telefon: 597 608 508
sms info: 773 605 066
Integrovaný dopravní systém
Moravskoslezského kraje

Změny na linkách ODIS od 11. 12. 2016

Od neděle 11. prosince 2016 dojde v souladu s celostátně platným termínem ke změnám v jízdních řádech na linkách zařazených do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS. Na všech linkách platí nové jízdní řády, které vycházejí z původně platných a jsou do nich zapracovány připomínky měst, obcí, městských obvodů a cestujících na drobné posuny spojů, návaznosti či zavedení nových spojů v požadovaných časech.

MHD Ostrava

Většina jízdních řádů zůstává svým rozsahem a časovými polohami spojů na srovnatelné úrovni jako v září letošního roku. O předvánočních víkendech dojde ke kapacitnímu posílení na linkách č. 4, 11, 12, 37, 40, 44, 54, 102, 104, 106 a 108.

tramvajové dopravě byl ukončen provoz v jednokolejném úseku kolem Místecké ulice, a to mezi zastávkami Důl Jeremenko a Kolonie Jeremenko, což přináší zkrácení jízdní doby linek č. 1, 6 a 10. Podle harmonogramu rekonstrukce Nádražní ul. očekáváme zprovoznění nově vybudované tramvajové zastávky Elektra. Z důvodu zavedení preferencí MHD na křižovatkách v oblasti Poruby a změn jízdních dob mezizastávkových úsecích v Zábřehu jsou na základě dopravních průzkumů zkráceny jízdní doby dotčených tramvajových linek.

V autobusové dopravě je spuštěn zkušební provoz projektu „nástup předními dveřmi“ na autobusových linkách č. 21 a 81 (Ostrava,ÚAN – Kunčice – Vratimov / Řepiště). Způsob odbavování cestujících na těchto linkách je upraven změnou ve smluvních přepravních podmínkách. Smyslem opatření je zvýšení bezpečnosti ve vozidlech a zajištění větší tarifní kázně cestujících. Zkušební provoz má také prověřit dopad na plynulost provozu.

V jízdních řádech ostatních autobusových linek dochází především k drobným úpravám časových poloh spojů. Na základě vyhodnocení dat z palubních počítačů vozidel jsou zkráceny jízdní doby na vybraných linkách.

Dle požadavků firem z průmyslové zóny Hrabová dochází na lince 74 vedené ze zóny na Hranečník
k zavedení odvozu v pracovní dny po 18. hodině a k zavedení víkendového spojení na směny.

Podle požadavku ÚMOb Plesná je změněna trasa autobusové linky č. 47 v Porubě, nově je vedena přes zastávku DUHA.

Do seznamu zastávek na znamení přibyly tři nové: Ještěrka, NH Zářičí, Bartovice Pod Tratí, naopak zastávka Nová Bělá ZD (nyní Nová Bělá úřad) se ze seznamu vypouští.

Úpravy na jednotlivých linkách jsou popsány níže:

 • Linka č. 4
  • má opožděny spoje z oblasti Nové huti o 10 min pro lepší návaznost v terminálu Hranečník v době mimo dopolední přepravní špičku.
 • Linky č. 21 a 81
  • zavádí se zkušební provoz projektu „nástup předními dveřmi“ na základě požadavku Statutárního města Ostrava, a to společně se změnou smluvních přepravních podmínek.
 • Linky č. 29 a 30
  • jsou upraveny odjezdy ranních spojů z terminálu Hranečník.
 • Linky č. 35 a 39
  • mají upraveny časové polohy dvou ranních spojů a spoje vedené do zastávky Paskov Folvark.
 • Linka č. 41
  • má uspíšeny dva spoje o víkendech do zastávky Kartonážka.
 • Linka č. 44
  • nově obsluhuje zastávku Duha na ul. Bedřicha Nikodéma.
 • Linka č. 47
  • má změnu v trase, nyní jede ze zastávky Opavská po ul. Průběžné na zast. Duha a dále po ul. 17. listopadu přes zastávku Pustkovec na Rektorát VŠB a dále po své dosavadní trase. Linka neobsluhuje zastávku Pustkovecká.
 • Linka č. 51
  • sobotách a nedělích je zavedena návaznost na zastávce Dílny DP Ostrava na na linku č. 44.
 • Linka č. 55
  • má změněny názvy zastávek, zastávka Nová Bělá ZD se mění na Nová Bělá úřad a zastávka Nová Bělá hřiště mění název na Nová Bělá školka.
 • Linky č. 56 a 75
  • dochází k záměně některých spojů mezi linkami, vybrané spoje linky č. 75 jsou od 2. 1. 2017 prodlouženy do zastávky Hlučín sídliště.
 • Linky č. 56 a 67
  • mezi zastávkami Pneuservis a Hlučín autobusové nádraží obsluhují linky 56 a 67 novou jednosměrnou zastávku U Kuchaře.
 • Linka č. 57
  • má změněno vedení vybraných spojů v oblasti Vítkovic zajišťujících přepravu zaměstnanců do oblasti Nové huti.
 • Linka č. 74
  • provoz je o víkendech rozšířen a je zaveden jeden spoj po 18. hod v pracovní dny na základě požadavků průmyslové zóny Hrabová.
 • Linka č. 105
  • má upraveny časové polohy spoje na základě požadavku cestujících.

