KODIS

Výluka na lince č. 553

Z důvodu stavebních prací na ulici Orlovská v Ostravě dojde od 8. 5. 2019 do 29. 7. 2019 ke změně v organizaci provozu linky 553. 

Stavební práce budou rozděleny do několika etap:

Etapa II. 8.5.2019 – 26.5.2019

Dojde ke zjednosměrnění ulice Orlovské v úseku ulic Kubínova – Betonářská, a to tak, že pojížděný bude směr Ostrava. Dále budou přemístěny zastávky „Na Liščině“ v obou směrech, zastávka „Důl Heřmanice“ směr Orlová bude umístěna v obratišti Důl Heřmanice v protisměru. Všechny spoje autobusové linky č. 553 budou ve směru „Důl Heřmanice“ zajíždět na ulice Na Liščině, Kotalova. Dále po výjezdu z obratiště odbočí vlevo na Orlovskou a dále po svých trasách. Na ulici Orlovské, u křižovatky s ulicí Betonářskou a na ulici Orlovské před křižovatkou s ulicí Na Liščině bude umístěno přenosné SSZ, pro průjezd autobusů v úseku Betonářská – Na Liščině směr Důl Heřmanice.

 

Etapa III. + IV. 27.5.2019 – 6.6.2019 + 7.6.2019 – 19.6.2019

Dojde k zobousměrnění ulice Orlovské v úseku Betonářská – Kubínova a ke zjednosměrnění ulice Orlovské v úseku ulic Kubínova – Záblatská.

Autobusy budou vedeny v původní trase (bez zajíždění na ulici Na Liščině) až po křižovatku ulic Orlovská x Kubínova, kde odbočí vpravo, zastaví na

přemístěné zastávce „Důl Heřmanice“, dále rovně po ulici Kubínové, vlevo na ulici Koněvovu, vlevo na ulici Vrbickou a dále ke křižovatce Orlovská x Vrbická pak vpravo a po své trase. Opačná trasa po jednosměrné ul. Orlovské.

 

Etapa V. 20.6.2019 – 4.7.2019

Viz Etapa I.

V termínu od 22.6.2019 do 1.7.2019 nebude zastávka „Na lištině“ směr Ostrava obsluhována.

 

Etapa VI. 5.7.2019 – 23.7.2019

Dojde k úplné uzávěře ulice Orlovské v úseku ulic Betonářská – Bohumínská v obou směrech. Ulice Orlovská v úseku ulic Betonářská – Záblatská bude zobousměrněna.

Autobusová linka č. 553 bude vedena v obou směrech odklonem po ulicích Bohumínská, Hladnovská, Betonářská, Orlovská.