Koordinátor ODIS s.r.o.

24hodinové a 3denní jízdné

  • 24hodinové celosíťové jízdenky platí ve všech tarifních zónách ODIS na všech linkách ODIS (platí také na linkách MHD Havířov a na celé trase linky 990).
  • 24hodinové a 3denní jízdenky OSTRAVA XXL platí v tarifní oblasti OSTRAVA XXL na všech linkách ODIS.
  • 24hodinová skupinová jízdenka OSTRAVA XXL platí v tarifní oblasti OSTRAVA XXL na všech linkách ODIS pro nejvýše 5 cestujících bez věkového omezení.
  • Na obyčejné 24hodinové a 3denní jízdenky se může v nepracovních dnech (soboty, neděle a státem uznané svátky) a od 1. 7. do 31. 8. přepravovat až 5 cestujících, z nichž však nejvýše 2 mohou být starší 15 let. Rozšířená platnost jízdenky se vztahuje pouze na uvedené dny, nelze takto cestovat v předcházejícím dni, ani ve dni následujícím, i když vyznačená platnost dané jízdenky přesahuje do některého z nich. Rozšířená platnost není zohledňována v případě platby jednotlivého jízdného bezkontaktní bankovní kartou v režimu Capping.
  • Držitelé 24hodinové jízdenky, 3denní jízdenky mohou v tarifních oblastech, pro které je jízdenka určená přepravovat bezplatně jedno zavazadlo a jednoho psa. V rámci 24 hodinové skupinové jízdenky a rozšířené platnosti 24hodinové obyčejné jízdenky a 3denní obyčejné jízdenky může každá osoba bezplatně přepravovat jedno zavazadlo a dále je možné bezplatně přepravovat pouze jednoho psa, maximálně dva psy jednoho majitele (ve vlacích je možné přepravovat pouze jednoho psa).
  • České dráhy a.s. prodávají Skupinovou víkendovou jízdenku Českých drah, jejíž součástí je i 24hodinová obyčejná jízdenka OSTRAVA XXL, na kterou se může v rámci její platnosti, tj.  v nepracovních dnech (soboty, neděle a státem uznané svátky) přepravovat až 5 cestujících, z nichž však nejvýše 2 mohou být starší 15 let. Rozšířená platnost jízdenky se vztahuje pouze na uvedené dny, nelze takto cestovat v předcházejícím dni, ani ve dni následujícím, i když vyznačená platnost dané jízdenky přesahuje do některého z nich.
Druh jízdného

Obyčejné

Zlevněné 7)

Skupinové

24hodinové celosíťové

200

100

-

24hodinové OSTRAVA XXL

   100 8)

      50 8)

200

3denní OSTRAVA XXL

220

110

-

7) Pouze pro přepravu dětí od 6 do dovršení 15 let věku, psů, ostatních zvířat a zavazadel. 
8) Také ve formě SMS jízdenky, SMS jízdenka platí pouze na linkách MHD Ostrava. Více informací na www.dpo.cz .