Koordinátor ODIS s.r.o.

24hodinové a 3denní jízdné

  • 24hodinové a 3denní jízdenky lze zakoupit v mobilní aplikaci ODISapka. V papírové podobě lze zakoupit ve vozidlech regionálních autobusových dopravců, v předprodejích Dopravního podniku Ostrava a.s. a také pokladnách dopravců České dráhy, a.s. a RegioJet a.s.
  • Skupinovou jízdenku 30 + 2 lze zakoupit v mobilní aplikaci ODISapka nebo MojeDPO.
  • 24hodinové celosíťové jízdenky platí ve všech tarifních zónách ODIS a na všech linkách ODIS (platí také na celé trase linky 990).
  • 24hodinové a 3denní jízdenky OSTRAVA XXL platí v tarifní oblasti OSTRAVA XXL na všech linkách ODIS.
  • Skupinová jízdenka 30 + 2 zakoupená prostřednictvím mobilní aplikace ODISapka platí v tarifní oblasti OSTRAVA XXL na všech linkách ODIS. Jízdenka zakoupená prostřednictvím mobilní aplikace MojeDPO platí v tarifní oblasti OSTRAVA XXL pouze na linkách MHD Ostrava.
  • 24hodinové skupinové jízdenky platí až pro 5 cestujících bez věkového omezení.
  • Skupinová jízdenka 30 + 2 platí až pro 30 dětí ve věku 6 - 15 let a 2 dospělé osoby.
  • Držitelé 24hodinové jízdenky, 3denní jízdenky mohou v tarifních oblastech, pro které je jízdenka určená přepravovat bezplatně jedno zavazadlo a jednoho psa.

V rámci 24 hodinové skupinové jízdenky může každá osoba bezplatně přepravovat jedno zavazadlo a dále je možné bezplatně přepravovat pouze jednoho psa, maximálně dva psy jednoho majitele.

Celosíťová ODIS

     Časová platnost

Obyčejná

Zlevněná 7)

Skupinová

24hodinová

200

100

300

OSTRAVA XXL

     Časová platnost

Obyčejná

Zlevněná 7)

Skupinová

3denní

250

125

-

24hodinová

100 8)

50 8)

200

24hodinová 30+2

-

-

400

7) Pouze pro přepravu dětí od 6 do dovršení 15 let věku, psů, ostatních zvířat a zavazadel. 
8) Také ve formě SMS jízdenky, SMS jízdenka platí pouze na linkách MHD Ostrava. Více informací na www.dpo.cz .