KODIS

Výluka na linkách č. 615, 620, 691, 929 a 930

Z důvodu uzavření Masarykova náměstí v Odrách dojde od 15. 4. 2019 do 28. 4. 2019 ke změně v organizaci provozu autobusových linek č. 615, 620, 691, 929 a 930.

Linky budou vedeny v obou směrech po ul. Tř. Osvobození, Po­hořská, Skřivánčí a Potoční.

Zastávka Odry, nám. nebude obsloužena a bude přesunuta na zastávku Odry, aut. nádr.
Zastávka Odry, ZŠ Komenského zůstává obsloužena.