telefon: 597 608 508
sms info: 773 605 066
Integrovaný dopravní systém
Moravskoslezského kraje

Tarif ODIS 2017

Dne 15. prosince 2016 se uskutečnila valná hromada společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., která mj. schválila změny v Tarifu ODIS pro rok 2017.

Změny pro příští rok se týkají především oblasti Ostravy, v menší míře pak regionálních zón a dalších měst v kraji.

Dlouhodobé časové jízdné

Od 1. 1. 2017 dochází k ukončení prodeje samostatných ostravských zón (č. 1 – 4), tyto jednotlivé zóny (vždy jen jednu) bude možné dočasně do 30. 6. 2017 pořídit pouze v kombinaci s minimálně jednou mimoostravskou zónou.

Od tohoto termínu tak budou dlouhodobé časové jízdenky pro celou Ostravu (tarifní zóny 1, 2, 3, 4) prodávány jako tarifní zóna 77 platná pro celé území města Ostravy.

Ceny 180denních a 365denních dlouhodobých časových jízdenek pro celou Ostravu (nová tarifní zóna 77) však budou výrazně sníženy.

24hodinové a 3denní jízdné

V tarifní oblasti OSTRAVA XXL bude zavedena nová 3denní jízdenka v ceně 220 Kč v případě obyčejné jízdenky a 110 Kč v případě jízdenky zlevněné. Obyčejná jízdenka má shodně rozšířenou platnost o víkendech a svátcích jako 24hodinová obyčejná jízdenka. V soboty, neděle a svátky, resp. v měsících červenec a srpen každý den, tak může tuto jízdenku využít až 5 osob, z nichž však nejvýše dvě mohou být starší 15 let.

V tarifní oblasti Ostrava XXL dochází také ke zvýšení ceny 24hodinové skupinové jízdenky pro 5 osob ze 190 Kč na 200 Kč.

Taktéž bude do prodeje zavedena nová celosíťová 24hodinová jízdenka s cenou 200 Kč u obyčejné varianty, resp. 100 Kč u zlevněné varianty. V soboty, neděle a svátky, resp. v měsících červenec a srpen každý den, může tuto jízdenku využít až 5 osob, z nichž však nejvýše dvě mohou být starší 15 let. Tyto jízdenky však nebudou platné ve spojích Městského dopravního podniku Opava.

Ceník dlouhodobého časového jízdného od 1. 1. 2017

Krátkodobé časové jízdné

V Ostravě a okolí, tedy v tarifní oblasti OSTRAVA XXL, dochází od 1. 1. 2017 ke zvýšení ceny 60minutové (resp. 90minutové jízdenky o sobotách, nedělích a svátcích) o 2 Kč na 30 Kč u obyčejné jízdenky a o 1 Kč na 15 Kč u jízdenky zlevněné.

Jednotlivé jízdné

U jednotlivého jízdného v tarifních oblastech OSTRAVA XXL a REGION při platbě ODISkou nebo bankovní kartou dochází k prodloužení doby pro zvýhodněný přestup z 30 na 45 minut. Toto opatření se navíc týká tarifní oblasti MĚSTO BRUNTÁL. V tarifní oblasti MĚSTO KARVINÁ je 45minutová doba zvýhodněného přestupu zavedena již od integrace zdejší MHD do ODIS od 11. 12. 2016. V tarifních oblastech MĚSTO dále dochází ke sjednocení cen přepravy zavazadel a psů na výši zlevněného jízdného. V ostatních tarifních oblastech ke změnám nedochází.

Taktéž dochází k výraznému rozšíření možnosti úhrady jednotlivého jízdného ODIS na železnici. Nově je tak možné jednotlivé jízdné ODIS využít pro cestování vlaky Českých drah, a.s. zařazenými v Integrovaném dopravním systému Moravskoslezského kraje ODIS (2. třída osobních vlaků, spěšných vlaků, vybraných rychlíků a vybraných vlaků InterCity) využít na vlakových linkách S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S10 (mimo úsek Valšov – Rýmařov), S11, S15, S16, S21, S22, S33, R1, R8 a R27.

V případě požadavku na nákup jednotlivé jízdenky REGION pro jízdu vlakem ČD, nahlásí cestující obsluze prodejního zařízení ČD výstupní zastávku a druh jízdného (v případě požadavku na žákovské, resp. studentské jízdné dle Tarifu ODIS) a následně uhradí jízdné ODISkou. Pro cestování vlaky na jednotlivou jízdenku dle tarifu ODIS se zakupuje jedna jízdenka pro celou trasu nezávisle na počtu využitých vlaků. Jestliže, si cestující zakoupí jednotlivou jízdenku v obsazené stanici u obsluhy vlaku, je povinen uhradit přirážku dle smluvních přepravních podmínek dopravce České dráhy, a.s.

 

Ceník krátkodobého a jednotlivého jízdného

 


 
 
Koordinátor ODIS s.r.o., Na Hradbách 1440/16 702 00 Ostrava, tel: 596 116 308, info@kodis.cz
Vyrobilo aria-studio.cz & CyberS s.r.o.