telefon: 597 608 508
sms info: 773 605 066
Integrovaný dopravní systém
Moravskoslezského kraje

Změna organizace provozu linky 713 MHD Třinec

Z důvodu pokračující výstavby obchvatu silnice I/11 bude v termínu od 8. 3. 2017 do 31. 5. 2017 zcela uzavřena místní komunikace v úseku mezi zastávkami Třinec,Nebory,pod kravínem a Třinec,Nebory,škola. Z tohoto důvodu budou přijata následující opatření na lince 713 MHD Třinec:

spoj opatření
43 pojede v upravené trase: 22:46 Třinec,Guty,konečná – 22:47 Třinece,Guty,střed – 22:48 Třinec,Guty,Vrchy – 22:49 Třinec,Guty,hranice – 22:51 Třinec,Neboruy,Rusnok – 22:52 Třinec,Nebory,pod kravínem – 22:53 Třinec,Nebory,Rusnok – 22:55 Třinec,Guty,hranice – 22:56 Třinec,Guty,Vrchy a dále bez zastavení do zastávky Třinec,Oldřichovice,Na Tyrské a po své trase. Vynechá tak zastávky Třinec,Nebory,škola – Třinec,Nebory na Dušnici. Ze zastávky Třinec,Oldřichovice,Na Tyrské pojede o cca 5 minut opožděn.
44 vynechá zastávky Třinec,Nebory,Na Dušnici – Třinec,Guty,vrchy
46 bude po dobu uzavírky zrušen
47 pojede v upravené trase: 6:46 Třinec,Guty,konečná – 6:48 Třinec,Guty,střed – 6:50 Třinec,Guty,Vrchy – 6:52 Třinec,Guty,hranice – 6:54 Třinec,Nebory,Rusnok – 6:55 Třinec,Nebory,pod kravínem – 6:56 Třinec,Nebory,Rusnok – 6:58 Třinec,Guty,hranice – 7:00 Třinec,Guty,Vrchy a dále bez zastavení do zastávky Třinec,Oldřichovice,Na Tyrské a po své trase. Vynechá tak zastávky Třinec,Nebory,škola – Třinec,Nebory,Na Dušnici. Ze zastávky Třinec,Oldřichovice,Na Tyrské pojede o cca 5 minut opožděn.
48 vynechá zastávky Třinec,Nebory,Na Dušnici – Třinec,Guty,vrchy. Ze zastávky Třinec,Guty,konečná bude pokračovat ihned dále po spoji 47.
49 pojede v upravené trase: 14:49 Třinec,Guty,konečná – 14:50 Třinec,Guty,střed – 14:51 Třinec,Guty,Vrchy – 14:52 Třinec,Guty,hranice – 14:54 Třinec,Nebory,Rusnok – 14:55 Třinec,Nebory,pod kravínem – 14:56 Třinec,Nebory,Rusnok – 14:58 Třinec,Guty,hranice – 14:59 Třinec,Guty,Vrchy a dále bez zastavení do zastávky Třinec,Oldřichovice,Na Tyrské a po své trase. Vynechá tak zastávky Třinec,Nebory,škola – Třinec,Nebory,Na Dušnici. Ze zastávky Třinec,Oldřichovice,Na Tyrské pojede o cca 5 minut opožděn.
50 vynechá zastávky Třinec,Nebory,Na Dušnici – Třinec,Guty,vrchy. Ze zastávky Třinec,Guty,konečná bude pokračovat ihned dále po spoji 49.

Zastávka Třinec,Nebory,pod kravínem bude přesunuta před areál kravína v Neborech, cca 200 metrů zpět směr Guty.

Zastávky Třinec,Nebory,škola – Třinec,Nebory,Sojka a Třinec,Nebory,Na Dušnici nebudou linkou 713 obsluhovány.


 
 
Koordinátor ODIS s.r.o., Na Hradbách 1440/16 702 00 Ostrava, tel: 596 116 308, info@kodis.cz
Vyrobilo aria-studio.cz & CyberS s.r.o.