KODIS

Změny na linkách ODIS od 12. 12. 2021

Od 12. prosince 2021 dochází ke změně jízdních řádů v železniční dopravě, v příměstské autobusové dopravě i na linkách městské dopravy.

Jízdní řády platné od 12. 12. 2021 jsou již zveřejněny na webových stránkách v kategorii jízdních řádů.

Změny v regionální železniční dopravě

Nejvýznamnější změny, které souvisí s postupným zprovozňováním nových jednotek push-pull se týkají linek směřujících do Beskyd, a to S5 (Frýdlant n.O. – Ostravice), S6 (Ostrava – Valašské Meziříčí) a S7 (Frýdek-Místek – Český Těšín). Především na lince S6 tak po letech dojde k zásadní obnově vozidlového parku a k jeho modernizaci. Přínosem pro cestující bude pohodlné cestování v těchto soupravách, odbavení se pomocí bezkontaktních čipových karet ODISka a ZETka na prodejních terminálech ve vozidlech, internetové wi-fi připojení, místa pro kola, kočárky a další.

Nové jednotky push-pull budou od 12. prosince postupně nasazovány na linku S6 mezi Ostravou a Frýdlantem nad Ostravicí v pracovní dny a mezi Ostravou a Frenštátem pod Radhoštěm o víkendech a svátcích. V době dopoledního sedla a o víkendech budou na lince S6 významně upraveny časové polohy tak, aby byl každou hodinu zajištěn v Ostravě-Kunčicích obousměrný přípoj mezi linkami S1 a S6. Tímto bude zajištěno spojení z Opavy a Ostravy-Svinova či Vítkovic do Beskyd a také z Ostravy hl.n. a Ostravy středu do Havířova a Českého Těšína a samozřejmě také zpět.

Ke změnám časových poloh kvůli zajištění přípojů dojde i na linkách S5 (Ostravice) a S7 (Frýdek-Místek – Český Těšín). Linka S7 má vlaky nově vedeny v pracovní dny v časech dopravní špičky a v časech mimo špičku a o víkendech odlišně, aby byla zajištěna návaznost především na vlaky linky S6 ve Frýdku-Místku. Novinkou je zavedení přímých víkendových spěšných vlaků „Lysohor“ mezi Ostravou a Ostravicí. Z Ostravy-Svinova budou vyjíždět v 8:05 a 10:05, zpátky z Ostravice pojedou v 15:04 a v letním období (od dubna do září) pak ještě v 17:04.

K úpravě časových poloh spojů dochází také na lince S8. Linka S8 má tak zaveden základní hodinový takt po většinu denní doby. Na této lince je rovněž možné odbavení se pomocí bezkontaktních čipových karet ODISka a ZETka na prodejních terminálech ve vozidlech.  V železniční stanici Veřovice je zlepšena možnost přestupu mezi linkami S6 a S8.

 

Linka S5

 • Linka navazuje výhradně na vlaky linky S6 jedoucí z Ostravy a přiváží cestující výhradně k vlakům jedoucím do Ostravy.
 • Zavedeny tři páry spěšných vlaků za účelem podpory turistického ruchu.

Linka S6:

 • Základní hodinový takt je posunut o 30 minut.
 • Dochází k celodennímu zajištění přípojů mezi linkami S1 a S6 v železniční stanici Ostrava-Kunčice, tedy o víkendech a v časech mimo dopravní špičku.
 • Na lince je možné odbavení se pomocí bezkontaktních čipových karet ODISka a ZETka na prodejních terminálech ve vozidlech.
 • Zvýšení podílu nízkopodlažních spojů.

Linka S7:

 • Vlaky linky S7 jsou navázány na vlaky linky S6 ve Frýdku-Místku jak v časech dopravní špičky, tak mimo dopravní špičku a o víkendech.

