KODIS

Výluka na linách č. 49 a 553

Od čtvrtku 20. června 2019 (10:00 h) do odvolání, z důvodu opravy ul. Orlovské v Ostravě-Heřmanicích, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 49 a 553. Zastávka Na Liščině nebude linkami č. 49 a 553 (směr Sad B. Něm­cové) dočasně obsluhována.

Organizace dopravy

 • Linky č. 49 a 553 (směr Sad B. Něm­cové) 
  bude v úseku zastávek Důl Heřmanice – Bohumínská odkloněna po zjednosměrněném úseku ul. Orlovské. 
  Zastávka Na Liščině nebude linkami č. 49 a 553 (směr Sad B. Něm­cové) dočasně obsluhována.
 • Linky č. 49 a 553 (směr Michálkovice, Orlová) 
  bude v úseku zastávek Bohumínská – Důl Heřmanice odkloněna po ul. Na Liščině a Kotalova. 
  Zastávka Na Liščině bude pro linky č. 49 a 553 (směr Michálkovice a Orlová) dočasně přemístěna.

Přemístěné zastávky

 • Na Liščině – pro linky č. 49 a 553 (směr Michálkovice a Orlová) 
  se přemísťuje na ul. Na Liščině, na provizorní zastávku, cca 40 metrů za křižovatku s ul. Orlovskou (směrem k zastávce Růžová).
 • Důl Heřmanice – pro linky č. 49 a 553 (směr Michálkovice a Orlová) 
  se přemísťuje na provizorní zastávku do prostoru obratiště, na začátek prostředního nástupiště (směrem do Michálkovic).