KODIS

Změny jízdních řádů na linkách ODIS od 1. 1. 2019

Od 1. 1. 2019 dochází ke změně jízdních řádů linek MHD Bruntál,MHD Český Těšín a MHD Studénka.

Linky MHD Bruntál a MHD Studénka

budou nově provozovány dopravcem Transdev Morava s.r.o.

 

Linky MHD Český Těšín

Od 1. ledna 2019 dochází k velkým změnám v prostředí českotěšínské MHD. Bude prodloužena stávající trasa linky 723 na Horní Žukov. Na této trase byly vybudovány dvě zcela nové zastávky „Dolní Žukov, Kotlovina“ a „Horní Žukov, točna“. V této souvislosti dochází k časovým posunům většiny spojů, které jsou způsobené prodloužením jízdní doby.

V centru města bude zastávka „železniční stanice“ pro nástup cestujících do všech spojů linek MHD přemístěna na protější stranu blíže k budově nádraží. A to do prostor současné zastávky, kde je realizován výstup cestujících MHD a zároveň nástup cestujících do příměstských spojů směr Třinec. Vznikne zcela nová zastávka „Radnice“ umístěná na ulici Smetanova, v blízkosti tržnice a hlavní budovy městského úřadu na náměstí. V neposlední řadě dochází k přemístění zastávky „Hlavní třída“. Nově umístěná zastávka bude situována naproti budovy muzea a ponese název této instituce, tedy „Muzeum“. Těmito kroky se snažíme obsáhnout širší území samotného centra města a umožnit tak lidem bližší přístup k jednotlivým úřadům a kulturně společenským institucím. Zároveň tímto preferujeme využívání veřejné hromadné dopravy před dopravou individuální. Věříme, že k tomu přispějí i čtyři zcela nové autobusy, které jsou plně nízkopodlažní, klimatizované, s nejmodernějšími prvky pro pohodlí a komfort cestování městskou hromadnou dopravou.

Zároveň dochází k přejmenování některých zastávek, jejichž názvy pozbyly dřívější význam. Například zastávka „Hrabinská, DDM“ bude nově „Hrabinská“ nebo zastávka „Svibice, pož. zbroj.“ se bude nově jmenovat „Svibice, kostel“.

Zdroj: tesin.cz

Mapa sítě Český Těšín