Koordinátor ODIS s.r.o.

Výluka na linkách č. 634, 635, 636, 638, 641, 653, 664 a 695

  • Výluky
  • Naposledy aktualizováno: 7. 3. 2024 10:48

Popis události

Vážení cestující, z důvodu opravy povrchu okružní křižovatky na sil. I/58 v místní části Lubina u Kopřivnice dojde na linkách č. 634, 635, 636, 638, 641, 653, 664 a 695 k zavedení výlukových jízdních řádů.

V termínu: od neděle 17. 3. 2024 00:00 do středy 20. 3. 2024 23:59

  • Výše uvedené linky budou obousměrně vedeny po objízdné trase přes PZ Kopřivnice, mimo zastávku Kopřivnice,Lubina,rozc.
  • Linka č. 638 nebude obousměrně obsluhovat zastávky Kopřivnice,Lubina,rozc. a Kopřivnice,Lubina,kult.dům

Dále upozorňujeme, že linky č. 373, 376, 632, 639, 640, 641, 649, 662, 664, 697, 699 a 927 můžou nabírat zpoždění do 10 minut v rámci úseku řízeného SSZ a objízdných tras.

Spoje zajišťující dopravní obslužnost z/do PZ na lince č. 641 nebudou obsluhovat zastávku Kopřivnice,Erich Jaeger a dojde ke změně pořadí jednotlivých zastávek a obsluhy stanoviště zastávky „Dura“. Linka č. 664 bude obousměrně obsluhovat stanoviště zastávky Kopřivnice,Lubina,rozc. před kruhovým objezdem ve směru od Příboru.

Prosím věnujte zvýšenou pozornost této výluce! Omlouváme se za způsobené komplikace a případné zpoždění způsobené dopravním omezením.