telefon: 597 608 508
sms info: 773 605 066
Integrovaný dopravní systém
Moravskoslezského kraje

Terminál Hranečník – změna organizace provozu od 28. 2. 2016

Od 28. února 2016 dojde v souvislosti se zprovozněním dopravního terminálu Hranečník k významným změnám v provozu městských linek ze směru od Radvanic a Bartovic i příměstských linek ze směrů od Havířova, Karviné a Orlové. Důvodem zřízení přestupního terminálu je snaha o zefektivnění a ekologizaci veřejné dopravy v centru města Ostravy tím, že zde bude v cílovém stavu ponechána pouze doprava provozovaná v elektrické trakci. Silné přepravní vztahy z terminálu dále do všech centrálních částí města a všech ostatních terminálů (Hlavní nádraží, Svinov, Dubina) již bez dalšího přestupu zajistí tramvajová a nově také trolejbusová doprava. Na rozdíl od dnešního stavu umožní terminál komfortní přestup z autobusů bez pěší docházky. Veškerá nástupiště jsou zastřešena a cestujícím pro delší čekání bude k dispozici vytápěná čekárna v objektu občanské vybavenosti včetně WC. Celý prostor dopravního terminálu včetně budovy bude pod stálým dohledem Městské policie.

Autobusové linky z okolních měst a městských obvodů

Autobusové linky 22, 23, 28, 29, 30, 38, 71, 74, 97, 271, 383, 440, 441, 442, 531, 551 a 752 dojedou do terminálu Hranečník, kde budou ukončeny (vyjma noční linky 71 a linky 38 v pracovní dny, provozované částečně elektrobusy). Výstup z autobusů těchto linek bude probíhat u nástupiště shodného s nástupištěm pro tramvaje a trolejbusy směřující do centra města. Přestup z autobusu na tramvaj či trolejbus tedy bude obnášet pouhý cca 10m pěší přesun z jedné hrany nástupiště na hranu protější. Stejný princip přestupu bude aplikován v opačném směru, kdy výstup z tramvají resp. trolejbusů bude realizován na nástupišti shodném resp. sousedním s nástupištěm pro odjezd autobusů ve směru z Ostravy. Pro nástup do autobusů směrem z Ostravy budou určena dvě stanoviště, z nichž jedno pro linky směrem na východ (Ostrava-Michálkovice, Petřvald, Orlová, Karviná) a druhé směrem na jih (Ostrava-Bartovice, Šenov, Havířov). Na většině linek budou zavedeny zcela nové jízdní řády.

Návazné linky MHD do centra města

Tramvajová doprava z terminálu Hranečník bude posílena, takže její průměrné intervaly budou v pracovní dny 5 min. a večer a o víkendu 10 min. Trolejbusová doprava z terminálu Hranečník bude zajištěna třemi linkami v průměrných intervalech 3 min. v době přepravní špičky a 10 min. mimo dobu přepravní špičky včetně víkendů.

Tramvajové linky 14 a autobusových linek 97 a 271 se kromě zajíždění do terminálu žádné další úpravy netýkají. Změny na ostatních linkách jsou uvedeny dále.

Tramvajové linky

4             NH jižní brána – Hranečník – Karolina – Svinov mosty h. z. – Martinov
Zajistí přímé spojení s centrem města v okolí třídy 28. října, Mariánskými Horami a přestupním terminálem Svinov. Linka bude provozována v intervalech 10 min. v pracovní dny cca od 5 do 20 h, v intervalech 20 min. v pracovní dny večer a o víkendech a v intervalech 60 min. v noci.

12           Hranečník – Karolina – Mírové náměstí – Dubina
Bude prodloužena všemi spoji do terminálu Hranečník. Zajistí přímé spojení s centrem města v okolí třídy 28. října, Mariánskými Horami, Vítkovicemi a terminálem Dubina. Linka bude provozována v intervalech 10 min. v pracovní dny cca od 5 do 18 h a v intervalech 20 min. v pracovní dny večer a o víkendech.

