KODIS

Výluka na lince č. 64

Od soboty 1. června 2019 (00:00 h) do pátku 9. srpna 2019 (24:00 h), z důvodu výstavby kruhové křižovatky ul. Čs. armády x Lidická v Klimkovicích, dojde ke změně organizace dopravy autobusové linky č. 64. Zastávky Klimkovice centrum nebudou linkou č. 64 dočasně obsluhovány. Na lince budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.

Organizace dopravy

  • Linka č. 64 (směr Sanatoria) 
    pojede v úseku zastávek Klimkovice hřbitov – Nad Vodárnou odklonem po ul. Požárnické (obslouží zastávku Požárnická), Čs. armády, Polní a ul. Vřesinské. 
    Zastávka Klimkovice centrum nebude linkou č. 64 (směr Sanatoria) dočasně obsluhována.
  • Linka č. 64 (směr Svinov mos­ty d.z. / Polanka) 
    pojede v úseku zastávek Nad Vodárnou – Požárnická odklonem po ul. Vřesinské, Polní, Čs. armády a 28. října. 
    Zastávka Klimkovice centrum nebude linkou č. 64 (směr Svinov mos­ty d.z. / Polanka) dočasně obsluhována.

Schéma organizace dopravy

 JPG

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci pro­vozu.
Děkujeme za pocho­pení.