KODIS

Změny v organizaci provozu MHD Ostrava od 2. 4. 2018

S platností od 2. dubna 2018 dojde ke změně tras a úpravě jízdních řádů autobusových linek č. 50 a 73 z důvodu rekonstrukce mostu přes ul. Místeckou u bývalého Ústředního autobusového nádraží. Odkloněné spoje linky č. 50 nebudou po uvedenou dobu obsluhovat zastávku Nádraží střed.

 

ORGANIZACE DOPRAVY LINEK č. 50 a 73 od 2. 4. 2018

 • Linka č. 50 (směr Českobratrská) 
  pojede v úseku Petra Křičky – Českobratrská odklonem po ul. Vítkovické (zastávka ÚAN) a 28. října. Příjezdy spojů na konečnou zastávku Českobratrská budou oproti původnímu jízdnímu řádu opožděny o cca 1 minutu. 
  Zastávka Nádraží střed nebude linkou obsluhována. 
  V opačném směru se trasa linky nemění. 

 • Linka č. 73 (směr ÚAN) 
  pojede v úseku Žižkovská – ÚAN odklonem po ul. Místecké a 28. října. Příjezdy spojů na konečnou zastávku ÚAN budou oproti původnímu jízdnímu řádu opožděny o cca 2 minuty. 
  V opačném směru se trasa linky nemění. 

 

Termín ukončení rekonstrukce mostu přes ul. Místeckou je předběžně stanoven na konec listopadu 2018.