Trolejbusové linky

101         Hranečník – Most M. Sýkory – Sad B. Němcové – Hlavní nádraží
Bude odkloněna do terminálu Hranečník a zajistí celodenně spojení s oblastí Sokolské třídy, Přívozem a Hlavním nádražím. Zároveň linka zlepší dostupnost Ústředního hřbitova ze severních částí Ostravy. Bude v provozu v intervalech 10 min. v době přepravní špičky a v intervalech 20 min. mimo dobu přepravní špičky v pracovní dny a o víkendech.

107         Hranečník > Most M. Sýkory > Futurum > Sídliště Fifejdy > Hornopolní > Most M. Sýkory > Hranečník
Nová linka zajistí celodenně spojení terminálu Hranečník s Českobratrskou ulicí, nákupním centrem Futurum a administrativním centrem Orchard. Linka zároveň zlepší dopravní obsluhu sídliště Fifejdy. Bude v provozu v intervalech 10 min. v době přepravní špičky a v intervalech 20 min. mimo dobu přepravní špičky v pracovní dny a o víkendech.

110         Hranečník – Náměstí J. Gagarina – Náměstí Republiky
Nová linka zajistí ve špičce kapacitní posílení dopravy, přímé spojení na Náměstí Jurije Gagarina a možnost pohodlného přestupu žáků a studentů směrem na Kamenec a Hladnov. Bude v provozu v době přepravní špičky v intervalech 20 min. a bude časově proložena s linkou 38.

Městské autobusové linky

22           Hranečník – Most M. Sýkory (přes Heřmanice) / Důl    Heřmanice
Všechny spoje v pracovní dny do 18 h jsou vedeny až do centra města. Ostatní spoje jsou ukončeny na zastávce Důl Heřmanice s návazností na linku 106.

23           Hranečník – Michálkovice – Rychvald rozcestí – Záblatí střed
Na lince dojde jen k úpravám jízdního řádu.

28           Hranečník – Šenov náměstí – Václavovice točna
Všechny spoje budou ukončeny v terminálu Hranečník, odkud budou všechny vedeny až do Šenova náměstí či do Václavovic točna.

29           Hranečník – Ludvíkova – Šenov náměstí
Všechny spoje budou ukončeny v terminálu Hranečník. Bude mírně navýšen počet spojů do Šenova náměstí v odpolední špičce. Spoje končící u LDN jsou nahrazeny koordinací jízdního řádu s linkami 23 a 30. Spoje v současné době dojíždějící až na zastávku NH Zářičí budou ukončeny na zastávce Šenov náměstí s návazností na novou linku 440, která zrušený úsek nahradí.

30           Hranečník – Petřvald, Březiny
Všechny spoje budou ukončeny v terminálu Hranečník a bude zrušeno zajíždění na zastávku Lihovarská. Na lince budou přidány nové spoje v brzkých ranních hodinách, dále pozdně večerní spoj z Ostravy a o víkendech pojede linka v pravidelných hodinových intervalech.

38           Nám. Republiky – Hranečník – Bartovice Pod tratí – NH Zářičí
V pracovní dny zůstává linka vedená do centra města z důvodu připravovaného nasazení nových trolejbusů, které budou schopny v úseku do Bartovic jet na bateriový pohon. Víkendové spoje budou ukončeny v terminálu Hranečník. Noční spoje jsou nahrazeny spoji linky 71.

71           Náměstí Republiky – Hranečník – Ještěrka – Šenov, Volenství   [noční linka]
Linka bude nově zajíždět také na zastávky Radvanice škola a Dalimilova a zajistí tak noční dopravní obsluhu celých Radvanic v intervalech 60 min.

