KODIS

Změny na linkách ODIS od 9. 12. 2018

od 9. prosince 2018 vstupují v platnost nové jízdní řády linek integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS.

Níže přinášíme přehled změn rozdělených do jednotlivých oblastí:

Nejvýznamnější změny proběhnou v oblasti Novojičínska. Z důvodu změn v označení autobusových linek, přinášíme přehled linek obsluhující jednotlivé obce v této oblasti.

Jízdní řády platné od 9. 12. 2018 jsou zveřejněny zde na naších webových stránkách. K těmto změnám jsou také dle uvedených oblastí vydávány knižní jízdní řády ODIS.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle 597 608 508; na e-mailu: info@kodis.cz či na Facebookových stránkách www.facebook.com/kodiscz/.

Bruntálsko

Od 9. prosince 2018 dochází v oblasti Bruntálska ke změně v dopravní obslužnosti území. Na základě proběhnutého výběrového řízení na autobusového dopravce bude nově v předmětné oblasti autobusové linky provozovat dopravce Transdev Morava s.r.o.

V oblasti Krnovska a Osoblažska dochází k úpravám v jízdních řádech autobusů tak, aby jednotlivé spoje mezi sebou lépe navazovaly, a aby lépe navazovaly taktéž na železniční dopravu. Vybrané autobusové linky budou označeny novým číselným označením, s novým výrazným číselným označením autobusů se také setkají obyvatelé Osoblažska.

Všechny linky provozované novým dopravcem budou taktéž plně zařazeny
do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS,
tj. z tarifního hlediska se pro cestující nic nemění. Všechny doposud vydané karty „ODISka“ bude možno použít rovněž u nového dopravce Transdev Morava s.r.o.

Tento dopravce bude vydávat také vlastní „ODISky“, které je možno použít
u všech dopravců v ODIS  (všechny „ODISky“ jsou technicky zcela identické, liší se pouze dle jednotlivých vydavatelů barvou a logem). Veškeré náležitosti týkající se vydání karty „ODISka“ je možné nadále řešit v prodejních místech.

Zásadnější změny se týkají následujících linek ODIS:

Linka 812
Linka je zrušena a spoje převedeny do linky 814.

Linka 827
linka z důvodu nízkého vytížení nově neobsluhuje místní část Města Albrechtic Dlouhou Vodu.

Linka 831
do této linky byly zahrnuty spoje původní linky 891 vedené z Osoblahy nejrychlejší trasou přes Bohušov, Dívčí Hrad a Liptaň, vybrané spoje původní linky 891 byly přesunuty do linky 832 tak, aby došlo k lepší obsluze dalších obcí Osoblažska.

Linka 832
do této linky byly zahrnuty spoje původních linek 892 a 895 vedené z Osoblahy přes Bohušov, Rusín, Slezské Rudoltice a Liptaň.

Linka 833
do této linky byly zahrnuty spoje původních linek 826, 893 a 894.

Linka 873
linka je o víkendu vedena do zastávky Sobotín, Rudoltice, motorest Skřítek s přípoji z/na spoje linky 930215 do Šumperku.

Linka 877
spoje linky jsou vedeny v prokladu s vlaky linky S10 a navíc jsou vytvořeny přípojné vazby ve Valšově na vlaky linky R27 do Olomouce a opačně.

Linka 901
jedná se o původní linku 823 obsluhující relaci z Krnova přes Město Albrechtice, Holčovice a Heřmanovice do Zlatých Hor v Olomouckém kraji. Na lince je zvýšen počet spojů, spoje této linky již neobsluhují místní části Města Albrechtic Burkvíz a Žáry, které jsou nově obsluhovány linkou 825.

Linka 902
jedná se o původní linku 828 obsluhující obce Jindřichov, Janov, Petrovice a Zlaté Hory. Většina spojů nadále navazuje v zastávce Jidřichov,žel.st. na vlaky linky S15 nebo na spoje autobusové linky 833.

Linka 907
Jedná se o původní linku 867 obsluhující obce Vrbno pod Pradědem, Heřmanovice a Zlaté Hory. Na lince jsou nově zavedeny víkendové spoje s možností přestupu na spoje linky 901 do Zlatých Hor.

Linka 909
Jedná se o původní linku 869 obsluhující obce Bruntál, Razová, Bílčice, Dvorce a Moravský Beroun.

