KODIS

Změny na linkách v Bruntále

Příměstská autobusová doprava oblast Bruntálsko a Rýmařovsko

Na základě požadavků zaměstnavatelů v Průmyslové zóně Bruntál jsou upraveny jízdní řády na příměstských linkách. Zohledněny byly požadavky na příjezd na směny a také požadavky na odjezdy ze směn. Linka 877 je prodloužena do zastávky Bruntál, KARLA. Zcela nově je do zastávky Bruntál, KARLA prodloužena vybranými spoji také autobusová linka 861.

MHD Bruntál

V souvislosti s požadavky zaměstnavatelů  v Průmyslové zóně Bruntál a v souvislosti s požadavky města byly upraveny linky  851 a 852. Linky jsou nově vedeny jako okružní, což zajišťuje zjednodušení vedení spojů a větší přehled pro cestující. Mezi hlavní přínosy těchto linek patří splnění požadavků na příjezdy do zaměstnání  a odjezdy ze zaměstnání v Průmyslové zóně Bruntál. Spoje obou linek tvoří přípoje z vlaků linky R27 a po zvládnutí své trasy přivezou cestující opět na vlaky této linky. Spoje linek 851 a 852 nebudou obsluhovat zastávku Bruntál, Polní; ta je nově obsluhována pouze příměstskými autobusovými linkami 861 a 877.