Linka S8:

 • Dochází k zavedení taktové dopravy po většinu dne.
 • Na lince je možné odbavení se pomocí bezkontaktních čipových karet ODISka a ZETka na prodejních terminálech ve vozidlech (vybrané vlaky s prodejními terminály jsou označeny v jízdním řádu).
 • Navýšen počet přípojných vazeb ve Veřovicích.

 

Změny v regionální autobusové dopravě

V rámci příměstské autobusové dopravy dochází ke změnám na základě požadavků jednotlivých obcí, cestujících a v neposlední řadě z důvodu změny jízdního řádu železniční dopravy platného od 12. 12. 2021. Na většině linek se jedná o minimální dopady s cílem zajistit cestujícím zejména nové návaznosti mezi jednotlivými spoji. Zásadnějších úprav doznaly linky v oblasti Fulneku a Bílovce. Hlavním účelem úprav těchto linek je zlepšení návazností v přestupních uzlech Bílovec a Fulnek.

Změny v jízdních řádech autobusových linek na Frýdlantsku souvisí s výše uvedenou úpravou u vlaků do Beskyd, kdy návazné autobusy ve většině případů odpovídají novým časovým polohám vlaků. Došlo mimo jiné k víkendovému posílení a zpravidelnění spojů linky 345 z Frýdlantu n. O. do Malenovic, linky 348 z Ostravice do Bílé, časové polohy byly přizpůsobeny i na linkách 341 z Frýdlantu n. O. do Janovic, 343 z Čeladné do Podolánek či 344 z Frýdlantu n. O. do Raškovic.

Nový jízdní řád železniční dopravy ve víkendové dny a v sedle pracovních dnů nově zajistí proklady železniční dopravy a autobusové dopravy mezi Stříteží a Frýdkem-Místkem. Autobusové spoje z obcí Řeka, Smilovice a Komorní Lhotka však budou o víkendech a v sedle pracovního dne ve většině případů dále navázány na spoje autobusové ve směrech Frýdek-Místek a Třinec. Na železniční dopravu budou v tomto období navázány spoje s turistickým potenciálem.

 

Linka 234

 • V pracovní dny je linka zkrácena na úsek Vítkov – Březová. Vybrané spoje v úseku jsou Březová – Fulnek jsou převedeny do linky 261 a ostatní nevytížené spoje v tomto úseku jsou zrušeny.
 • O víkendech zajišťuje linka nové přímé spojení v trase Vítkov – Březová – Bílovec a nahrazuje tak vybrané spoje linek 242 a 673.
 • V zastávce Březová, střed jsou zavedeny přípoje s linkou 261 pro možnost spojení do Opavy, Fulneku či Nového Jičína.
 • V Bílovci jsou zavedeny návaznosti na linku 678 do Ostravy.

Linka 242

 • Vybrané víkendové spoje jsou nahrazeny linkami 234 a 261 s možností přestupu v Březové.

Linka 261

 • Vybrané spoje v pracovní dny a většina spojů o víkendech je vedena přes Hladké Životice a nahrazuje tak souběžné spoje linky 614.
 • V zastávce Fulnek, žel. st. jsou v maximální možné míře zavedeny návaznosti zejména na linku 678 do Ostravy či Vítkova.

Linky 351 a 353

 • V pracovní dny jsou upraveny časové polohy spojů související s posílením linky 980, a také s návaznostmi na linku 344 v Raškovicích.

Linka 352

 • Vybrané spoje zajíždějí na zastávku Vratimov, Kartonážka pro zajištění spojení na směny do areálů firem Liberty a KES.

Linka 445

 • Z důvodu přetěžování ranních spojů do Ostravy – Poruby je doplněn zrychlený spoj v 7:09 z Havířova.

Linka 453

 • Pro zlepšení spojení Rychvaldu s Havířovem je do linky doplněn odpolední pár spojů po 16. h z Bohumína a po 18. h z Havířova.

Linky 534 a 535

 • Na linkách jsou obnoveny vybrané posilové spoje.