Linka 910
Jedná se o původní linku 870 obsluhující obce Bruntál, Moravskoslezský Kočov, Valšov, Roudno, Křišťanovice, Dvorce a Moravský Beroun.

Linka 911
Jedná se o původní linku 871 obsluhující obce Bruntál, Moravskoslezský Kočov, Valšov, Lomnice, Dětřichov nad Bystřicí a Moravský Beroun.

Linka 912
Jedná se o původní linku 883 obsluhující obce Rýmařov, Břidličná, Jiříkov a obce Olomouckého kraje Dlouhá Loučka, Paseka a Šternberk.

Linka 913
Jedná se o původní linku 813 obsluhující obce Krnov, Lichnov, Horní Benešov, Bílčice, Dvorce a obce Olomouckého kraje Moravský Beroun, Šternberk a Olomouc.

Linka 914
Jedná se o původní linku 868 obsluhující obce Bruntál, Valšov, Lomnice, Dětřichov nad Bystřicí a obce Olomouckého kraje Horní Loděnice, Lipina, Šternberk a Olomouc.

Linka 921
Jedná se o linku zajišťovanou dopravci Transdev Morava s.r.o. a Vojtila Trans s.r.o. Jde o původní linku 875 obsluhující obce Rýmařov, Velká Štáhle, Bruntál, Břidličná, Rýžoviště a obce Olomouckého kraje Huzová, Mutkov, Šternberk, Bělkovice, Dolany a Olomouc.

Linka 922
Jedná se o linku zajišťovanou dopravci Transdev Morava s.r.o. a Vojtila Trans s.r.o. Jde o původní linku 881 obsluhující obce Rýmařov, Horní Město, Tvrdkov a obce Olomouckého kraje Dlouhá Loučka, Šumvald a Uničov.

Frýdecko-Místecko

Od 9. prosince 2018 dochází v oblasti Frýdlantska ke změně v dopravní obslužnosti území. Na základě proběhnutého výběrového řízení na autobusového dopravce bude v předmětné oblasti autobusové linky provozovat dopravce
ČSAD Frýdek-Místek a. s.

V oblasti Frýdlantska dochází k úpravám v jízdních řádech autobusů tak,
aby jednotlivé spoje mezi sebou lépe navazovaly, a aby lépe navazovaly rovněž na železniční dopravu.

Doprava bude zajišťována novými nízkopodlažními autobusy v bílém vnějším provedení s logem Moravskoslezského kraje vybavenými klimatizací,
USB zásuvkami pro dobíjení mobilních zařízení a audiovizuálním informačním systémem.

Všechny linky provozované dopravcem ČSAD Frýdek-Místek a.s. budou taktéž plně zařazeny do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS, tj. z tarifního hlediska se pro cestující nic nemění. Všechny doposud vydané karty „ODISka“ bude možno použít rovněž u tohoto dopravce.

Dopravce ČSAD Frýdek-Místek a. s. rovněž vydává vlastní „ODISky“,
které je možno použít u všech dopravců v ODIS  (všechny „ODISky“
jsou technicky zcela identické, liší se pouze dle jednotlivých vydavatelů barvou
a logem).

Zásadnější změny se týkají následujících linek ODIS:

Linky 345,346 a 348
Oproti současnému stavu dochází ke sjednocení a navýšení víkendové dopravy
na linkách 345 do Malenovic, 346 do Pstruží a 348 na Bílou, přičemž uvedené spoje jsou navázány na vlakové spoje ve Frýdlantě nad Ostravicí,
resp. na Ostravici.

Linka 348
V úseku Bílá, zámeček – Bílá, Bumbálka, st. hr. zavedeny spoje na objednání.
Tyto spoje jsou v jízdních řádech označené symbolem telefonu tzn., že takto označené zastávky budou obslouženy pouze po předchozím objednání.
Spoj 13 a 21 – pro spojení ze zastávky označené symbolem telefonu je nutné spoj objednat, a to nejpozději 40 minut před pravidelným odjezdem ze zastávky Bílá,zámeček na telefonu 773 605 066. Pro spojení ze zastávky neoznačené symbolem telefonu do zastávky takto označené (včetně návazných spojů linky 349) je dostačující  zakoupit jízdenku do požadované zastávky.

Spoj 22 a 34 – pro spojení ze zastávky označené symbolem telefonu je nutné spoj objednat, a to nejpozději 40 minut před pravidelným odjezdem z výchozí zastávky na telefonu 773 605 066.