 

 • Souhrnné jízdní řády
  • na vybrané koncové úseky, kde jezdí více linek, budou zkušebně kromě jednotlivých jízdních řádů vylepeny i souhrnné jízdní řády pro snadnější orientaci cestujících. Jedná se o úseky:
   • T-BUS: Vršovců > Hulváky
   • TRAM: 29. dubna > Výškovice
   • A-BUS: Duha > Otakara Jeremiáše
   • A-BUS: U Dluhoše > Polanka

Příměstské linky

 • zkrácení trasy vybraných spojů linek 262 a 263
  • vybrané spoje linky 262 jsou vedeny pouze v úseku Opava – Slatina a vybrané spoje linky 263 jsou vedeny pouze v úseku Opava – Těškovice
 • zkrácení trasy linky 271
  • bezbariérová linka spojující Opavu a Hrabyni s Ostravou bude zkrácena po terminál Svinov z důvodu nízkého využití (nyní pokračuje až na Hranečník). Na lince je nově zaveden dopolední pár spojů.
 • změna trasy linky 333
  • linka spojující Ostravu s Letištěm Leoše Janáčka v Mošnově a s mošnovskou průmyslovou zónou bude na území Ostravy trasována shodně s jinými příměstskými linkami s využitím ulic Místecká, Dr.Martínka, Horní, Plzeňská
  • spoje vedené na směny do průmyslové zóny Mošnov budou nově trasovány přes obec Petřvald
 • prodloužení trasy linky 443
  • linka je vybranými spoji prodloužena do Těrlicka
 • linka 540
  • spoje linky 540 do zastávky Karviná, Důl Darkov jsou zrušeny. Obsluhu této zastávky v rámci ODIS nově zajišťují spoje linky 515 MHD Karviná
 • zrušení linek 735 a 752 v úseku Havířov – Ostrava
  • v souvislosti se změnou organizace dopravy na Českotěšínsku jsou tyto linky ve směru z Českého Těšína ukončeny již v Havířově. V úseku Havířov – Ostrava mohou cestující využít jiné autobusové nebo vlakové linky.
 • Nová zastávka
  • zavádí se nová jednosměrná autobusová zastávka Hlučín U Kuchaře (situovaná mezi zastávkami Hlučín Pneuservis a Hlučín aut.nádr.)
 • Zrušené zastávky
  • Staré Těchanovice, Samota (linka 243), Mladecko, dvůr (linka 259), Pustá Polom, Podvihovský mlýnek (linka 264)

 

Železniční doprava

 • rozšíření IDS ODIS do Polomi (linka S3)
  • S ohledem na integraci železniční tratě 270 na území Olomouckého kraje do Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje IDSOK po železniční stanici Polom dochází zařazení této železniční stanice rovněž do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS. Stanice Polom se tak stává hraničním bodem mezi dvěma krajskými IDS.
 • přečíslování rychlíkových linek
  • ministerstvo dopravy přistupuje k jednotnému celostátnímu číslování rychlíkových linek, které objednává. Dosud tato čísla byla pouze interní, avšak nově budou zveřejňována ve všech informačních zařízeních (např. na vozidlech, ve stanicích). Aby nedocházelo ke kolizi s označováním těchto linek v jednotlivých IDS, bylo dohodnuto převzetí těchto celostátních čísel i pro potřeby jednotlivých IDS.
  • linka R7 Bohumín – Suchdol nad Odrou (- Brno) bude nově označena R8
  • linka R10 Ostrava – Opava – Krnov – Bruntál – Mor.Beroun (- Olomouc) bude nově označena R27

Jízdní řády linek ODIS platné od 11. 12. 2016


 
 
Koordinátor ODIS s.r.o., Na Hradbách 1440/16 702 00 Ostrava, tel: 596 116 308, info@kodis.cz
Vyrobilo aria-studio.cz & CyberS s.r.o.