78           Linka bude zrušena a nahrazena spoji linky 30.

92           Nádraží Kunčice – Bazaly
Linka bude nově vedena přes zastávku Hradní náměstí a ukončena na zastávce Bazaly s výjimkou jednoho spoje ve dnech školního vyučování vedeného až na zastávku Gymnázium.

Příměstské autobusové linky ze směru HAVÍŘOV

Autobusové linky v oblasti Havířovska budou od 28. 2. 2016 zařazeny do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS.

383         Hranečník – NH Zářičí – Šenov, nám. – Kaňovice, rest. U Magerů
Většina spojů bude s cílem omezení počtu přestupů prodloužena do terminálu Hranečník, čímž dojde také ke zlepšení dopravní obsluhy dolní části Bartovic.

440         Hranečník – NH Zářičí – Šenov, náměstí – Havířov, Šumbark, točna 2. etapa
Nová linka ODIS zajistí dosud chybějící přímé spojení šumbarských sídlišť s areálem ArcelorMittal a Ostravou, čímž dojde také ke zlepšení dopravní obsluhy dolní části Bartovic.

441         Hranečník – Bartovice, Ještěrka – Havířov, Podlesí, aut. nádr.
Linka bude ukončena v terminálu Hranečník a bude zařazena do ODIS. Nově bude obsluhovat zastávky v Havířově Šumbark, bazén; Šumbark, U Nádraží a v Ostravě Bartovice, U Samoobsluhy a Radvanice, Bajger, čímž dojde k rozšíření okruhu cestujících, kteří ji mohou využívat.
Provoz linky bude podstatně rozšířen – přes den pojede linka v intervalech 20 min., pouze v ranních a večerních hodinách v intervalech cca 30 min.

442         Hranečník – Havířov, Podlesí aut. nádr.
Nová linka ODIS zajistí v době přepravní špičky pracovních dnů nejrychlejší možné spojení z centra Havířova do terminálu Hranečník v intervalech cca 20 min.

443         ÚAN – Havířov, Podlesí, aut. nádr.
Linka bude zařazena do ODIS a nově bude ve směru do Ostravy zajíždětk železniční stanici Havířov. Bude v provozu v době přepravní špičky pracovních dnů v intervalech cca 20 min., ale její provoz bude rozšířen také o spoje v pracovní dny večer, směnové spoje celotýdenně a víkendové noční spoje.

444         NH jižní brána – NH Zářičí – Havířov, Podlesí, aut. nádr.
Linka bude zařazena do ODIS. Nově bude linka v Havířově-Podlesí obsluhovat zastávky Okrajová u garáží, Hotel Merkur, Nad Terasou a U Fontány Jitřenka (místo zastávky Úřad práce).

445         Poruba, Studentská – Zábřeh, Albert Hypermarket – Havířov, Podlesí aut. nádr.
Linka bude zařazena do ODIS. Provoz linky bude rozšířen o ranní pár spojů.

735         ÚAN – Havířov – Těrlicko – Třanovice – Český Těšín
Linka bude nově zařazena do ODIS i v úseku Ostrava – Havířov.

752         Hranečník – Havířov – Těrlicko – Český Těšín – Třinec – Jablunkov
Linka bude nově zařazena do ODIS i v úseku Ostrava – Havířov. V pracovní dny bude linka odkloněna do terminálu Hranečník. O víkendech budou spoje ukončeny na zastávce Havířov, Město, žel. st.

Příměstské autobusové linky ze směru ORLOVÁ a KARVINÁ

531         Hranečník – Petřvald, pošta – Karviná, Fryštát, aut. nádr.
Všechny spoje budou ukončeny v terminálu Hranečník. Nově bude linkou obsluhována zastávka Petřvald, Pod Sokolovnou. Linka bude v úseku Petřvald ‒ Ostrava proložena se spoji linky 551.