Linka 349
V úseku Bílá, střed – Bílá, Konečná, st. hr. zavedeny spoje na objednání.
Tyto spoje jsou v jízdních řádech označené symbolem telefonu tzn., že takto označené zastávky budou obslouženy pouze po předchozím objednání.
Spoj 5, 6, 13 a 14 – pro spojení ze zastávky označené symbolem telefonu
je nutné spoj objednat, a to nejpozději 40 minut před pravidelným odjezdem
z výchozí zastávky na telefonu 773 605 066.

Linka 360
Spoj linky vedený až do Ostravy je zkrácen do Frýdku-Místku a nahrazen návazností tohoto spoje na spoj linky 352.

Změna názvů zastávek:

Aktuální název

Nový název

Frýdek-Místek,Frýdek,Nový byt

Frýdek-Místek,Frýdek,T­.G.Masaryka

Frýdek-Místek,Místek,Sle­zan 01

Frýdek-Místek,Místek,Krytý bazén

Frýdek-Místek,Místek,Sle­zan 03

Frýdek-Místek,Místek,Kino P.Bezruče

Frýdek-Místek,Místek,Ri­viéra kotelna

Frýdek-Místek,Místek,Mo­zartova

Frýdek-Místek,Místek,Ri­viéra Blok 27

Frýdek-Místek,Místek,Ba­seballové hřiště

Frýdek-Místek,Místek,Ri­viéra vodárna

Frýdek-Místek,Místek,Mys­livečka

Frýdek-Místek,Míste,Ba­ráková bouda

Frýdek-Místek,Místek,Mís­tecký les

Frýdek-Místek,Frýdek,U ne­mocnice

Frýdek-Místek,Frýdek,Bru­zovská

Frýdek-Místek,Frýdek,Lé­kárna

Frýdek-Místek,Frýdek,Ne­mocnice

Frýdek-Místek,Místek,U dál­nice

Frýdek-Místek,Místek,Ko­loredovský park

Frýdek-Místek,Frýdek,VP u žel.st.

Frýdek-Místek,Frýdek,žst. Lískovec

Frýdek-Místek,Nové Dvory,statek

Frýdek-Místek,Nové Dvory,Frýdecká skládka

 

Karvinsko

Od 9. prosince 2018 dochází ke změně jízdních řádů v železniční dopravě, v příměstské autobusové dopravě i na linkách městské dopravy.

Zásadnější změny se týkají následujících linek ODIS:

Od 9. prosince 2018 dojde k obnovení obousměrného provozu na uzavřeném úseku ulice Rudné v Ostravě. Od tohoto termínu budou linky 443, 445, 532 a 552 provozovány dle běžných jízdních řádů obousměrně po ulici Rudné. 

Linka 440
Zavedeny nové spoje do zastávky Vratimov, Kartonážka, které zajišťující spojení zaměstnanců do této oblasti.

Linka 445
Zavedeny nové spoje do zastávky Vratimov, Kartonážka, které zajišťující spojení zaměstnanců do této oblasti. Spoje jsou navíc vedeny až do zastávky
Ostrava, Hrabůvka, Poliklinika.

Linka 550
Nová linka vedená přes zastávku Vratimov,Karto­nážka, kde zajišťuje spojení zaměstnanců do této oblasti. Spoje jsou navíc vedeny až do zastávky
Ostrava, Hrabůvka, Poliklinika.

Dochází ke změně názvů zastávek:

Aktuální název

Nový název

Dolní Lutyně, Nerad dvůr

Dolní Lutyně, Nerad, vlaková zastávka

 

Novojičínsko

od 9. prosince 2018 dochází v oblasti Novojičínska k významným změnám v dopravní obslužnosti. Na základě proběhlých výběrových řízení na autobusové dopravce budou příměstské autobusové linky v oblasti zajišťovat převážně dopravci Transdev Morava s.r.o., ČSAD Vsetín a.s. a částečně do června 2019 také ARRIVA MORAVA a. s. linkami z oblasti Bílovecka.

Co bude od neděle 9. 12. 2018 jinak?

Doprava bude v případě dopravců Transdev Morava s.r.o. a ČSAD Vsetín a.s. zajišťována novými nízkopodlažními autobusy v bílém vnějším provedení s logem Moravskoslezského kraje vybavenými klimatizací, USB zásuvkami pro dobíjení mobilních zařízení a audiovizuálním informačním systémem.

