telefon: 597 608 508
sms info: 773 605 066
Integrovaný dopravní systém
Moravskoslezského kraje

Zlevněné jízdné pro děti a žáky (6 – 15 let) žáky a studenty (15 – 26 let)

ODISka

odisky_vějíř

 

ODISku lze využít:

 • pro nákup dlouhodobé časové jízdenky na jakékoliv zóny s platností 30 dnů, 90 dnů nebo 5 měsíců (po celý kalendářní rok včetně prázdnin),
 • pro nákup jednotlivého zvýhodněného jízdného (celý kalendářní rok včetně prázdnin),
 • v kombinaci s celostátně platným Žákovským průkazem pro úhradu jednotlivé žákovské nebo studentské jízdenky z elektronické peněženky

K vyřízení ODISky potřebuji:

 • podání vyplněné Žádosti o vydání ODISky včetně Souhlasu se zpracováním osobních údajů a v případě žáků do 15 let také podpisu zákonného zástupce.
 • fotografii průkazového formátu

Podání lze provést:

Cena bezkontaktní čipové karty ODISka činí 130,- Kč a platnost je 6 let od jejího vydání. Maximální lhůta pro předání vyrobené ODISky žadateli je do 21 dnů ode dne podání žádosti a úhrady poplatku za vydání ODISky.

Dopravní podnik Ostrava a.s. nabízí expresní vydání ODISky do 3 pracovních dnů, kdy cena ODISky činí 300,- Kč.

Vyrobenou ODISku je oprávněn vyzvednout držitel nebo zákonný zástupce po předložení osobního dokladu.

Studenti a žáci ve věku 15-26 let musí k prokázání nároku na zlevněné jízdné doložit potvrzení o studiu nebo platný průkaz ISIC. Na základě tohoto potvrzení bude na ODISku nahrán profil student 15-26 let, který je platný vždy do 30. 9. následujícího školního/akademického roku nebo do 26 let věku.

Žákovský průkaz do 15 let

zakovsky_prukaz

Průkaz lze využít:

 • pro nákup jednotlivé žákovské jízdenky s 62,5 % slevou u příměstských autobusových dopravců, platí jen po dobu trvání školního/akademického roku vyznačeného školou (mimo měsíců červenec a srpen) na trase z místa bydliště do místa školy a zpět,
 • k prokazování nároku k nákupu jednotlivé zlevněné jízdenky s 50 % slevou (celý kalendářní rok).

Průkaz nelze využít pro nákup předplatní jízdenky.

K vyřízení průkazu potřebuji:

 • vyplněný Žákovský průkaz potvrzený školou na rubové straně,
 • fotografii průkazového formátu,
 • osobní doklad zákonného zástupce, na základě kterého provede dopravce ověření uvedených údajů a průkaz opatří ochrannou známkou a razítkem dopravce.

Za ověření průkazu je dopravcem účtován manipulační poplatek.

Žákovský průkaz 15 – 26 let

studentsky_prukaz

Průkaz lze využít:

 • pro nákup jednotlivé žákovské/studentské jízdenky s 25 % slevou u příměstských autobusových dopravců, platí jen po dobu trvání školního/akademického roku vyznačeného školou (mimo měsíců červenec a srpen) na trase z místa bydliště do místa školy a zpět.

Průkaz nelze využít pro nákup předplatní jízdenky.

K vyřízení průkazu potřebuji:

 • vyplněný Žákovský průkaz potvrzený školou na rubové straně
 • fotografii průkazového formátu
 • osobní doklad, na základě kterého provede dopravce ověření uvedených údajů a průkaz opatří ochrannou známkou a razítkem dopravce.

Za ověření průkazu je dopravcem účtován manipulační poplatek.

Odkazy na e-shopy dopravců:

ARRIVA Morava a.s.

Dopravní podnik Ostrava a.s.

ČSAD Vsetín a.s.

Dokumenty ke stažení

Kontaktní místa ODISky

Aktuální stav možností používání ODISky

Seznam prodejních míst jízdních dokladů ODIS

Formulář potvrzení o studiu


 
 
Koordinátor ODIS s.r.o., Na Hradbách 1440/16 702 00 Ostrava, tel: 596 116 308, info@kodis.cz
Vyrobilo aria-studio.cz & CyberS s.r.o.