telefon: 597 608 508
sms info: 773 605 066
Integrovaný dopravní systém
Moravskoslezského kraje

Strukturální a cenové úpravy Tarifu ODIS od 2.7.2017

Změny se týkají výhradně cestujících, kteří využívají k cestování dlouhodobé časové jízdenky a dojíždějí do/z Ostravy, popř. Ostravou projíždějí. Změny se nijak nedotknou ostatních cestujících!

Aktuální Tarif ODIS platný od 1. 1. 2017 byl schválen valnou hromadou společníků dne 15. 12. 2016 s tím, že některá ustanovení týkající se území statutárního města Ostravy platí pouze do 30. 6. 2017. Jedná se o opatření, které dočasně umožňují zakoupení jedné ze čtyř ostravských zón podle původního členění společně s alespoň jednou mimoostravskou zónou.

Vnitřní členění Ostravy na čtyři zóny pro nově zakoupené dlouhodobé časové jízdenky však od července (konkrétně od 2. 7. 2017) definitivně končí i pro tyto cestující.

Strukturální úprava:

Podobně jako byly ostravské zóny 1, 2, 3 a 4 sloučeny do jediné zóny 77 (celá Ostrava), bude nově zřízena velká zóna OSTRAVA XXL s číslem 78 zahrnující všechny zóny v oblasti OSTRAVA XXL (Ostrava a prstenec okolo Ostravy).

To znamená, že všichni cestující do Ostravy dojíždějící, popř. z Ostravy vyjíždějící si nově zakoupí pouze tuto zónu 78, popř. k ní další regionální zóny mimo oblast Ostrava XXL.

mapa_zona_78

 

Příklady:

Relace Hlučín – Ostrava (celá trasa se nachází uvnitř oblasti Ostrava XXL)
Do 1.7.2017 zóny 20 – 13 – 1 nebo 20 – 13 – 77 nebo 20 – 12 – 4 nebo 20 – 12 – 77 nebo 20 – 13 – 12 – 77
Nově jen 78

 

Relace Havířov – Ostrava (trasa se nachází uvnitř oblasti Ostrava XXL a v jedné zóně mimo tuto oblast)
Do 1.7.2017 zóny 40 – 17 – 2 nebo 40 – 17 – 77
Nově jen 40 – 78

 

Relace Šenov – Ostrava – Vratimov (celá trasa se nachází uvnitř oblasti Ostrava XXL)
Do 1.7.2017 zóny 17 – 2 – 18
Nově jen 78

 

Cenová úprava:

Řešení se zaměřuje ve shodě s principy uplatněnými již v ceníku pro území Ostravy od 1. 1. 2017 na cenové zvýhodnění cestujících s jízdenkami na dobu delší než 90 dnů, tj. jedná se o jízdenky 5měsíční, 180denní a 365denní.

Cenotvorba nové tarifní zóny 78 nastavena takto:

  1. V případě dlouhodobých časových jízdenek s délkou platnosti 7, 30 a 90 dní je cena tarifní zóny 78 nastavena shodně jako součet ceny jedné tarifní zóny XXL a tarifní zóny 77.
  2. V případě dlouhodobých časových jízdenek s délkou platnosti 180, 365 dní a 5 měsíců je cena tarifní zóny 78 nastavena tak, aby se její cena rovnala ceně dlouhodobé časové jízdenky příslušných časových platností dle tarifu ODIS v roce 2016 pro kombinaci jedné původní ostravské tarifní zóny (1, 2, 3 a 4) a jedné zóny XXL.

Jízdenky zakoupené před datem změny, tj. do 1. 7. 2017 včetně, budou platné dle zakoupené konfigurace zón až do ukončení své platnosti.

Ceník dlouhodobého časového jízdného platný od 2. 7. 2017

Informační leták Nová tarifní zóna 78


 
 
Koordinátor ODIS s.r.o., Na Hradbách 1440/16 702 00 Ostrava, tel: 596 116 308, info@kodis.cz
Vyrobilo aria-studio.cz & CyberS s.r.o.