KODIS

Výluka na linkách MHD Karviná

Z důvodu rekonstrukce komunikace ulice Žižkovy v Karviné dojde od 18.3.2019 do 31.5.2019 k výluce linek MHD Karviná. Linky budou provozovány dle výlukových jízdních řádů.

Dotčeným úsekem je vedeno osm z deseti linek MHD. Předmětnou uzavírkou tak nebudou dotčeny pouze linky 513 a 514. U zbývajících osmi linek budou změny v jejich trasování a v časových polohách jednotlivých spojů. Přinášíme výčet základních změn:

  • Linky č. 511 a 516 budou vedeny odklonem přes zastávku „Hranice, bazén“. Na této zastávce bude vždy umožněn přestup cestujících z linky mezi linkami 519 a 511 případně 516.
  • Linky č. 512 a 518 budou vedeny odklonem přes zastávku „Hranice, bazén“. Na této zastávce bude vždy umožněn přestup cestujících mezi linkami 520 a 512 případně 518.
  • Linka č. 515 bude vedena odklonem přes zastávku „Hranice, bazén“. Vybrané spoje budou zkráceny do zastávky „Fryštát, aut. nádraží“. Spoje této linky budou i nadále zajíždět k Dolu Darkov, ale na průmyslovou zónu Nové Pole v Karviné-Starém Městě budou na jednotlivé směny (návoz i odvoz) zajíždět vybrané spoje linky č. 520. Rovněž bude umožněn u učitých spojů přestup mezi linkami 519 a 520.
  • Linka č. 517 bude v rámci stávajícího výlukového jízdního řádu navíc vedena odklonem přes zastávku „Hranice, bazén“.
  • Linka č. 519 bude vedena ze zastávky Mizerov, rest. Tesarčík odklonem přes zastávky „Hranice, škola/okružní/pe­kárna/bazén“ a dále na zastávku „Mizerov, Kosmos“. Vždy v zastávce „Hranice, bazén“ bude zajištěn přestup na linky č. 511 a 516, případně 515. Změna trasy je provedena zejména pro zajištění dopravní obslužnosti městské části Karviná-Hranice (horní část) a s ohledem na přestupní vazbu jednotlivých spojů na vlak (od vlaku).
  • Linka č. 520 bude vedena ze zastávky Nové Město, obchodní dům odklonem přes zastávku „Mizerov, Kosmos“ a zastávky „Hranice, bazén/pekárna/o­kružní/škola“. Vždy v zastávce „Hranice, bazén“ bude zajištěn přestup na linky č. 512 a 518, případně 515. Změna trasy je provedena zejména pro zajištění dopravní obslužnosti městské části Karviná-Hranice (horní část). Vybrané spoje budou zajíždět na průmyslovou zónu Nové Pole v Karviné-Starém Městě.

 

U přestupů mezi spoji uvedených linek městské autobusové dopravy v zastávce „Hranice, bazén“ bude garantováno čekání při zpoždění do 3 minut. Tyto linky budou ve zmíněné zastávce zastavovat u druhého (prostředního) označníku ve směru na Ráj, kde zastavuje příměstská autobusová linka ve směru na Havířov. Ve směru na Nové Město pak v zastávkovém zálivu vedle parkoviště za Kauflandem.