KODIS

Změna organizace provozu linky 988

Z důvodu zjednosměrnění silnice I/35 ve směru z Valašského Meziříčí do Hranic dojde v době od 29.4.2019 do 19.5.2019 ke změně v organizaci provozu linky 988. 

Linka bude vedena ve směru Valašské Meziříčí, aut.st. po objízdné trase a zastávka Valašské Meziříčí, DEZA I nebude obsloužena a bude přesunuta na zastávku Valašské Meziříčí, Tesco. 

Linka vedena ve směru Nový Jičín,aut.nádr. není výlukou dotčena. Linka obslouží zastávku Valašské Meziříčí, DEZA I a odbočí na ul. U Byniny.