KODIS

Výluka na linkách č. 26, 55 a 59

Od pondělí 8. dubna 2019 (00:00 h) do středy 31. července 2019 (24:00 h), z důvodu opravy ul. Junácké ve Staré Bělé, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 26, 55 a 59. Zastávky Stará Bělá střed (na ul. Mitro­vické), Kulturní dům, Husův sbor, Chrobákova a Plzeňská nebudou dočasně obsluhovány.

Organizace dopravy

 • Linky č. 26 a 59 
  budou v úseku zastávek Požární zbrojnice – Dubina vedeny v obou směrech odklonem přes zastávky Stará Bělá Kostel (na ul. Blanické), Stará Bělá střed (na ul. Junácké) a dále odklonovou trasou po ul. Mitrovické a Plzeňské.
 • Linka č. 55 
  bude v úseku zastávek Stará Bělá kostel – Dubina vedena v obou směrech odklonem přes zastávky Stará Bělá střed (na ul. Junácké) a dále odklonovou trasou po ul. Mitrovické a Plzeňské.

Schéma organizace dopravy

 JPG

Trasy linek

 • Linka č. 26 pojede v trase: 
  Proskovice – Stará Bělá křižovatka – Požární zbrojnice – Stará Bělá kostel – Stará Bělá střed (v obou směrech na ul. Junácké) – odklonovou trasou – Dubina – Poliklinika a zpět. 
  Zastávky Stará Bělá střed (na ul. Mitro­vické), Kulturní dům, Husův sbor, Chrobákova a Plzeňská spoje linky č. 26 dočasně neobsluhují.
 • Linka č. 55 pojede v trase: 
  Výškovice – Stará Bělá kostel – Stará Bělá střed (v obou směrech na ul. Junácké) – odklonovou trasou – Dubina – Mitrovice – Hrabová Tesco – Benzina – Poliklinika a zpět. 
  Zastávky Kulturní dům, Husův sbor, Chrobákova a Plzeňská spoje linky č. 55 dočasně neobsluhují.
 • Linka č. 59 pojede v trase: 
  Polanka – Hraničky – Stará Bělá křižovatka – Požární zbrojnice – Stará Bělá kostel – Stará Bělá střed (v obou směrech na ul. Junácké) – odklonovou trasou – Dubina – Hotel Bělský les – Mírové náměstí a zpět. 
  Zastávky Stará Bělá střed (na ul. Mitro­vické), Kulturní dům, Husův sbor, Chrobákova a Plzeňská spoje linky č. 59 dočasně neobsluhují.

Přemístěné zastávky

 • Stará Bělá střed - pro linky č. 26 a 59 (směr Poliklinika / Mírové náměstí) 
  se přemísťuje na ul. Junáckou, na stejnojmennou BUS zastávku (odjezdy spojů směrem ke kruhovému objezdu).
 • Stará Bělá střed - pro linky č. 26 a 59 (směr Proskovice / Polanka) 
  se přemísťuje na ul. Junáckou, naproti do protisměru, na nově zřízenou provizorní BUS zastávku (odjezdy spojů směrem od kruhového objezdu).