KODIS

Změna organizace provozu linek 286, 386, 443, 444, 445, 532 a 552 v Ostravě

Z důvodu opravy povrchu silnice I/11 Rudná v Ostravě Vítkovicích dojde od 9. 5. 2019 do 23. 6. 2019 ke změně v organizaci provozu linek 286, 386, 443, 444, 445, 532 a 552.

Provoz příměstské autobusové dopravy bude organizován následovně:

ETAPA I, rekonstrukce komunikace směr Havířov od 9. 5. 2019 do 26. 5. 2019

Linka 386 bude mezi zastávkami Ostrava, Svinov, náměstí a Ostrava, Hrabůvka, Benzina vedena obousměrně odklonem. Linka neobslouží zastávku Ostrava, Hrabůvka, Dřevoprodej.

Linka 443 ve směru do Havířova obslouží všechny pravidelné zastávky po trase.

Linka 443 ve směru do Ostravy obslouží zastávku Ostrava, Vítkovice, Bivojova náhradou za po dobu výluky neobsluhovanou zastávku Ostrava, Vítkovice, Důl Jeremenko.

Linky 532, 552 ve směru do Ostravy obslouží všechny pravidelné zastávky po trase.

Linka 532, 552 ve směru do Karviné a Orlové obslouží zastávku Ostrava, Vítkovice, Důl Jeremenko (směr Frýdek-Místek) náhradou za po dobu výluky neobsluhovanou zastávku Ostrava, Vítkovice, Bivojova.

Linky 286, 444 a 445 obslouží obousměrně všechny pravidelné zastávky po trase.

Vzhledem k dopravní situaci upozorňujeme, že jednotlivé výlukou ovlivněné spoje mohou po průjezdu rekonstruovaným či objížděným úsekem pokračovat v jízdě se zpožděním.

Dále upozorňujeme, že:

Zastávka Ostrava, Vítkovice, Oce­lářská nebude dne 25. 5. 2019 ve směru do Havířova obsloužena.

Zastávka Ostrava, Vítkovice, Bi­vojova nebude dne 26. 5. 2019 ve směru do Havířova obsloužena.

ETAPA II, rekonstrukce komunikace směr Ostrava-Poruba od 27. 5. 2019 do 23. 6. 2019

Linka 386 bude mezi zastávkami Ostrava, Svinov, náměstí a Ostrava,  Hrabůvka, Benzina vedena obousměrně odklonem. Linka neobslouží zastávky Ostrava, Vítkovice, Bivojova; Ostrava, Vítkovice, Důl Jeremenko a Ostrava, Hrabůvka, Dřevoprodej.

Linka 387 ve směru do Lučiny a Havířova bude nadále výchozí ze zastávky Ostrava, Vítkovice, Mírové nám., dále budou spoje vedeny přes zastávky Ostrava, Mor. Ostrava, Hlubinská na zastávku Ostrava, ÚAN a Ostrava, Kunčice, Frýdecká a dále po své trase.

Linka 387 ve směru do Ostravy obslouží zastávku Ostrava, Vítkovice, Důl Jeremenko náhradou za po dobu výluky neobsluhovanou zastávku Ostrava, Vítkovice, Bivojova.

Linky 532, 552 ve směru do Ostravy obslouží zastávku Ostrava, Vítkovice, Důl Jeremenko (směr Ostrava, ÚAN) náhradou za po dobu výluky neobsluhovanou zastávku Ostrava, Vítkovice, Bivojova.

Linky 532, 552 ve směru do Karviné a Orlové obslouží zastávku Ostrava, Vítkovice, Důl Jeremenko (směr Frýdek-Místek) náhradou za po dobu výluky neobsluhovanou zastávku Ostrava, Vítkovice, Bivojova.

Linky 286, 443, 444 a 445 obslouží obousměrně všechny pravidelné zastávky po trase.

Vzhledem k dopravní situaci upozorňujeme, že jednotlivé výlukou ovlivněné spoje mohou po průjezdu rekonstruovaným či objížděným úsekem pokračovat v jízdě se zpožděním.

Dále upozorňujeme, že:

Zastávka Ostrava, Vítkovice, Oce­lářská nebude dne 15. 6. 2019 ve směru do Ostravy-Poruby obsloužena.

Zastávka Ostrava, Vítkovice, Bi­vojova nebude dne 16. 6. 2019 ve směru do Ostravy-Poruby obsloužena.