KODIS

Výluka na linkách 376 a 640

Z důvodu úplné uzavírky sil. III/4806 a C116, dojde ke změně organizace provozu linek 376 a 640.

Termín uzavírky
(od 13. 3. 2020 17:30 do 14. 3. 2020 17:30)


Organizace linek 13. 3. 2020:
376: spoj č. 24 neobslouží zastávku Příbor, Hájov, rozc.
640: spoje č. 19, 21, 22 a 24 neobslouží zastávku Kateřinice, horní konec, která bude přesunuta na zastávku Kateřinice, garáž ČSAD.


Organizace linek 14. 3. 2020:
640: spoje č. 201, 202, 203, 204, 205, 206 a 207 neobslouží zastávku Kateřinice, horní konec, která bude přesunuta na zastávku Kateřinice, garáž ČSAD.

Upozorňujeme cestující, že na výše uvedených linkách bude z důvodu objízdných tras docházet ke zpoždění.