KODIS

Výluka na linkách č. 519 a 520

V termínu od 29.04.2019 dojde k úplné uzavírce místní komunikace ul. Žižkova v úseku od křižovatky s ul. Čsl. armády po křižovatku s ul. Mickiewiczova. Uvedeným úsekem je vedena trasa dvou linek městské autobusové dopravy, a to linky č. 519 a 520. 

  • Linka č. 519 bude vedena ve své trase pouze do zastávky „Ráj, pod lesem“, kde se otočí a pojede stejnou trasou zpět na autobusové nádraží. Tímto nebudou obslouženy zastávky „Ráj, rozhraní“, „Mizerov, rest. Tesarčík“, „Hranice, rehab. sanatorium/po­liklinika“ a „Mizerov, urnový háj“. Zajíždění většiny spojů k OC TESCO v první polovině trasy zůstane zachováno.
  • Linka č. 520 bude vedena v trase linky č. 519 a taktéž pouze do zastávky „Ráj, pod lesem“, kde se otočí a pojede stejnou trasou zpět na autobusové nádraží. Tímto nebudou obslouženy stejné zastávky jako u linky č. 519 (viz výše). Zajíždění většiny spojů k OC TESCO ve druhé polovině trasy zůstane zachováno. Stejně tak budou vybrané spoje i nadále zajíždět na konečnou zastávku v Karviné-Starém Městě.