telefon: 597 608 508
sms info: 773 605 066
Integrovaný dopravní systém
Moravskoslezského kraje

Výluka linek 712, 714, 764 a 766 v Třinci – Oldřichovicích

Z důvodu pokračující výstavby obchvatu silnice I/11 bude zcela uzavřena silnice III/4681 v úseku mezi zastávkami Třinec,Oldřichovice,penzion a Třinec,Oldřichovice,česká škola.

V období od 8. 2. 2017 do 30. 6. 2017 bude autobusová doprava linek MHD 712 a 714 a příměstských linek 764 a 766 vedena odklonem po objízdné trase po provizorní komunikaci vedenou staveništěm.

Autobusová zastávka Třinec,Oldřichovice,Na Tyrské se pro uvedené linky dočasně ruší.

Autobusová zastávka Třinec,Oldřichovice,penzion se po dobu uzavírky přemísťuje na staveništní komunikaci. Přístup k náhradní zastávce je zajištěn po provizorním koridoru pro pěší.

Informační leták k výluce


 
 
Koordinátor ODIS s.r.o., Na Hradbách 1440/16 702 00 Ostrava, tel: 596 116 308, info@kodis.cz
Vyrobilo aria-studio.cz & CyberS s.r.o.