KODIS

COVID-19 – Změny v odbavení cestujících

V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne 12. 3. 2020 a v souvislosti s vydaným usnesením Vlády České republiky ze dne 15. 3. 2020 č. 215 a ze dne 16. 3. 2020 č. 238 o přijetí krizového opatření, za použití zmocnění ad. § 21 odst. 5) zákona č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, v platném znění se přijímají regu­lační opatření v dopravě:

NAŘÍZENÍ – regulační opatření v dopravě – 16. 3. 2020

NAŘÍZENÍ – regulační opatření v dopravě – 17. 3. 2020

NAŘÍZENÍ – regulační opatření v dopravě – 17. 3. 2020

NAŘÍZENÍ – regulační opatření v dopravě – 24. 3. 2020

Pravidla pro cestování veřejnou dopravou:

Vážení cestující,

prosíme Vás, abyste respektovali níže uvedená opatření. Respektováním příslušných opatření napomůžete snížení rizika šíření nemoci COVID-19 způsobené novým typem koronaviru.

Mnohokrát děkujeme.

  1. Nastupujte do vozidel středními či zadními dveřmi, nástup předními dveřmi do vozidel je zakázán.
  2. Při vstupu do vozidel a v průběhu jízdy v nich až do vystoupení z tohoto vozidla mějte zakrytá ústa a nos k tomu určenými vhodnými ochrannými prostředky. Může se jednat o roušku, šálu či šátek, apod.
  3. Pro výstup z vozidel využívejte sřední či zadní dveře.
  4. Režim zastávek na znamení je dočasně zrušen, pro výstup nemusíte používat příslušná tlačítka.

Upozorňujeme, že nařízením regulačního opatření ze dne 17. 3. 2020 bylo stanoveno, že nošení určených vhodných ochranných prostředků je pro cestující povinné.

Přední dveře vozidel jsou označeny příslušnými letáky. Takto je označena také distanční zóna určená pouze pro řidiče vozidla.

Vážení cestující, všichni dopravci provádí veškerá preventivní opatření k zamezení šíření nemoci.