KODIS

Turistické vlaky Bruntál – Malá Morávka

Od 5. 7. zahajuje dopravce MBM rail s.r.o. provoz turistických vlaků na trati č. 312 z Bruntálu do Malé Morávky.

Vlaky budou vedeny v červenci, srpnu a září po všechny soboty, neděle a svátky do 15. 9. v soupravách složených z historických vo­zů.

Na celém úseku platí tarif dopravce, lze však také využít 24hodinové celosíťové jízdenky ODIS dle Tarifu ODIS.

Vlaky tvoří přípoje na vlaky z linky R27 a přípoje na tuto linku. Jízdní řád linky R27.