době od 20.00 do 4.00 hod., kdy je zaveden povinný nástup cestujících pouze předními dveřmi.

Od 1. 11. 2015 tak budou ve vozidlech nabízeny tyto jízdenky:

Přestupní jízdenka

  • Přestupní jízdenka není omezena časem.
  • Omezen je pouze přestupní čas na 30 minut od nákupu jízdenky – to znamená, že cestující může libovolně přestupovat, avšak musí do posledního spoje nastoupit nejpozději 30 minut od zaplacení jízdenky, aby zvýhodněný přestup mohl využít.

 

Obyčejná Zlevněná Žákovská Studentská Přestupní čas
20,- 10,- 7,- 15,- do 30 min.

 

 Nepřestupní jízdenka

  • V případě, že cestující neplánuje dále přestupovat a jeho cesta není delší než 10 minut, může svou jízdu před výstupem z vozidla ukončit přiložením ODISky k terminálu. Pak bude cestujícímu navrácena částka odpovídající rozdílu přestupní a nepřestupní jízdenky.

 

Obyčejná Zlevněná Žákovská Studentská Přestupní čas
14,- 7,- 5,- 10,- /

 

 Jízdenky pro spolucestující (dokupované)

Z elektronické peněženky ODISky lze samozřejmě dokoupit taktéž jízdenku spolucestujícímu, případně pro zavazadlo či zvíře. Ceny takových jízdenek odpovídají standardním 30 či 60minutovým jízdenkám dle tarifu.

Přestupování

Jak je uvedeno výše, v případě jízdy na tzv. přestupní jízdenku je od 1. 11. 2015, tedy od termínu spuštění nového odbavovacího systému, umožněno bezplatně přestupovat do 30 minut od chvíle zakoupení jízdenky, a to v rámci jízd s vozidly Dopravního podniku Ostrava a.s.

V případě přestupu do 30 minut od zakoupení tzv. přestupní jízdenky a následné jízdě do tarifní oblasti REGION s dopravci ARRIVA MORAVA a.s., TQM-holding s.r.o. či ČSAD Frýdek-Místek a.s. je cestujícímu při nákupu regionální jízdenky odečtena tzv. základní sazba.

 

Základní sazba
Obyčejná Zlevněná Žákovská Studentská
9,- 4,- 2,- 6,-

 

 

Pokud cestující cestuje z tarifní oblasti REGION do tarifní oblasti OSTRAVA XXL dopravci ARRIVA MORAVA a.s., TQM-holding s.r.o. či ČSAD Frýdek-Místek a.s., je mu při přestupu v době 30 minut od plánovaného výstupu z vozidel těchto dopravců a následnému přiložení ODISky ve vozidle Dopravního podniku Ostrava a.s. snížena cena jízdenky taktéž o výše uvedenou základní sazbu.

Odbavovací zařízení do vozidel dodala na základě výběrového řízení firma Mikroelektronika s.r.o. z Vysokého Mýta, Bezpečnost systému je zajištěna SAM moduly poskytnutými správcem karetního systému ODIS – společností Koordinátor ODIS s.r.o., Tyto SAM moduly byly pořízeny z dotace poskytnuté Moravskoslezským krajem.

 

Nový systém odbavení u dopravců ARRIVA MORAVA a.s. a TQM-holding s.r.o. bude spuštěn od data vyhlášení.

 

Bližší informace naleznete na webových stránkách www.odiska.cz; odiska.kodis.cz

 

    

 

 


 
 
Koordinátor ODIS s.r.o., Na Hradbách 1440/16 702 00 Ostrava, tel: 596 116 308, info@kodis.cz
Vyrobilo aria-studio.cz & CyberS s.r.o.