KODIS

Nová linka ODIS č. 920 Ostrava – Opava – Bruntál – Rýmařov (– Šumperk)

Od 1. 9. 2019 bude zahájen provoz nové autobusové linky ODIS č. 920. Linka zajišťuje rychlé spojení oblastí Bruntálska a Rýmařovska s Opavou a Ostravou na jedné straně a se Šumperkem na straně druhé. 

Linka nahrazuje stávající linku 930201 Šumperk – Bruntál – Opava – Ostrava, kterou provozuje dopravce ARRIVA MORAVA a.s. na své komerční riziko a jejíž provoz se tato společnost rozhodla ke dni 31. 8. 2019 ukončit. Jelikož Moravskoslezský kraj vnímá potřebu zachovat uvedené spojení minimálně ve stávajícím rozsahu, rozhodl se po dohodě s Olomouckým krajem, že spoje uvedené linky objedná u dopravce ČSAD Vsetín a.s., který obsluhuje oblast Opavska.

Linka bude na území Moravskoslezského kraje zařazena v systému ODIS a na území Olomouckého kraje v systému IDSOK. Oba kraje plánují do budoucna rozšíření provozu na této lince. Jízdní řád nové linky je k dispozici zde.