Linka 614

 • Vybrané spoje jsou v úseku Nový Jičín – Fulnek převedeny do linky 261.
 • O víkendech jsou v zastávce Fulnek, žel. st. zavedeny návaznosti na linky 678 a 261.

Linka 615

 • Jízdní řád linky je upraven dle možností zimní údržby v místní části Luboměře, Heltinově.

Linka 622 a 665

 • Provoz na linkách je upraven dle návazností na upravený provoz vlakové linky S6.

Linka 651 a 657

 • Provoz na linkách je upraven s cílem navázat jednotlivé spoje na vlaky linky S6 v železniční stanici Kunčice pod Ondřejníkem, zároveň dochází k vytvoření nových návazností na linku 980 v Tiché. Více spojů je nově vedeno v lince 657, provoz na lince 651 je omezen.

Linka 655

 • Provoz na lince je upraven dle návazností na upravený provoz vlakové linky S6.

Linka 673

 • O víkendech je linka zkrácena na úsek Ostrava – Bílovec a jsou upraveny časové polohy spojů tak, aby pokud možno nejely v souběhu s linkou 678.
 • O víkendech je linka v úseku Bílovec – Březová nahrazena linkou 234.

Linka 678

 • O víkendech je na lince v odpoledních hodinách navýšen počet spojů.
 • V zastávce Fulnek, žel. st. jsou v maximální možné míře zavedeny návaznosti zejména na linku 261 do Nového Jičína či Březové a Opavy.

Linka 698

 • Linka je nově vedena většinou spojů trasou přes zastávku Nový Jičín,Bezručova, čímž zajistí jak spojení města Kopřivnice a obcí Závišice a Rybí s touto částí města Nový Jičín, tak posílení provozu po ul. Hřbitovní v rámci města Nový Jičín.

Linka 908 a 988

 • Linky jsou vybranými spoji vedeny trasou přes zastávku Nový Jičín,B.Martinů Kaufland, čímž posílí provoz mezi místní částí Loučka v Novém Jičíně s novojičínskou nemocnicí.

Linka 927

 • Provoz linky je upraven na základě nově platného jízdního řádu dálkové dopravy. Linka nadále navazuje na vlakové spoje v železniční stanici Hranice na Moravě.

Linka 971

 • Provoz linky mezi městy Valašské meziříčí a Nový Jičín posílen. Současně dochází k úpravám provozu linky 987.

 

Změny v MHD

MHD Ostrava

Od neděle 12. prosince 2021 nedochází k zásadním změnám jízdních řádů na linkách MHD Ostrava, pouze k dílčím úpravám na vybraných městských linkách.

Linky 6 a 10

 • Jsou obnoveny podvečerní spoje, jejichž provoz byl dočasně omezen.

Linky 27 a 41

 • Jsou změněny časové polohy spojů linky 41 v souvislosti se změnou časových poloh vlakové linky S6 tak, aby byly umožněny vzájemné přestupy ve Vratimově.
 • Návazně na to je upraven také jízdní řád linky 27.

 

Změny a opravy v zastávkách:

 • Klimkovice, Hýlov, V Důlkách je přejmenována na Klimkovice, V Důlkách.
 • Petřvald, Půstky je přejmenována na Petřvald, Pustky.
 • Ostrava, Poru­ba, Rektorát VŠB je přejmenována na Ostrava, Poru­ba, VŠB-TUO.
 • Garáže Poruba je přejmenována na Poruba, garáže.
 • Záuliční je přejmenována na Zauliční.
 • Krásné Pole, Družební je přejmenována na Družební.

 

Nové zastávky na znamení:

 • Hájkovická
 • Družební
 • Krásné Pole, střed
 • Krásné Pole, škola
 • Pustkovecká

 

MHD Nový Jičín

K celostátnímu termínu změn od 12. 12. 2021 dochází na linkách MHD v Novém Jičíně ke změnám v provozu. Provoz byl upraven na základě projednání se zástupci města Nový Jičín, dopravcem a také obyvateli města.

