KODIS

Výluka na linkách č. 54, 58, 90 a 270

V neděli 9. prosince 2018 (v době od 14:00 h do 21:00 h), z důvodu rozsvícení vánočního stromu na Alšově náměstí v Ostravě-Porubě, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 54, 58, 90 a 270. Zastávka Alšovo náměstí nebude dočasně obsluhována.

ORGANIZACE DOPRAVY V DOBĚ KONÁNÍ VÝLUKY

 • Spoje linky č. 54 
  budou ukončeny / resp. budou začínat na zastávce Nezvalovo náměstí.
 • Spoje linek č. 58, 90 a 270 (v obou směrech) 
  budou na svých trasách odkloněny po ul. 17. listopadu a Opavské.

 

POSLEDNÍ SPOJE JEDOUCÍ PO SVÉ TRASE PŘED ZAHÁJENÍM VÝ­LUKY

 • Linka č. 54 
  ze zastávky Vozovna trolejbusů v 13:33 h 
  ze zastávky Alšovo náměstí v 13:49 h
 • Linka č. 58 
  ze zastávky Poruba U Nemocnice v 13:44 h 
  ze zastávky Martinov střed v 13:44 h
 • Linka č. 90 
  ze zastávky Poruba Vozovna v 13:33 h 
  ze zastávky Planetárium v 13:48 h

 

TRASY LINEK V DOBĚ KONÁNÍ VÝLUKY

 • Linka č. 54 
  pojede v trase: Vozovna trolejbusů – Sad B. Němcové – Grmelova – Svinov mosty h.z. – Řecká – Kubánská – Nezvalovo náměstí a zpět. 
  Spoje linky č. 54 neobsluhují zastávky: Alšovo náměstí.
 • Linka č. 58 
  pojede v trase: Poruba U Nemocnice – Hlavní třída (TRAM zastávka) – dále po ul. 17. listopadu a Opavské až na zastávku Poruba vozovna – Pustkovec – Duha – Dílny DP Ostrava – Martinov střed a zpět. 
  Spoje linky č. 58 neobsluhují zastávky: Alšovo náměstí, Věžičky.
 • Linka č. 90 
  pojede v trase: Planetárium – Poruba U Nemocnice – Hlavní třída (TRAM zastávka) – dále po ul. 17. listopadu a Opavské až na zastávku Poruba vozovna (na ul. Sokolovské) a zpět. 
  Spoje linky č. 58 neobsluhují zastávky: Alšovo náměstí, Věžičky.

 

PŘEMÍSTĚNÉ ZASTÁVKY V DOBĚ KONÁNÍ VÝLUKY

 • Poruba vozovna – pro linky č. 58 a 90 (směr Alšovo náměstí) 
  se přemísťuje na ul. Sokolovskou, na provizorní zastávku, cca 70 metrů před křižovatku s ul. Opavskou.
 • Alšovo náměstí – pro linky č. 58 a 90 (směr Poruba U Nemocnice) 
  se přemísťuje na ul. 17. listopadu, na zastávku Hlavní třída (směr Vřesinská).
 • Alšovo náměstí – pro linky č. 58 a 90 (směr Poruba vozovna) 
  se přemísťuje na ul. 17. listopadu, na zastávku Hlavní třída (směr Poruba vozovna).
 • Alšovo náměstí – pro linku č. 54 (směr Sad B. Němcové) 
  se dočasně ruší.
 • Alšovo náměstí – pro linku č. 270
  se přemísťuje na zastávku Poruba vozovna
 • Věžičky – pro linky č. 58 a 90 (směr Poruba Vozovna) 
  se dočasně ruší.

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.