V jízdních řádech došlo ke zrušení několika nevytížených spojů, oproti současnému stavu však dochází k výraznému navýšení víkendové a večerní dopravy. Například mezi Novým Jičínem a Frýdkem-Místkem se o víkendu bude možné dopravit linkami 621 a 647 přibližně každé dvě hodiny. V průběhu roku 2019 dojde k vyhodnocení vytíženosti nových spojů, a následně bude rozhodnuto o případných změnách. Nově je také možné využít nová spojení s jedním přestupem v Příboře z Frýdku-Místku do průmyslové zóny v Mošnově s využitím autobusových linek 632 a 662.

Cestující z Oder – Tošovic využijí místo stávající linky 684 nově linku 614 v trase Nový Jičín – Hladké Životice – Fulnek – Odry, Tošovice – Odry.

Cestující z Luboměře, Spálova, Oder – Dobešova a Jakubčovic využijí místo stávajících linek 681 a 685 nově linku 615 v trase Nový Jičín – Jeseník nad Odrou – Odry – Jakubčovice – Odry, Dobešov – Spálov – Luboměř.

Linka 616 obsluhuje nově také Jeseník nad Odrou – Hůrku, Starý Jičín – Vlčnov a vybranými spoji je vedena k železniční stanici Polom.

Cestující, zejména žáci ZŠ, z Jeseníku nad Odrou do Suchdolu nad Odrou využívající stávající linku 687 nově využijí linku 619, která je vedena v trase Fulnek – Suchdol nad Odrou – Jeseník nad Odrou – (Polom).

Linka 620 v trase Nový Jičín – Suchdol nad Odrou – Vražné – Odry je nově vybranými spoji prodloužena do Oder – Pohoře.

Cestující z Nového Jičína do Hranic využijí místo stávající linky 658 nově linku 621. Pro tuto linku vzniká na území Olomouckého kraje (v úseku Polom – Hranice) nová tarifní zóna 238, díky čemuž je nově možné na celé této lince využívat dlouhodobé časové jízdné ODIS.

Cestující z Bartošovic do Nového Jičína, Studénky, Bílovce či Ostravy využijí místo stávajících linek 612 a 630 nově linky 626,629 a 677.

Veškeré spoje v relaci Kopřivnice – Příbor – Albrechtičky – Studénka jsou nově vedeny v lince 649, přičemž vybrané z nich obsluhují také obec Sedlnice. Vybrané spoje jsou také prodlouženy až do Bílovce. Spoj linky 649 vedený přes Závišice je nově veden shodně přes Příbor.

Vybrané brzké ranní a pozdně večerní spoje linky 667 Nový Jičín – Starý Jičín Heřmanice jsou označeny nově jako linka 666 a vedeny přes Starý Jičín Petřkovice a Palačov.

Na základě požadavků cestujících také došlo ke sloučení významného počtu spojů linek 333 a 670 do nových spojů vedených v celé trase z Nového Jičína do Ostravy a zpět.

Cestující z Oder – Veselí využijí místo stávající linky 929 nově linku 691 Odry – Fulnek – Bílovec.

Cestující, zejména žáci ZŠ a SŠ využívající stávající linku 663 využijí nově linku 695 Nový Jičín – Mořkov – Veřovice – Lichnov – Kopřivnice.

Cestující z Nového Jičína – Straníku do Nového Jičína, Hodslavic, Mořkova či Kopřivnice využijí místo stávajících linek 631 a 688 nově linku 697.

Většina spojů linek 696 Nový Jičín – Mořkov – Frenštát pod Radhoštěm a 697 Nový Jičín – Hodslavice – Mořkov – Veřovice – Kopřivnice je vzájemně navázaná na zastávce Mořkov, rozc. Frenštát p. Radh. tak, že budou umožněny vzájemné přestupy mezi linkami.

Úpravou taktéž prošly jízdní řády linek obsluhujících město Kopřivnici, kde jsou například jednotlivé spoje původní linky 644 nově přiřazeny k linkám 638, 644, 645 a 646 tak, aby bylo ihned podle označení autobusu patrné, kterou trasou Kopřivnicí a Štramberkem projíždí.

Linka 644 je tak nově linkou propojující Kopřivnici se Štramberkem a jeho místní částí Libotín ve většině případů vedenou přes štramberské sídliště Bařiny.

Linka 645 zahrnuje spoje vedoucí z Ženklavy přes štramberské sídliště Bařiny do Štramberka a jeho místní části Libotín.

lince 646 jsou pak kromě původních spojů vedeny také spoje z Kopřivnice do Štramberka neobsluhující štramberské sídliště Bařiny.

