KODIS

Přesun zastávky Rýmařov, Janovice, dětský domov

Vážení cestující, ve dnech 9. 3. 2020 – 22. 3. 2020 a 7. 4. 2020 – 11. 4. 2020 dojde z důvodu stavebních prací na ulici Rýmařovské a Zámecké k přesunutí zastávky Rýmařov, Janovice, dětský domov na ulici Krátká.