KODIS

Výluka na linkách č. 269, 913, 914 a 921 – AKTUALIZACE

Z důvodu úplné uzavírky silnice III/44310 u obce Tovéř dojde ke změně organizace provozu linek 269, 913, 914 a 921.

Ve dnech 18. 3. – 12. 5. 2019 a 27. 6. – 30. 6. 2019:


Linky 269, 913, 914 budou vedeny obousměrně po silnici I/46 (po trase dle licence) a budou obsluhovat všechny zastávky.
Spoje linky 921, které obsluhují zastávku Tovéř,kaple, pojedou v Olomouci, Chvál­kovicích ze silnice I/46 po silnici III/4432 do Samotišek, III/4436 Tovéř, Dolany, dále po trase dle licence.
Zastávka Tovéř,kaple bude nahrazena zastávkou Tovéř,kul­turní dům.


Ve dnech 13. 5. 2019 – 26. 5. 2019 a 1. 7. – 21. 7. 2019:


Všechny linky budou ve směru Šternberk – Olomouc provozovány po I/46 (po trase
dle licence) a budou obsluhovat všechny zastávky.
V opačném směru budou vedeny po objízdné trase. Ta povede v Olomouci, Chvál­kovicích ze silnice I/46 po silnici III/4432 do Samotišek, III/4436 Tovéř, Dolany, III/44311 (III/44312), I/46, dále po trase dle licence. 
Zastávka Dolany,Dolánky,roz­c. ve směru do Šternberka bude nahrazena zastávkou Dolany,rest.
Spoje linky 921, které obsluhují zastávku Tovéř,kaple, pojedou po objízdné trase jako v 0. a ve 2. etapě.
Zastávka Tovéř,kaple bude nahrazena zastávkou Tovéř,kul­turní dům.