Linka 638 pak nově obsahuje také školní spoje obsluhující významnou část Kopřivnice přes zastávky Kopřivnice,Alšova, kolonie a Francouzská.

V relaci Kopřivnice – Frenštát pod Radhoštěm došlo ke zrušení některých nevytížených posilových spojů, oproti současnému stavu však došlo naopak na základě požadavku cestujících k zavedení spojů nových.

Všechny spoje v relaci Frenštát pod Radhoštem – Tichá – Kunčice p. O. jsou nově vedeny jako linka 657. Jako linka 636 do Kopřivnice  je nově veden jen jeden pár spojů na a z ranní směny.

Na autobusových zastávkách Tichá, u Adamce a Tichá, rest. Fojtství došlo k navýšení vzájemných návazností  mezi linkami 636,637,652,653 a 657 v cestovních relacích mezi Kopřivnicí, Frenštátem pod Radhoštěm, Kunčicemi p. O a Kozlovicemi.

Mezikrajské linky jsou nově označeny čísly dle společné dohody Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje. Jedná se o

linku 617 > nově 987 Nový Jičín – Hodslavice – Valašské Meziříčí,

linku 635 > nově 985 Kopřivnice – Frenštát pod Radhoštěm – Rožnov pod Radhoštěm,

linku 668 > nově 988 Nový Jičín – Starý Jičín – Valašské Meziříčí,

linku 669 > nově 908 Nový Jičín – Starý Jičín – Hustopeče nad Bečvou.

Změnou čísla linky prošla také linka 362 propojující Kopřivnici a Příbor s Frýdkem-Místkem, která nově ponese označení 662.

Méně frekventované zastávky jsou nově v režimu „na znamení“, čímž dojde ke zvýšení plynulosti dopravy. Takovéto zastávky jsou v jízdním řádu označeny symbolem „D“.

Jestliže cestující čeká na spoj na zastávce na znamení, musí stát v prostoru zastávky tak, aby mohl být řidičem autobusu včas viděn.

Jestliže chce cestující vystupovat na zastávce na znamení, musí cestující svůj požadavek včas oznámit jedním delším stiskem některého z tlačítek „Stop“, „Otevírání dveří“ nebo „Znamení k řidiči“.

Řidič musí zastavit na zastávce na znamení, pokud se v prostoru zastávky nachází viditelně alespoň jedna osoba, nebo pokud v zastávce již stojí jiné vozidlo, nebo pokud cestující ve vozidle dá znamení k zastavení na zastávce na znamení.

Dochází také k úpravě hranic tarifních zón 79, 87 a 88 v oblasti mezi Suchdolem nad Odrou a Mankovicemi tak, že pro cestování na trase Odry – Nový Jičín autobusovými linkami 615 i 620 postačí mít zakoupeny jednotně tarifní zóny 70, 79, 80 a 88. Dosud zakoupené jízdenky dle stávajícího zónového členění budou uznávány až do konce jejich platnosti.

 

Opavsko

Od 9. prosince 2018 dochází ke změně jízdních řádů v železniční dopravě, v příměstské autobusové dopravě i na linkách městské dopravy.

Zásadnější změny se týkají následujících linek ODIS:

Linka 68
Linku nově provozuje Dopravní podnik Ostrava a.s. V souvislosti s tím, je linka prodloužena na zastávku Křižíkova a spoji ve směru do Šilheřovic vedena přes stanoviště č. 2 zastávky Sad B. Němcové (v sadu). V souvislosti s převzetím linky dochází také k vybraným změnám v jízdním řádu a také v odbavování cestujících. Na lince již nebude možné zakoupit jízdní doklady u řidiče, naopak bude možné využít platbu bezkontaktní platební kartou shodně jako na dalších linkách DPO.

Linka 75
Na základě požadavků cestujících je linka výrazně posílena. Linku bude provozovat pouze společnost ARRIVA MORAVA a.s.

Linka 231
Do linky jsou vloženy spoje z linky 930455 zajišťující spojení mezi Vítkovem a Ostravou.

Linka 232
Do linky jsou vloženy spoje z linky 686.

Linka 236
Do linky jsou vloženy spoje z linky 930455 zajišťující spojení mezi Vítkovem a Budišovem nad Budišovkou.

