KODIS

Výluka na linkách č. 57 a 59

Od pondělí 15. dubna 2019 (07:00 h) do neděle 30. června 2019 (15:00 h), z důvodu úplné uzávěry ul. Kotkova v Ostravě-Vítkovicích, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 57 a 59. Zastávka Kotkova (směr Mírové ná­městí) bude dočasně přemístěna.

Organizace dopravy

  • Linky č. 57 a 59 (směr Mírové ná­městí / Nová huť jižní brána) 
    budou v úseku zastávek Nová ocelárna – Mírové náměstí odkloněny po ul. Pohraniční, Mostárenské (provizorní zas­távka Kotkova) a po tramvajové spojce na Mírovém náměstí, z které dále pokračují po svých trasách. 
    V opačném směru se trasy linek nemění.

Přemístění zastávky

  • Kotkova - pro linky č. 57 a 59 (směr Mírové náměstí / Nová huť jižní brána) 
    se přemísťuje na ul. Mostáren­skou, na provizorní zastávku, cca 55 metrů za křižovatku ul. Mostárenská x Kotkova.

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.