KODIS

Letní jízdní řády na linkách MHD Ostrava a Opava

V průběhu měsíců červenec a srpen budou na linkách ODIS platit letní prázdninové omezení provozu. Linky MHD Ostrava a MHD Opava budou provozovány podle letních jízdních řádů. 

MHD Ostrava

S platností od neděle 30. června 2019 (00:00 h) do soboty 31. srpna 2019 (24:00 h) budou na linkách Dopravního podniku Ostrava platit letní jízdní řády. Z tohoto důvodu bude na vybraných linkách provoz částečně omezen nebo dočasně zastaven. Dále, s ohledem na probíhající a plánované rekonstrukce ulic na území města dojde ke změně organizace dopravy části autobusových a všech trolejbusových li­nek.

Přehled změn

  • Linka č. 6 
    bude v době přepravní špičky provozována v 30minutovém intervalu.
  • Linka č. 9 
    bude provozována pouze nočními spoji v trase Plynárny – Vřesinská a zpět. Denní provoz zastaven.
  • Linky č. 20, 92 a 109 
    budou mít zasteven provoz po celou dobu platnosti letních jízdních řádů.

 

MHD Opava

Od pondělí 1. července 2019 do neděle 31. srpna budou linky Městského dopravního podniku Opava provozovány dle letních jízdních řádů. 

Linky 202, 205 a 223 nejsou v tomto období provozovány.