Linka 237
Do linky jsou vloženy spoje z linky 930455 zajišťující spojení mezi Budišovem nad Budišovkou a místní částí Guntramovice.

Linka 238
Do linky jsou vloženy spoje z linky 682, které jsou v Odrách navázány na spoje linek 615 a 620 do Nového Jičína. Na lince jsou zavedeny nové spoje zajišťující spojení na třísměnný provoz do Oder.

Linka 261
Linka je zkrácena je vybranými spoji prodloužena až do Nového Jičína.

Linka 262
Linka je většinou spojů vedena mezi Bílovcem-Výškovicemi a Bílovcem přes Tísek mimo Bílovec-Starou Ves.

Linka 265
Nová linka zajišťující rychlé spojení Opavy s Bílovcem přes Hradec nad Moravicí, Skřipov a Bílovec-Starou Ves.

Linka 270
Nová linka zahrnující spoje linek 271, 272 a 286 s novými spoji v pracovních dnech i o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích.

Linka 285
Jedná se o spoje stávající linky 69, která je vybranými spoji prodloužena do Háje ve Slezsku, kde navazuje na vlaky linek S1 a R61.

Linky 286,287,288
Na linkách dochází ke změně jízdního řádu, linka 286 je v Ostravě vedena ze Svinova na Rudnou a Místeckou ulici a nově obsluhuje průmyslovou zónu v Hrabové. Linka 288 je vybranými spoji prodloužena až na zastávku Zbyslavice, střed.

Linka 293
Na lince je změněn jízdní řád, linka větším počtem spojů zajíždí do Bohumína a zajišťuje tak lepší spojení Hlučínska s oblastí Karvinska.

Linka 930455
Linka je zrušena a spojení v úseku Budišov n.Budišovkou,Gun­tramovice – Ostrava zajištěno novými spoji linek 231, 236 a 237.

 

Ostravsko

Od neděle 9. prosince 2018 vstupují celostátně v platnost úpravy v jízdních řádech. Vybrané změny se dotknou také linek městské hromadné dopravy v Ostravě, resp. příměstské dopravy v okolí Ostravy. Nejvýznamnější změnou v Ostravě je ukončení výluky autobusových linek v souvislosti s dokončením rekonstrukce mostů na Rudné ulici. Z tohoto důvodu se všechny městské autobusové linky vrací do svých původních tras a je také zrušena náhradní tramvajová linka x45.

Níže uvádíme důležité změny na linkách MHD Ostrava:

Linka R61
Na lince jsou zavedeny nové spoje v úseku Ostrava-Stodolní – Havířov – (Český Těšín).

Linka 23
Na lince je zaveden nový pár spojů v odpoledních hodinách na základě požadavku města Rychvald, v souvislosti s tím dochází také k úpravě jízdního řádu dalších spojů.

Linka 30
Na základě požadavků cestujících dochází ke změně jízdního řádu linky ve víkendové dny ve směru do Ostravy tak, aby byly jednotlivé spoje z Petřvaldu lépe koordinovány se spoji dalších autobusových linek.

Linky 31 a 61
V souvislosti se změnami poptávky cestujících po cestování dochází ke změnám také na lince 31. Vybrané spoje linky 31 jsou nahrazeny spoji nové linky 61 vedenými z Výškovic na zastávku Frýdecká a dále přes zastávku Osada Míru na konečnou zastávku Hranečník. Nová linka tak poskytuje nové rychlé spojení terminálu Hranečník s oblastmi hůře dostupnými tramvajovou dopravou.

Linka 45
Na základě výše uvedených změn na linkách 31 a 61, a také v souvislosti s ukončením výluky na Rudné ulici, dochází ke změnám také na lince 45. Vybrané spoje linky jsou vedeny přes zastávku AVION, vybrané spoje jsou na této zastávce ve směru z Poruby také ukončeny.

Linka 68
Linku nově provozuje Dopravní podnik Ostrava a.s. V souvislosti s tím, je linka prodloužena na zastávku Křižíkova a spoji ve směru do Šilheřovic vedena přes stanoviště č. 2 zastávky Sad B. Němcové (v sadu). V souvislosti s převzetím linky dochází také k vybraným změnám v jízdním řádu a také v odbavování cestujících. Na lince již nebude možné zakoupit jízdní doklady u řidiče, naopak bude možné využít platbu bezkontaktní platební kartou shodně jako na dalších linkách DPO.

