telefon: 597 608 508
sms info: 773 605 066
Integrovaný dopravní systém
Moravskoslezského kraje

Slevy a výhody

Zlevněné jízdné pro děti a žáky (6–15 let) žáky a studenty (15–26 let)

ODISka

odisky_vějíř

 

ODISku lze využít:

 • pro nákup dlouhodobé časové jízdenky na jakékoliv zóny s platností 30 dnů, 90 dnů nebo 5 měsíců (po celý kalendářní rok včetně prázdnin),
 • pro nákup jednotlivého zvýhodněného jízdného (celý kalendářní rok včetně prázdnin),
 • v kombinaci s celostátně platným Žákovským průkazem pro úhradu jednotlivé žákovské nebo studentské jízdenky z elektronické peněženky

K vyřízení ODISky potřebuji:

 • podání vyplněné Žádosti o vydání ODISky,
 • souhlas se zpracováním osobních údajů (v případě žáků do 15 let také podpisu zákonného zástupce),
 • fotografii průkazového formátu.

Podání lze provést:

Cena bezkontaktní čipové karty ODISka činí 130,- Kč a platnost je 6 let od jejího vydání. Lhůta pro předání vyrobené ODISky žadateli je do 21 dnů ode dne podání žádosti a úhrady poplatku za vydání ODISky.

Dopravní podnik Ostrava a.s. nabízí expresní vydání ODISky do 3 pracovních dnů, kdy cena ODISky činí 300,- Kč.

Vyrobenou ODISku je oprávněn vyzvednout držitel nebo zákonný zástupce po předložení osobního dokladu.

Studenti a žáci ve věku 15-26 let musí k prokázání nároku na zlevněné jízdné doložit potvrzení o studiu.
Jako potvrzení o studiu může sloužit průkaz ISIC platný po celou dobu akademického / školního roku.

isic2

Na základě těchto potvrzení bude na ODISku nahrán profil student 15-26 let, který platí vždy do 30. 9. následujícího školního/akademického roku, maximálně však do dovršení 26 let věku.

Za ověření nároku na slevu a nastavení profilu student 15-26 let je dopravcem účtován manipulační poplatek ve výši 20,- Kč.

Žákovský průkaz do 15 let

zak_prukaz

Průkaz lze využít:

 • pro nákup jednotlivé žákovské jízdenky s 62,5% slevou u příměstských autobusových dopravců (platí jen po dobu trvání školního / akademického roku vyznačeného školou mimo měsíců července a srpna) na trase z místa bydliště do místa školy a zpět,
 • k prokazování nároku k nákupu jednotlivé zlevněné jízdenky s 50 % slevou (celý kalendářní rok).

Průkaz nelze využít pro nákup předplatní jízdenky.

K vyřízení průkazu potřebuji:

 • vyplněný Žákovský průkaz potvrzený školou na rubové straně,
 • fotografii průkazového formátu,
 • osobní doklad zákonného zástupce, na základě kterého provede dopravce ověření uvedených údajů a průkaz opatří ochrannou známkou a razítkem dopravce.

Za ověření průkazu je dopravcem účtován manipulační poplatek ve výši 50,- Kč.

Žákovský průkaz 15-26 let

student_prukaz

Průkaz lze využít:

 • pro nákup jednotlivé žákovské / studentské jízdenky s 25% slevou u příměstských autobusových dopravců (platí jen po dobu trvání školního / akademického roku vyznačeného školou mimo měsíců července a srpna) na trase z místa bydliště do místa školy a zpět.

Průkaz nelze využít pro nákup předplatní jízdenky.

K vyřízení průkazu potřebuji:

 • vyplněný Žákovský průkaz potvrzený školou na rubové straně
 • fotografii průkazového formátu
 • osobní doklad, na základě kterého provede dopravce ověření uvedených údajů a průkaz opatří ochrannou známkou a razítkem dopravce.

Za ověření průkazu je dopravcem účtován manipulační poplatek ve výši 50,- Kč.

Odkazy na e-shopy dopravců:

ARRIVA Morava a.s.

Dopravní podnik Ostrava a.s.

ČSAD Vsetín a.s.

ČSAD Havířov a.s.

Dokumenty ke stažení

Kontaktní místa ODISky

Aktuální stav možností používání ODISky

Seznam prodejních míst jízdních dokladů ODIS

Formulář potvrzení o studiu


 
 
Koordinátor ODIS s.r.o., Na Hradbách 1440/16 702 00 Ostrava, tel: 596 116 308, info@kodis.cz
Vyrobilo aria-studio.cz & CyberS s.r.o.