KODIS

Změna organizace provozu linek v Novém Jičíně

Z důvodu opravy okružních křižovatek č. 1–5 v Novém Jičíně, dojde v rámci úplné uzavírky ke změně organizace provozu níže uvedených linek. Oprava proběhne ve dvou následujících etapách.

I. Etapa – uzavírka okr. Křižovatek č. 3–5

(od 18.3.2019 00:00 do 31.3.2019 23:59)

Linky ze směru ul. Bezručova:

665, 695, 696 – Vynechají zast. Bezručova, která bude přesunuta na zast. Riegrova

697 – Vynechá zast. Bezručova, která bude přesunuta na zast. aut. nádr.

698 – Vynechá zast. Bezručova, která bude přesunuta na zast. Hřbitovní, nákupní středisko.

Linky ze směru ul. Gen. Hlaďo:

621, 667, 908, 988 – Linky vedeny po objízdné trase (směr aut.nádr. ul. Tyršova, Palackého, směr k nemocnici ul. Šterfánikova, Tyršova). Veškeré zastávky zůstanou obslouženy.

Linky ze směru ul. Revoluční:

622, 697, 987 – Vynechají zast. Tonak, která bude přesunuta na zast. střední zem. škola a dále vynechají zast. Sokolovská, která bude přesunuta na zast. aut. nádr.

Linky MHD:

MHD 602, 602 - vedeny po objízdné trase přes ul. Svatopluka Čecha a ul. Surovovou. Bez náhrady nebudou obsluhovány zastávky Riegrova a Máchova, nejbližší zastávky jsou „pošta“ a „Hřbitovní nákupní středisko“.

MHD 603, 604 - vedeny po objízdné trase přes ul. Tyršovou a Palackého. Zde nebude obsluhována zastávka „Sokolovská“ (bez náhrady), nejbližší zastávka je „pošta“.

 

II. Etapa – uzavírka okr. křižovatek č. 1–2

(od 1.4.2019 00:00 do 14.4.2019 23:59)

Linky ze směru ul. Suvorovova:

621,670, 699 – obslouží všechny zastávky, pouze jedou po objízdné trase

623, 646, 690, 698 – Vynechají zastávku Autopal, která bude přesunuta na zast. SÚS

Linky ze směru ul. Přemyslovců (od Kunína):

261, 614, 615, 618, 620, 625, 626, 629, 677 – Zast. Šenov u Nového Jičína, autoservis, bude přesunuta na ul. Dukelská na úroveň stávající zastávky

Linky MHD

MHD 601, 602 - vedeny po ul. Msgr. Šrámka, Nábřežní na ul. Riegrova. Nebude obsluhována zastávka „Autopal“. Nejblížší zastávka „Nový Jičín SÚS“.