Linka 75
Na základě požadavků cestujících je linka výrazně posílena. Linku bude provozovat pouze společnost ARRIVA MORAVA a.s.

Linka 90
Na lince dochází k úpravám v jízdním řádu na základě požadavků Planetária.

Mírných úprav doznaly také jízdní řády dalších linek, např. linek 4,9 a 27.

Od 9. prosince 2018 dochází také ke změně v dopravní obslužnosti okolí Ostravy na základě proběhnutých výběrových řízení na autobusové dopravce. Vybrané autobusové linky tak budou od výše uvedeného prosincového termínu provozovat dopravci ČSAD Vsetín a.s. a Transdev Morava s.r.o. Doprava bude zajišťována novými nízkopodlažními autobusy v bílém vnějším provedení s logem Moravskoslezského kraje vybavenými klimatizací, USB zásuvkami pro dobíjení mobilních zařízení a audiovizuálním informačním systémem.

Všechny linky však budou nadále plně zařazeny do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS. To znamená, že z tarifního hlediska se pro cestující nic nemění. Všechny doposud vydané karty „ODISka“ bude možno použít rovněž u těchto nových dopravců.

Oba dopravci taktéž vydávají vlastní „ODISky“, které je možné použít u všech dopravců v ODIS (všechny „ODISky“ jsou technicky zcela identické, liší se pouze dle jednotlivých vydavatelů barvou a logem).

Taktéž na linkách příměstské dopravy dochází k ukončení výluky v souvislosti s rekonstrukcí mostů na Rudné ulici v Ostravě. Veškeré linky se s výjimkou linky 387 vracejí do svých původních tras.

Další důležité změny jsou následující:

Linka 231
Linka nově obsahuje pár zrychlených spojů původně vedených v lince 930455.

Linka 270
Jedná se o novou linku nahrazující původní linky 271 a 272 a poskytující celodenní pravidelné spojení Ostravy s Velkou Polomí, Hrabyní, Mokrými Lazci, Novými Sedlicemi a Opavou.

Linka 285
Jedná se o spoje stávající linky 69, která je vybranými spoji prodloužena do Háje ve Slezsku, kde navazuje na vlaky linek S1 a R61.

Linky 286,287,288
Na linkách dochází ke změně jízdního řádu, linka 286 je v Ostravě vedena ze Svinova na Rudnou a Místeckou ulici a nově obsluhuje průmyslovou zónu v Hrabové. Linka 288 je vybranými spoji prodloužena až na zastávku Zbyslavice, střed.

Linka 293
Na lince je změněn jízdní řád, linka větším počtem spojů zajíždí do Bohumína a zajišťuje tak lepší spojení Hlučínska s oblastí Karvinska.

Linky 331,333,670
Linka 331 je vedena z Přívozu do průmyslové zóny v Mošnově nově také na všechny směny, linka 333 naopak nově obsahuje pouze spoje na směny a zrychlené spoje sloužící návozu a odvozu cestujících na návazné lety. Všechny ostatní spoje linky 333 jsou nově průběžné až do Nového Jičína a jsou tedy obsaženy v jízdním řádu linky 670. Jednotlivé spoje linky 670 jsou vedeny v mírně odlišných časových polohách.

Linka 360
Spoj linky vedený až do Ostravy je zkrácen do Frýdku-Místku a nahrazen návazností tohoto spoje na spoj linky 352.

Linka 370
Na lince je upraven jízdní řád na základě připomínek občanů a jednotlivých obcí a také na základě změn jízdního řádu železniční dopravy. Linka je posílena novými spoji.

Linka 376
Na lince dochází ke změnám v jízdním řádu víkendových spojů vyjíždějících z Ostravy. Tyto jsou uspíšeny o 15 minut a lépe tak navazují na tramvajovou dopravu. Linka má navíc nově zřízeny návaznosti s linkou 621 v zastávce Hukvaldy,Rychal­tice,pod mostem.

Linky 440,445
Na linkách jsou nově zavedeny spoje obsluhující zastávku Vratimov,Karto­nážka, které v případě linky 445 pokračují až na zastávku Ostrava,Hrabův­ka,Poliklinika. Ve víkendové dny jsou všechny spoje linky 445 taktéž vedeny přes Ostravu-Hrabůvku.

Linka 531
Mimo mírné úpravy v jízdním řádu dochází na lince k zavedení nového večerního páru spojů o víkendech.