Linka 601

 • Linka je vedena v trase Nový Jičín,aut.nádr. – Nový Jičín,SÚS – Nový Jičín,Hřbitovní domov důchodců – Nový Jičín,Máchova – Nový Jičín,aut.nádr. – Nový Jičín,nem. – Nový Jičín,B.Martinů Kaufland – Nový Jičín,Dlouhá – Nový Jičín,aut.nádr.
 • Linka nově zajišťuje rychlejší spojení mezi sídlištěm Dlouhá, Kauflandem a nemocnicí, taktéž zajišťuje rychlejší spojení sídliště Dlouhá s centrem města.
 • Vybrané spoje jsou nadále vedeny také přes sídliště Loučka, ostatní spoje jsou nahrazeny spojením příměstskými linkami a linkou MHD 603.
 • Spojení na ul. Hřbitovní je nově zajištěno zejména linkou MHD 602 a také spoji linky 698.

Linka 602

 • Linka je vedena v trase Nový Jičín,aut.nádr. – Nový Jičín,Dlouhá – Nový Jičín,B.Martinů Kaufland – Nový Jičín,nem. – Nový Jičín,aut.nádr. – Nový Jičín,Máchova – Nový Jičín,Hřbitovní domov důchodců – Nový Jičín,SÚS – Nový Jičín,aut.nádr.
 • Linka nově zajišťuje rychlejší spojení mezi sídlištěm Dlouhá, Kauflandem a nemocnicí, taktéž zajišťuje rychlejší spojení sídliště Dlouhá s centrem města.
 • Linka ve směru na Hřbitovní ulici nově obsluhuje zastávky Nový Jičín,Tyršova a Nový Jičín,pošta.
 • Vybrané spoje jsou nadále vedeny také přes sídliště Loučka, ostatní spoje jsou nahrazeny spojením příměstskými linkami a linkou MHD 603.

Linka 603

 • Linka je vedena v trase Šenov u N.Jičína,Tesco – Nový Jičín,aut.nádr. – Nový Jičín,Palackého škola – Nový Jičín,Loučka,res­t.Koruna – Nový Jičín,Pod Skalkou – Nový Jičín,aut.nádr.
 • Linka nově zajišťuje provoz k obchodnímu domu Tesco, v zastávce Nový Jičín,aut.nádr. jsou zajištěny vzájemné návaznosti s ostatními linkami.

Linka 604

 • Linka nadále obsluhuje místní část Nového Jičína, Kojetín.
 • Provoz na lince je posílen.

 

MHD Třinec

K celostátnímu termínu změn od 12. 12. 2021 nedochází na linkách k zásadním změnám. Změny nastanou až od soboty 1. 1. 2022.

Páteří systému budou nově pouze linky 701 a 715. Obě budou vedeny polookružně ze zastávky Dolní Lištná, Sosna nemocnice vybranými spoji přes zastávku u železniční stanice na autobusové stanoviště a dále okruhem přes Lyžbice, resp. Terasu zpět na autobusové stanoviště a k nemocnici na Sosně.

Linka 701 bude z autobusového stanoviště vedena okruhem přes Lyžbice a Terasu, linka 715 pak opačným směrem.

Vybrané spoje linky 704 jsou převedeny na linku 705. Obsluha Podlesí je však zachována.

Na lince 708 jsou zachovány pouze spoje mezi zastávkou Lyžbice, Kamionka a centrem města jako posilové k linkám 701 a 715. Linka 717 je zrušena, obsluha je nově zajišťována linkami 701 a 715.

Na ostatních linkách dochází ke změnám v časových polohách spojů.

Městská doprava v Třinci a příměstská autobusová doprava budou značně ovlivněny výlukovou činností v příštím roce v souvislosti s rekonstrukcí mostu na ul. Závodní. Věnujte prosím pozornost webovým stránkám www.kodis.cz.