KODIS

Výluka na linkách č. 333, 371, 445, 550 a 670

Z důvodu opravy povrchu silnice I/56 Místecká v Ostravě, dojde od 29.3.2019 ke změně v organizaci provozu linek 333, 371, 445, 550 a 670.

Rekonstrukce povrchu silnice bude prováděna v několika etapách. 

I. etapa od 1. 4. 2019 – 2. 4. 2019

Linky 333, 371 a 670 budou mezi zastávkami Dřevoprodej a Poliklinika vedeny po objízdné trase. Z důvodu vedení spojů po objízné trase dojde ke zpoždění spojů těchto linek, které bude činit cca 5 minut.
Spoje jedoucí v opačném směru nebudou uzavírkou nijak dotčeny. 

II. etapa 3. 4. 2019 – 4. 4. 2019

Linky 445 a 550 budou mezi zastávkami Poliklinika a Vratimov náměstí budou vedeny po objízdné trase po ulici Aviatiků, kde se bude nacházet přemístěná zastávka Benzina. 
Spoje jedoucí v opačném směru nebudou uzavírkou nijak dotčeny. 

III. etapa 19. 4. 2019 – 20. 4. 2019

Linky 333, 371 a 670 budou mezi zastávkami Poliklinika a Dřevoprodej vedeny po objízdné trase. Z důvodu vedení spojů po objízné trase dojde ke zpoždění spojů těchto linek, které bude činit cca 5 minut.
Spoje jedoucí v opačném směru nebudou uzavírkou nijak dotčeny.

Linky 445 a 550 budou mezi zastávkami Vratimov náměstí a Poliklinika vedeny po objízdné trase po ulici Aviatiků, kde se bude nacházet přemístěná zastávka Benzina. 
Spoje jedoucí v opačném směru nebudou uzavírkou nijak dotčeny.