Linka 550
Nová linka vedená přes zastávku Vratimov,Karto­nážka, kde zajišťuje spojení zaměstnanců do této oblasti. Spoje jsou navíc vedeny až do zastávky
Ostrava, Hrabůvka, Poliklinika.

Linka 628
Jedná se o původní linku 648 vedenou z Bílovce do Jistebníku prodlouženou na zastávku Ostrava,Dubina.

Linky 673,675,676,677,679
Na linkách dochází ke změně v jízdních řádech. Linka 673 nově v Ostravě obsluhuje také zastávky Mírové náměstí a Český dům. Vybrané spoje linky 675 nově obsluhují další zastávky ve Vítkovicích, linka nebude obsluhovat úsek do Mariánských Hor a na zastávku Ostrava,ÚAN. Linka 676 je nová linka obsluhující oblast Hýlova v Klimkovicích. Místo zrušené linky 630 obsluhuje linka 676 také společně s linkou 679 obec Vřesinu.

Mírných úprav doznaly také jízdní řády linek dalších linek, např. linek 371,372,373,374,379,443,532,551,552,553,555,641,664,671,672,674, 678.

Od termínu celostátních změn v jízdních řádech od 9. 12. 2018 dochází také ke změnám v pojmenování vybraných zastávek a také k zavedení nových zastávek na znamení.

Tramvajové zastávky Most Mládeže nově ponesou název Rodinná.

Autobusová zastávka Most ČSA se bude nově jmenovat Vítkovice hřbitov.

Mezi zastávky s charakterem na znamení budou nově patřit také další zastávky v autobusové dopravě v tarifní zóně 78:

Český dům; Důl Zárubek; Hlučínská; Kolonie Jeremenko; Moravská; Most Mládeže; Nová huť učiliště; Stará ocelárna a Vítkovice hřbitov. Taktéž tomu bude u dalších zastávek v příměstské dopravě Brušperk, Petřín; Krmelín, u lesa; Ostrava, Nová Bělá, Plzeňská rozc.; Paskov, Oprechtice, garáže; Paskov, Prefa a Stará Ves n. Ondř. ,Pod Hůrkou.

V jízdních řádech jednotlivých linek jsou tyto zastávky označeny symbolem křížku „x". Pro nástup na takové zastávce je potřeba pouze viditelně stát na příslušném nástupišti. Pro výstup na takové zastávce prosíme cestující o včasnou signalizaci řidiči jedním stiskem příslušného tlačítka ve vozidle.

 

Třinecko

Od 9. prosince 2018 dochází ke změně jízdních řádů v železniční dopravě, v příměstské autobusové dopravě i na linkách městské dopravy.

Zásadnější změny se týkají následujících linek ODIS:

Změny na linkách MHD Český Těšín

Linky 721,722,723 a 724 jsou v centru Českého Těšína vedeny v nové trase a přes nové zastávky Radnice a Muzeum. Zastávka Hlavní třída je zrušena.

Linka 723 je vybranými spoji prodloužena z Dolního Žukova do Horního Žukova, kde obsluhuje nové zastávky Dolní Žukov,Kotlovina a Horní Žukov,točna.

Tyto změny a jízdní řády zde uvedené jsou platné od 1. 1. 2019. V období
od 9. 12. 2018 do 31. 12. 2018 zůstávají jízdní řády dosud platné.

 

Změny na linkách MHD Třinec

Na linkách MHD Třinec dochází ke změnám ve vedení linek, změnám v jízdních řádech a ke změnám v názvech zastávek.

Linka 703 je prodloužena do zastávky Konská, PZ konečná, kde nahrazuje spojení za zrušenou linku 718.

Je zřízena nová linka 716, která spojuje železniční stanici, autobusové nádraží s místními částmi Nebory a Guty.

Linka 718 je zrušena její spoje vloženy do souběžně jedoucích linek.

Změna názvu zastávek

Aktuální název

Nový název

Třinec,,Městský úřad

Třinec,,Magistrát

Třinec,Konská,ZD

Třinec,Konská,Po­dlesí konečná

Třinec,Konská,Ne­boranka

Třinec,Konská,Po­dlesí Neboranka

Třinec,Podlesí

Třinec,Konská,Po­dlesí na kopci

Třinec,Podlesí křiž.

Třinec,Konská,Po­dlesí křiž.

Třinec,Podlesí škola

Třinec,Konská,Po­dlesí škola

Třinec,Podlesí nemocnice

Třinec,Konská,Po­dlesí nemocnice