KODIS

Úplná uzavírka Krmelín

Z důvodu úplné uzavírky od 1.6.2019 do 31.8.2019 v rámci výstavby okružní křižovatky v Krmelíně dojde k dočasné změně vedení linek č. 370, 371, 372, 373 a 376. 

Organizace linek v době úplné uzavírky:

370 – vedena obousměrně po ul. Plzeňská, Bělská, Paskovská. Zast. Krmelín, has. zbroj na ul. Kostelní nebude obsloužena a bude přemístěna na ul. Bělskou (přenosný označník).

371, 372 – vedeny obousměrně po ul. Plzeňská, Staroveská, Kostelní, Školní, Benátská a Brušperská. Stávající zast. Krmelín, Benátky ve směru do Ostravy nebude obsloužena a bude přemístěna na přenosný označník před křižovatku ulic Brušperská x Benátská.

373 – spoj č. 1 neobslouží zast. Krmelín, has. zbroj. a bude veden po ul. Plzeňská a Staroveská. Zast. Krmelín, has. zbroj bude přesunuta na zastávku Krmelín, Světlov.

376 – linka neobslouží zast. Krmelín, has. zbroj. a bude vedena po ul. Plzeňská a Staroveská. Zast. Krmelín, has. zbroj bude přesunuta na zastávku Krmelín, Světlov.