532         ÚAN – Vítkovice, Mírové náměstí – Petřvald, pošta – Karviná, Fryštát, aut. nádr.
Na lince budou provozovány jen rychlíkové spoje. Linka bude v Ostravě-Vítkovicích vedena přes zastávky Bivojova, Mírové náměstí a Hlubinská pro zlepšení přestupních návazností. Na zastávce Vratimovská budou u vybraných spojů zajištěny návaznosti na linku 445 do Ostravy-Poruby.

535         Linka bude s ohledem na nasazení bezbariérových autobusů na běžné linkové spoje zrušena a v úseku mezi Orlovou a Karvinou přes Dětmarovice bude nahrazena spoji linky 539. Spojení z Orlové a Karviné do Ostravy-Poruby bude zajištěno návaznostmi linek 532 a 552 na linku 445 na zastávce Ostrava, Kunčice, Vratimovská.

551         Hranečník – Petřvald, Březiny – Orlová, Lutyně, aut. stan.
Všechny spoje budou ukončeny v terminálu Hranečník a bude zrušeno zajíždění na zastávku Orlová, Město, náměstí. Vybrané spoje budou mít na zastávce Petřvald, pošta zajištěny návaznosti na linku 532 do/ze zastávky Ostrava, ÚAN. Nově bude linkou obsluhována zastávka Petřvald, Pod Sokolovnou. Linka bude v úseku Petřvald ‒ Ostrava proložena se spoji linky 531.

552         ÚAN – Petřvald, pošta – Orlová, Lutyně, aut. nádr.
Linka bude v Ostravě-Vítkovicích vedena přes zastávky Bivojova, Mírové náměstí a Hlubinská pro zlepšení přestupních návazností. V Orlové bude linka vedena přes zastávku Město, náměstí. Na zastávce Vratimovská budou u vybraných spojů zajištěny návaznosti na linku 445 do Ostravy-Poruby. Nově bude linkou obsluhována zastávka Petřvald, Pod Sokolovnou.

NOVINKY V JÍZDNÉM pro cestující z Havířova: Pravidelní cestující budou moci nově na všech výše uvedených linkách využít čipovou kartu ODISka a dlouhodobé časové jízdenky ODIS, čímž mohou na jízdném ušetřit až 300 Kč měsíčně.

TARIFNÍ VÝJIMKA pro cestující z Karviné a Orlové: Cestující, kteří budou mít v příslušném dni prostřednictvím ODISky zakoupenou jednotlivou jízdenku v tarifu REGION ze spoje linky 531 nebo 551 do zastávky Hranečník, budou moci na tuto jízdenku pokračovat v úseku Hranečník > Most M. Sýkory / Nám. J. Gagarina linkami DPO 38, 71, 101, 107 nebo 110. Tato výjimka neplatí v opačném směru!

Upozornění pro cestující na území Ostravy, Petřvaldu a Šenova: Novinkou je v příměstských autobusech odbavování na jednotlivé jízdné dle tarifu Ostrava XXL, a to včetně možnosti vzájemného přestupování. Nebude zde však možné označit jízdenku v označovači. Jízdné je tak nutné uhradit v hotovosti nebo čipovou kartou ODISka, případně je možné využít již předem označenou či vydanou jízdenku. Do autobusů příměstských linek označených třímístným číslem je povolen nástup pouze předními dveřmi.

Informační leták – Terminál Hranečník a Rozšíření ODIS v oblasti Havířovska

Schéma terminálu Hranečník

Ceník jednotlivého jízdného (platný od 28. 2. 2016)

Ceník dlouhodobého jízdného (platný od 28. 2. 2016)


 
Hledej na mapě

Vyhledání spojení
v interaktivní mapě

Výluky
Novinky
Červen 2016
P Ú S Č P S N
« Kvě    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
 
Koordinátor ODIS s.r.o., Na Hradbách 1440/16 702 00 Ostrava, tel: 596 116 308, info@kodis.cz
Vyrobilo aria-studio.cz & CyberS s.r.o.